PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 258 | 86--96
Tytuł artykułu

Dzielenie się wiedzą jako istotna kompetencja pracowników

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Sharing Knowledge as an Important Workers Competence
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie podejmuje próbę wykazania znaczenia dzielenia się wiedzą jako specyficznej kompetencji społecznej ważnej zarówno dla rozwoju jednostki, jak i całych organizacji. W tekście przedstawiono także wybrane wyniki badań zrealizowanych przez autorkę, odnoszących się do uwarunkowań omawianych zachowań pracowniczych. Choć stanowiły one nieodzowny element rozwoju ludzkiej cywilizacji, ich znaczenie rośnie wraz ze wzrostem znaczenia i dostępności wiedzy we współczesnej gospodarce. Zachowania te są jednak silnie powiązane z umiejętnościami społecznymi pracowników i jako takie są wysoko cenione i poszukiwane na rynku pracy, warunkują również sukces jednostki w kontekście zawodowym. Dlatego też dzielenie się wiedzą, które wiąże się z pracą zespołową, komunikacją i ciągłym uczeniem się jednostki, wydaje się istotną i cenioną kompetencją na współczesnym rynku pracy.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents the problem of a specific type of employee behavior which is sharing knowledge. The motives of this type of behavior are varied. Sharing knowledge behavior is manifestation of a specific relationship to work, understood in the context of cooperation and building a network of relationships in the workplace, on the other hand, in the era of building a knowledge-based society itself constitutes a kind of employee's competence sought in the labour market. The main part of the article was devoted to the presentation of the research results based on surveys carried out to analyze the behavior of employees related to knowledge sharing.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
86--96
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Coll R., Zegwaard K.E. (2006), Perceptions of Desirable Graduate Competencies for Science and Technology New Graduates, "Research in Science & Technological Education", Vol. 24, No. 1.
 • Davenport T.H., Prusak L. (2000), Working Knowledge. How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press.
 • Domański C. (1990), Testy statystyczne, PWE, Warszawa.
 • Fazlagić A. (2004), Gospodarka oparta na wiedzy - nowy kontekst dla ZZL, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6.
 • Iżycka H., Marszałek A. (2011), Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów ESCO jako instrument wspomagający dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa, http://psz.praca.gov.pl/documents/10828/1095794/ Klasyfikacja%20ESCO.pdf/0b835fbc-0c8a-47d4-99db-75fee6f30687?t=1415873133000 (dostęp: 10.06.2015).
 • Jacko J.F. (2013), Filozofia a kompetencje zarządcze [w:] T. Oleksyn (red.), Filozofia a zarządzanie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Jurek Ł. (2014), Pracownicy z pokolenia Y: silne i słabe strony [w:] M. Makuch (red.), Współczesny rynek pracy. Zatrudnienie i bezrobocie w XXI w., Wydawnictwo CEdu Sp. z o.o, Wrocław.
 • Kowalczyk A., Nogalski B. (2007), Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa.
 • Kożusznik B. (2007), Zespół pracowniczy wobec wyzwań nowych modeli organizacji [w:] M. Gornik-Durose, B. Kożusznik (red.), Perspektywy psychologii pracy, UŚ, Katowice.
 • Liyanage Ch., Elhag T., Ballal T., Li Q. (2009), Knowledge Communication and Translation - a Transfer Knowledge Model, "Journal of Knowledge Management", Vol. 13, No. 3.
 • Makselon B. (2007), Zarządzanie wiedzą w organizacji [w:] B. Kożusznik (red.), Perspektywy psychologii pracy, UŚ, Katowice.
 • Marzec I., (2010), Zatrudnialność jako czynnik bezpieczeństwa zatrudnienia i sukcesu na współczesnym rynku pracy, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach", nr 1(6).
 • Nonaka I., Takeuchi H. (2000), Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne, Poltext, Warszawa.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K. (2004), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Rajchel A. (2013), "Nauka kluczem do sukcesu" - Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Opola i jego wpływ na wybory zawodowe młodzieży, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 161.
 • Ratajczak Z. (2007), Psychologia pracy i organizacji, WN PWN, Warszawa.
 • Słocińska A. (2010), Czynniki kształtujące postawy pracownicze sprzyjające przepływowi wiedzy i innowacyjności [w:] A. Pabian (red.), Kreatywność i innowacje w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Słocińska A. (2011), Importance of Manager as a Facilitator to the Processes of Knowledge Exchange [w:] F. Bylok, L. Cichobłaziński (eds.), People and the Value of an Organization, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Słocińska A. (2012), Dzielenie się wiedzą jako podstawowa kompetencja organizacji struktur sieciowych, "Management", Vol. 16, No. 1.
 • Słocińska A. (2013), Procesy dzielenia się wiedzą jako warunek rozwoju współczesnych organizacji [w:] A. Czech, A. Szpilt (red.), Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu, UE w Katowicach, Katowice.
 • Słocińska A. (2014), Work Teams as a Source of Organizational Knowledge [w:] F. Bylok, I. Ubreziova, L. Cichobłaziński (eds.), Management and Managers Facing Challenges of the 21st Century. Theoretical Background and Practical Applications, Szent Istvan Egyetem Kiado Nonprofit Kft., Godollo.
 • Smółka P. (2008), Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 • Zbiegień-Maciąg L. (red.) (2006), Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Wolters Kluwer Polska, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171431876

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.