PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 258 | 135--147
Tytuł artykułu

Proces starzenia się ludności a możliwości kreowania miejsc pracy i nowych kierunków kształcenia na podstawie badania sytuacji osób starszych, których dorosłe dzieci przebywają za granicą

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Ageing of Population and Ability to Create Jobs and New Training Opportunities Based on the Situation of the Elderly Whose Adult Children Reside Abroad
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Proces starzenia się ludności, który z coraz większym nasileniem obserwujemy w Polsce, wywołuje liczne skutki w sferze społecznej i gospodarczej. Rosnący udział osób starszych w społeczeństwie powoduje konieczność zabezpieczenia ich potrzeb, wśród których na pierwszy plan wysuwają się potrzeby zdrowotne, finansowe, potrzeba wsparcia w życiu codziennym oraz kontaktów międzyludzkich. Przeprowadzone przez autorki badania dotyczące sytuacji osób starszych, których dorosłe dzieci przebywają za granicą pokazały, że stopień zaspokojenia poszczególnych potrzeb jest zróżnicowany w zależności od ich rodzaju, a największe deficyty występują w sferze kontaktów międzyludzkich i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Niezwykle istotny jest fakt, że wobec nieobecności dzieci w kraju ciężar udzielania wsparcia spoczywa na instytucjach (ośrodkach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych) oraz osobach z najbliższego otoczenia (sąsiadach). Zachodzi więc konieczność przygotowania kadr o szerokim przekroju kwalifikacji niezbędnych do świadczenia pracy, które w sposób kompleksowy zabezpieczą wszystkie potrzeby seniorów.(abstrakt oryginalny)
EN
The ageing process and its intensification we have been observing in Poland causes many effects in social and economic spheres. The growth in the elderly population leads to a necessity of securing the needs of this group, among which the most important are health and financial needs and a necessity of support in their everyday lives and people-to-people contacts. The conducted by the Authors' research on the situation of elderly whose adult children reside abroad showed that meeting respective needs varies and depends on the type of these needs, and the biggest deficits are observed in the people- to-people and active social participation spheres. Very important is the fact that due to the absence of their grown children in the country, the burden of providing support falls on institutions (social welfare centers, non-governmental organizations) as well as the people around them (such as neighbors). It is therefore necessary to provide a team of specialists with broad competence and experience required to provide services that in a comprehensive manner will ensure that all needs of eth elderly are met.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
135--147
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • GUS (2013), Ludność w województwie opolskim. Stan i struktura demograficzno- -społeczna, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Opole.
 • GUS (2014a), Migracje zagraniczne i wewnętrzne ludności województwa opolskiego, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Opole.
 • GUS (2014b), Prognoza ludności Polski na lata 2014-2050, Warszawa.
 • Jóźwiak J., Kotowska I.E. (2010), Procesy demograficzne w Polsce. Wyzwania wobec polityki gospodarczej. Przewidywane zmiany liczby i struktur wieku ludności w Polsce i ich skutki ekonomiczne, Raport, SGH, Warszawa.
 • Klimczuk A. (2008), Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok, Wiedza i Edukacja, Lublin.
 • Nowicka A. (2008), Starość jako faza życia człowieka [w:] A. Nowicka (red.), Wybrane problemy osób starszych, OW Impuls, Kraków.
 • Rostropowicz-Miśko M., Zagórowska A. (2014), Wybrane problemy starszych mieszkańców województwa opolskiego w kontekście zagranicznych migracji zarobkowych ich dzieci [w:] Społeczne skutki zagranicznych migracji mieszkańców województwa opolskiego - wybrane problemy dzieci i osób starszych, Raport z badań za zlecenie OIS ROPS w Opolu, Opole.
 • Trafiałek E., Kozioł D., Kaczmarzyk M. (2010), Starość jednostkowa i demograficzna w zadaniach gerontologii i polityce społecznej, "Studia Medyczne", t. 15, Kielce.
 • World Populations Prospect (2009), The 2008 Revision, Vol. I, Comprehensive Tables, UN, New York.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171431938

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.