PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 257 | 177--182
Tytuł artykułu

Prawo zatrudnienia wobec zjawisk bezrobocia w Polsce. Zarys problematyki

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Employment Law in the Face of the Phenomena of Unemployment in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie podejmuje ocenę polityki prawa wobec zjawisk bezrobocia w Polsce. Zwraca uwagę na główne zagrożenia pracobiorców wynikające z dominującej pozycji pracodawców, którzy dążą do utrzymywania wynagrodzeń na możliwie niskim poziomie. Dotyczy to angażowania pracy w formach zatrudnienia niepracowniczego na podstawie umów cywilnoprawnych pozwalających na wyzysk (umowy wyzysku). Zdaniem autora polityka prawa powinna obejmować wszelką pracę, a nie tylko tę, która jest świadczona w ramach stosunku pracy. W krytycznej analizie dotychczasowych regulacji prawnych w tej dziedzinie autor zwraca uwagę na rozbieżności praktyki z konstytucyjnymi zasadami społecznej gospodarki rynkowej i wymogiem urzeczywistniania zasad sprawiedliwości społecznej. Artykuł sygnalizuje zagrożenia gospodarcze i społeczne wynikające z ułomności polityki prawa zatrudnienia i wskazuje na konieczne zmiany legislacyjne.(abstrakt oryginalny)
EN
The study undertakes the opinion of the politics of the law in the face of the phenomena of unemployment in Poland. Pays the attention to workers the main threats results from predominant employers position which they aim to providing for rewards on the possibly low level. This concerns engagement of the work in the forms of the other type of employment on the basis of civil law contract allowing to exploitation ( the contract of exploitation). Sentence of Author, the politician of the law should include every work and not only this which he is testified within the relation of the employment. In the critical analysis of hitherto existing legal regulations in this field, the Author pays the attention to the divergence of the practice with the constitutional principles of the social market economy and the requirement of realizing the principles of the social justice. The article signals economic and social threats resulting from the infirmity of the politics the right employment and shows on necessary legislative changes.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
177--182
Opis fizyczny
Twórcy
autor
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
  • Decyzja Rady z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich (2013/208 UE). Dz.U. UE L z dnia 30.04.2013 r.
  • Kryńska E. (2010), Europejska strategia zatrudnienia - sukcesy i porażki [w:] D. Kotlorz (red.), Pięciolecie członkostwa Polski w UE. Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy, UE w Katowicach, Katowice.
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Dz.U. 2002, nr 139, poz. 1167 z późn. zm.
  • Seweryński M. (2014), Uwagi o regulacji prawnej wynagrodzenia za pracę [w:] J. Hrynkiewicz (red.), Praca i płaca, państwo i rynek, UW, Warszawa.
  • Szczęsny M. (2014), Promocja szans czy alimentacja bezradności w polityce rynku pracy, referat wygłoszony na dorocznej międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Targanice.
  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dz.U. 2013, poz. 674 z późn. zm.
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dz.U. 1964, nr 16, poz.93 z późn. zm.
  • Wojtyła J. (2000), Koszt pracy jako bariera rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw [w:] J. Wojtyła (red.), Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej, AE w Katowicach, Katowice.
  • Wojtyła J. (2014), Państwo prawa czy rachunku ekonomicznego. Refleksja na tle ekonomicznych i społecznych problemów pracy [w:] J. Hrynkiewicz (red.), Praca i płaca, państwo i rynek, UW, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171432056

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.