PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | No. 33 | 103--117
Tytuł artykułu

A Spatial Comparison of Semi-Urban and Rural Gminas in Poland in Terms of Their Level of Socio-Economic Development Using Hellwig's Method

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The concept of local development remains a crucial one, especially in the context of European Union membership and its support funds. The multidimensional character of local development makes it a subject of interest not only to economists, but also geographers, sociologists and statisticians. The aim of the paper is to present differences in the level of socio-economic development of semi-urban and rural gminas in Poland and to find clusters of gminas with a similar level of development. Hellwig's method was used to compare 2,174 gminas, which showed large development disparities. There is a clear boundary between Eastern Poland with Mazowieckie Voivodship, where the country's capital, Warsaw, is located, and Western Poland. gminas with a high level of development were observed usually on Poland's Baltic coast and suburban areas of Warsaw, Szczecin, Poznań, Wrocław and Kraków. Low level gminas were mostly situated in the peripheries of the eastern voivodships. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
103--117
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
Bibliografia
 • Balicki A., 2009: Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowania społeczno-ekonomiczne (Statistical multidimensional analysis and its socio-economic applications - in Polish), Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Bański J., 2013: Polska wieś w perspektywie 2050 roku (Polish countryside in a 2050 perspective - in Polish). Studia Obszarów Wiejskich, Vol. 33, Warszawa: IGiPZ PAN.
 • Biegańska J., 2013: Rural areas in Poland from a demographic perspective. In: Szymańska D. and Chodkowska-Miszczuk J. editors, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 20, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, pp. 7-22. DOI: http://dx.doi.org/10.2478/bog-2013-0008h
 • Brodziński Z., 2011: Stymulowanie rozwoju obszarów wiejskich na poziomie lokalnym na przykładzie gmin województwa warmińsko-mazurskiego (Stimulating of rural development at the locallevel on the example the Warmińsko-Mazurskie voivodship - in Polish), Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Brol R., 1998: Rozwój lokalny - nowa logika rozwoju gospodarczego (Local development - a new logic of economic development - in Polish). In: Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, No. 785, pp. 11-15.
 • Churski P., 2013: Szanse i zagrożenia rozwoju obszarów peryferyjnych. Przykład Bieszczad (Chances for and threats to the development of peripheral areas. An example of the Bieszczady Mountains - in Polish). In: Małuszyńska E. editor, Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, pp. 225-240.
 • Czapiewski K., 2010: Koncepcja wiejskich obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego i ich rozpoznanie w województwie mazowieckim (Concept of socio-economic successful rural areas and their identification in the Mazovia Region - in Polish). Studia Obszarów Wiejskich, Vol. 22.
 • Drejerska N., Chrzanowska M. and Pomianek I., 2014: Strefa podmiejska Warszawy, Wybrane zagadnienia (Warsaw suburban zone. Selected issues - in Polish), Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Flaga M., 2010: Demographic consequences of suburbanization in selected towns in the eastern borderlands of Poland. In: Szymańska D. and Biegańska J. editors, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, Toruń: Nicolaus Copernicus University, No. 14, pp. 5-22. DOI: http://dx.doi.org/10.2478/v10089-010-0011-4
 • Heffner K. and Rosner A., 2002: Czynniki specyficzne wywierające wpływ na potencjał rozwojowy obszarów wiejskich (Specific factors affecting the development potential of rural areas - in Polish). In: Rosner A. editor, Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych, Warszawa: IRWiR PAN, pp. 133-152.
 • Hellwig Z., 1968: Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr (The application of the taxonomic method to the typological division of a countries due to their level of development, resources and structure of qualified personnel - in Polish). In: Przegląd Statystyczny, No. 4, pp. 307-326.
 • Kożuch A., 2006: Instrumenty zarządzania rozwojem lokalnym (Instruments of local development management - in Polish). In: Zeszyty Naukowe Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Vol. 8, Issue 4, pp. 177-181.
 • Krzysztofik R., Runge J. and Spórna T., 2011: Delimitacja regionu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii "Silesia" (Delimitation of the "Silesia" Metropolis - in Polish), Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Geografii Ekonomicznej, Sosnowiec.
 • Local Data Bank, Central Statistical Office, Poland, available at: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks
 • Makkonen T., 2011: Innovation and regional socio-economic development - evidence from the Finnish local administrative units. In: Szymańska D. and Biegańska J. editors, Bulletin of Geography Socio-economic Series, No. 15, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, pp. 27-42. DOI: http://dx.doi.org/10.2478/v10089-011-0002-0
 • Mikhaylova S., Budazhanayeva M., Sarycheva T. and Bakumenko L., 2015: Typology of Rural Territories of the Russian Federation Subjects. In: Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol. 6, No. 3, S7, pp. 205-212. DOI: http://dx.doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n3s7p205
 • Mohiuddin S. and Hashia H., 2012: Regional socio-economic disparities in the Kashmir Valley (India) - a geographical approach. In: Szymańska D. and Biegańska J. editors, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 18, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, pp. 85-98. DOI: http://dx.doi.org/10.2478/v10089-012-0021-5
 • Parysek J., 1995: Rola samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym (The role of territorial self-government in local development - in Polish). In: Parysek J. editor, Rozwój lokalny: zagospodarowanie przestrzenne i nisze atrakcyjności gospodarczej, Warszawa: PWN, pp. 37-61.
 • Parysek J. and Wojtasiewicz L., 1979: Metody analizy regionalnej i metody planowania regionalnego (Methods of regional analysis and methods of regional planning - in Polish), Warszawa: PWN.
 • Pomianek I., 2012: Demographic determinants of development of Warsaw suburban zone communes. In: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Vol. 14, Issue 6, pp. 231-235.
 • Rakowska J., 2011: Zróżnicowanie poziomu rozwoju gmin Polski Wschodniej (Differentiation of development level of communes in Eastern Poland - in Polish). In: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Vol. XIII, No. 2, pp. 329-397.
 • Rosner A., 2012: Zmiany rozkładu przestrzennego zaludnienia obszarów wiejskich. Wiejskie obszary zmniejszające zaludnienie i koncentrujące ludność wiejską (Variations in spatial distribution of population in rural areas. Rural areas experiencing depopulation and concentration of rural population - in Polish), Warszawa: IRWiR PAN.
 • Sobala-Gwosdz A., 2005: Ośrodki wzrostu i obszary stagnacji w województwie podkarpackim (Growth centres and areas of depression in Podkarpackie Region - in Polish), Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Sobczyk A., 2010: Rozwój lokalny - wybrane problemy finansowania (Local development - specific problems in financing - in Polish). In: Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 81, pp. 125-136.
 • Stanny M., 2013: Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce (Spatial diversification in rural development in Poland - in Polish), Warszawa: IRWiR PAN.
 • Strahl D., 2006 editor: Metody oceny rozwoju regionalnego (Methods of assessment of regional development - in Polish), Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • Szajnowska-Wysocka A., 2009: Theories of regional and local development - abridged review. In: Szymańska D. and Biegańska J. editors, Bulletin of Geography Socio-economic Series, 12, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, pp. 75-90. DOI: http://dx.doi.org/10.2478/v10089-009-0005-2
 • Sztando A., 1998: Oddziaływanie samorządu lokalnego na rozwój lokalny w świetle ewolucji modeli ustrojowych gmin (The impact of local government on local development in the light of evolution of constitutional gminas' models - in Polish). In: Samorząd Terytorialny, No. 11, pp. 12-29.
 • OECD Urban Policy Reviews, OECD Urban Policy Reviews, Chile 2013.
 • Uphoff N., 1992: Local Institutions and Participation for Sustainable Development. Gatekeeper Series, No. 31, London: IIED.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171431988

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.