PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 258 | 163--176
Tytuł artykułu

Bezrobocie wśród kobiet i jego zmiany w latach 2007-2013 na Śląsku Opolskim

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Position of Women in the Labour Market With Special Reference to the Region Opolskie in 2007-2013
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule skoncentrowano się na problematyce związanej z sytuacją kobiet na rynku pracy w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego w kontekście realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013. Główna uwaga została skupiona na identyfikacji kluczowych kierunków działań w zakresie aktywizacji zawodowej kobiet. Dla uchwycenia wpływu PO KL na sytuację kobiet na rynku pracy w publikacji zestawiono dane ogólnopolskie oraz dane dla województwa opolskiego w ujęciu rocznym, w tym dotyczące liczby kobiet biorących udział w poszczególnych działaniach finansowanych z PO KL. W artykule zaprezentowano dane statystyczne ukazujące wykorzystanie środków z PO KL przez kobiety. Dane te obrazują zasadniczy brak wpływu środków unijnych na regionalny rynek pracy województwa opolskiego.(abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on issues related to the situation of women in the labour market in Poland, with particular emphasis on the region of Opole in the context of the implementation of the Human Capital Operational Programme for the years 2007-2013. The main attention was focused on the identification of key objectives in the field of professional activation of women. To capture the impact of Human Capital on the situation of women in the labour market in the publication summarizes national data and data for Opole province on an annual basis, including those relating to the number of women participating in the different activities financed by the Operational Programme Human Resources. The article presents statistics showing the use of the OP HC by women, the data illustrate a fundamental lack of impact of EU funds on the regional labour market Opole province.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
163--176
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • Analiza sytuacji na rynku pracy województwa opolskiego w 2013 roku (2014), Obserwatorium Rynku Pracy WUP Opole, Opole.
 • Becker S.G. (1993), Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education, The University of Chicago Press, Chicago.
 • Bedrunka K. (2014), Demografia województwa opolskiego a rynek pracy, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole.
 • Dane Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych, Opole 2014.
 • Dawid B., Stanley F., Rudiger D. (2007), Mikroekonomia, PWE, Warszawa.
 • Fundusze Europejskie w Polsce (2014), "Biuletyn Informacyjny", nr 34.
 • Grabowski T. (2008), Unia Europejska - mechanizmy integracji europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Huczek A. (2012), Podstawy prawne realizacji polityki regionalnej w Polsce w okresie 2007-2013, "Prace z teorii i historii prawa oraz administracji publicznej", UWr, Wrocław.
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności (2007), MRR, Warszawa.
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (2013), Warszawa.
 • Program Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 r. Uwarunkowania opracowania programu (2014), Opole.
 • Sprawozdanie z realizacji POKL w województwie opolskim, dane Urzędu Statystycznego w Opolu wg stanu na dzień 31 marca 2014.
 • Sprawozdanie z realizacji priorytetów komponentu regionalnego PO KL 2007-2013, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, Opole 2014.
 • Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Warszawa 2014.
 • Szlachta J. (2010), Zasady i instrumenty polityki regionalnej Unii Europejskiej, www.funduszestrukturalne.gov.pl/NR/rdonlyres/...F0D9.../zasady_inst. (dostęp: 29.05.2014).
 • Wpływ Funduszy Europejskich na gospodarkę polskich regionów i konwergencję z krajami UE, Raport 2013.
 • [www 1] Rozwój mieszkańców województwa opolskiego poprzez wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego, WUP Opole, materiały konferencyjne z 29.11.2013, www.wup.opole.pl (dostęp 31.05.2014).
 • [www 2] Europejski Fundusz Społeczny Inwestowanie w kapitał ludzki (2012), Urząd Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg, http://ec.europa.eu/ employment_social/esf/docs/esf_leaflet_pl.pdf (dostęp: 29.05.2014).
 • [www 3] System wdrażania PO KL w województwie opolskim, http://www.pokl.opole.pl/ 1/strona-glowna.html (dostęp: 29.05.2014).
 • [www 4] http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/ewaluacja_i_analizy/raporty_o_rozwoju/ raporty_krajowe/Strony/Wplyw_FE_na_gospodarke_polskich_regionow_i_konwer gencje_z_krajami_UE_Raport_2010.aspx (dostęp: 29.05.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171431942

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.