PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 258 | 209--220
Tytuł artykułu

Kapitał kreatywny a przestrzenne zróżnicowanie ubóstwa w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Capital of Creative and Poverty by Voivodship in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przestrzenne zróżnicowanie natężenia ubóstwa w Polsce znajduje się w centrum zainteresowania wielu badaczy. Jednocześnie pomiar tego zjawiska nie jest jednoznacznie zdefiniowany, jak też czynniki go kształtujące. Celem artykułu jest wyodrębnienie tych regionów Polski, które charakteryzowały się podobnym poziomem ubóstwa w 2010 r. oraz ocena, na ile różnice te można tłumaczyć odmiennie kształtującym się na ich terenie zasobem kapitału kreatywnego. Wyniki przeprowadzonych rozważań nie potwierdziły tezy, że w województwach, w których odnotowujemy relatywnie duży zasób kapitału kreatywnego, wystąpił też niski poziom ubóstwa. Jednocześnie analiza wskazała, że wysoka jakość zasobów ludzkich może przyczynić się do ograniczenia ubóstwa w regionie.(abstrakt oryginalny)
EN
Intensity of poverty in Poland by regions is located in the centre of many researchers. At the same time, the measurement of the phenomenon is not clearly defined, as well as the factors measures of it. The purpose of the article is to extract these Polish regions, which are characterized by a similar level of poverty in 2010. and an assessment of how these differences can be explained differently are shaped by the creative capital resource. The results of carried out deliberations have not confirmed the thesis that in the regions, where we are observed relatively large resource of creative capital, there was also a low level of poverty. At the same time, the analysis indicated that the high quality of human resources can help to reduce poverty in the region.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
209--220
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Bal-Domańska B. (2009), Wpływ gospodarki opartej na wiedzy na rozwój regionalny, "Wiadomości Statystyczne", nr 6.
 • Bilton C., Leary R. (2002), What Can Managers Do for Creativity? Brokering Creativity in the Creative Industries, "International Journal of Cultural Policy", Vol. 8.
 • Bobirca A., Draghici A. (2011), Creativity and Economic Development, "World Academy of Science, Engineering and Technology", No. 59.
 • Bacon-Shone J., Hui D. (2011), Design and Construction of the Hong Kong Creativity Index, http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning policy/doc/creativity/report/ hongkong.pdf (dostęp: 3.04.2012).
 • Chun-Hung Ng, Mok P., Ngai F., Wan-kan C., Yuen C. (2011), A Study on Creativity Index, http://www.uis.unesco.org/culture/Documents/Hui.pdf (dostęp: 3.04.2012).
 • Cowan T., Caplan B. (2004), Why Do People Underestimate the Benefits of Cultural Competition?, "American Economic Review", No. 94.
 • Cunningham S. (2004), The Creative Industries after Cultural Policy, "International Journal of Cultural Studies", No. 7.
 • Dworak E. (2011), Wpływ gospodarki opartej na wiedzy na kategorie makroekonomiczne, "Wiadomości Statystyczne", nr 7/8.
 • Florida R. (2010), Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • Frąckiewicz L. (red.) (2003), Bezpieczeństwo socjalne, AE w Katowicach, Katowice.
 • Garnham N. (2005), From Cultural to Creative Industries, "International Journal of Cultural Policy", No. 11.
 • Graham B. (2002), Heritage as Knowledge: Capital or Culture?, "Urban Studies", Vol. 39.
 • Higgs P., Cunningham S., Pagan J. (2007), Australia's Creative Economy: Definitions of the Segments and Sectors, Technical Report, Faculty Research Office, CCI.
 • Jeffcutt P. (2000), Management and the Creative Industries, "Culture and Organization", Vol. 6.
 • Lister R. (2007), Bieda, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 • Frąckiewicz L. (red.) (2005), Wykluczenie społeczne, AE w Katowicach, Katowice.
 • Kern Ph., Runge J. (2011), KEA Briefing: Towards a European Creativity Index, http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/creativity/report/kea.pdf (dostęp: 4.04.2012).
 • Klasik A. (red.) (2012), Kreatywna gospodarka w mieście i aglomeracji, Prace Naukowe UE w Katowicach, Katowice.
 • Kot S.M., Malawski A., Węgrzecki A. (red.) (2004), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, AE w Krakowie, Kraków.
 • Kryńska E. (red.) (2006), Polityka społeczno-ekonomiczna w dobie przemian, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Lawrence T.B., Phillips N. (2002), Understanding Cultural Industries, "Journal of Management Inquiry", Vol. 11.
 • Oakley K. (2004), Not So Cool Britannia: The Role of the Creative Industries in Economic Development, "International Journal of Cultural Studies", Vol. 7.
 • Namyślak B. (2010), Sektor kreatywny w aglomeracji wrocławskiej, "Wiadomości Statystyczne", nr 7.
 • Panek T. (2010), Wielowymiarowy obraz ubóstwa w Polsce w ujęciu regionalnym, "Wiadomości Statystyczne", nr 2.
 • Pratt A. (2005), Cultural Industries and Cultural Policy: an Oxymoron?, "International Journal of Cultural Policy", No. 11.
 • Podogrodzka M. (2013), Kapitał kreatywny a rozwój gospodarczy regionu w Polsce, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 3.
 • Radziukiewicz M. (2010), Nierówności i wykluczenie społeczne w Polsce, "Wiadomości Statystyczne", nr 10.
 • Roszkowski S. (2005), Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w ujęciu wojewódzkim, "Wiadomości Statystyczne", nr 4.
 • Sulmicka M. (2003), Wskaźnik ubóstwa społecznego, "Wiadomości Statystyczne", nr 1.
 • Szukiełojć-Bieńkowska A. (2006), W stronę wielowymiarowej analizy ubóstwa i społecznego wykluczenia, "Wiadomości Statystyczne", nr 5.
 • Szukiełojć-Bieńkowska A., Verger D., Merceroh S., Fall M. (2010), Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Koncepcja pomiaru, "Wiadomości Statystyczne", nr 12.
 • Welfe W. (red.) (2007), Gospodarka oparta na wiedzy, PTE, Warszawa.
 • Woźniak M.G. (red.) (2011), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 • Zienkowski L. (red.) (2003), Wiedza a wzrost gospodarczy, Scholar, Warszawa.
 • [www 1] Rocznik Statystyczny Województw 2011, GUS, www.stat.gov.pl.
 • [www 2] Bank danych Eurostatu, http://ec.europa.eu/eurostat/en.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171431968

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.