PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 257 | 102--113
Tytuł artykułu

Uelastycznianie rynku pracy w Polsce w warunkach globalnej gospodarki

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Flexibilisation Labour Market in Poland in the Global Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Globalizacja gospodarki dotyczy wszystkich jej aspektów i elementów. Dlatego ważne jest pokazanie wpływu tego zjawiska na różne rynki, a także określenie charakteru zmian z tego wynikających. W artykule przedstawiono proces uelastyczniania rynku pracy jako skutek m.in. globalizacji gospodarki. Coraz szybciej rozwijające się powiązania międzynarodowe, a także postęp techniczny powodują, że wszystkie rynki, w tym rynek pracy, muszą dostosować się do takiej sytuacji. Uelastycznianie rynku pracy jest z jednej strony wymuszone przez rozwój gospodarczy, a z drugiej strony pozwala lepiej reagować na dynamiczne zmiany w popycie na rynku pracy. Elastyczne formy zatrudnienia, przedstawione w artykule, pozwalają na dostosowanie umowy o pracę do charakteru działalności przedsiębiorstwa, zmienności popytu na produkty, także pozwalają na godzenie życia zawodowego z rodzinnym. Z drugiej strony jednak postrzegane są często przez pracowników jako umowy o pracę zapewniające mniejsze bezpieczeństwo socjalne niż tradycyjne zatrudnienie na cały etat, które zresztą staje się formą nawiązania stosunku pracy coraz rzadziej spotykaną. Jednak trzeba pamiętać, że dynamika przemian gospodarczych wymusza na podmiotach szukanie rozwiązań pozwalających na lepsze funkcjonowanie w gospodarce i właśnie uelastycznienie rynku pracy jest procesem, który to ułatwia.(abstrakt oryginalny)
EN
Globalization of the economy affects all of its aspects and components. Therefore it is important to show the impact of this phenomenon on different markets, as well as to determine the nature of changes resulting from that. The article presents the process of the flexible labour market, as a result of, inter alia, the globalization of the economy. Faster developing international links as well as technological advances mean that all markets, including the labour market needs to adapt to this situation. Labour market flexibility on the one hand forced by economic growth, on the other hand allows you to better respond to the dynamic changes in demand in the labour market. Flexible forms of employment, in the article, allow you to adjust the contract of employment to the nature of the company's activities, volatility of demand for the products, also allow for the reconciliation of work and family life. On the other hand, is often perceived by employees as a contract of employment providing less social security than traditional full-time employment, which, moreover, becomes a form of employment relationship less frequently encountered. But you have to remember that the dynamics of economic change compel operators to search for solutions to better functioning of the economy and that more flexible labour market is a process that makes it easier.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
102--113
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Annual Economic Report for 1997 (1998), European Economy, No. 63, European Commission, Brussels.
 • Bogdanienko J. (red.) (2006), Firma w otoczeniu globalnym, TNOiK, Toruń.
 • Dach Z. (2007), Internacjonalizacja polskiego rynku pracy w świetle procesów globalizacyjnych zachodzących w świecie [w:] Z. Dach (red.), Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce, AE w Krakowie, Kraków.
 • Dobrodziej E. (2000), Zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 • Elastyczne formy zatrudnienia - efektywne zarządzanie zasobami rynku pracy (2007), Stowarzyszenie S-TO-S, Kraków-Warszawa.
 • Grycuk A. (2013), Najważniejsze tendencje na rynkach pracy w krajach rozwiniętych, Studia BAS, nr 4 (36), www.bas.sejm.gov.pl (dostęp: 30.05.2013).
 • Incidence of Part-time Employment, OECD, http://stats.oecd.org (dostęp: 10.10.2013).
 • Jończyk J. (2000), O szczególnych formach zatrudnienia i formach ubezpieczeń społecznych [w:] Z. Kubot (red.), Szczególne formy zatrudnienia, Wydawnictwo UWr, Wrocław.
 • Kubot Z. (2000), Szczególne formy zatrudniania i samozatrudniania [w:] Z. Kubot (red.), Szczególne formy zatrudnienia, Wydawnictwo UWr, Wrocław.
 • Liberska B. (2002), Procesy globalizacji i regionalizacji w gospodarce światowej [w:] B. Liberska (red.), Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa.
 • Malara Z. (2006), Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, WN PWN, Warszawa.
 • Mączka L. (2003), Gospodarka globalna u progu XXI wieku, AE w Krakowie, Kraków.
 • Sajkiewicz A. (2002), Zasoby ludzkie w firmie, Poltext, Warszawa.
 • Stankiewicz M.J. (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń.
 • Szymański W. (2003), Rozstrzygająca rola przedsiębiorstw w dostosowywaniu gospodarki do integracji europejskiej i globalizacji [w:] Polskie przedsiębiorstwa wobec standardów europejskich, IFGN, Warszawa.
 • Zorska A. (1998), Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i gospodarce światowej, WN PWN, Warszawa.
 • [www 1] http://www.msz.gov.pl (dostęp: 17.02.2012).
 • [www 2] GUS, www.stat.gov.pl (dostęp: 18.07.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171432034

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.