PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 54 | 79--93
Tytuł artykułu

Społeczne konsekwencje rewitalizacji wrocławskiego Nadodrza

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Social Consequences of the Revitalization of Wroclaw's Nadodrze Neighborhood
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Referat dotyczy Nadodrza, jednego ze śródmiejskich osiedli Wrocławia, na którym od ponad dziesięciu lat prowadzone są działania rewitalizacyjne mające na celu wprowadzanie społecznych, ekonomicznych, przestrzennych, mieszkalnych i infrastrukturalnych zmian prowadzących do długotrwałego rozwoju osiedla. Szacuje się, że do tej pory wydano na proces odnowy około 140,5 mln zł, z czego 42 mln zł pochodziły ze środków Unii Europejskiej. Stawiane w referacie pytanie dotyczy tego, na ile zmiany wywołane procesem rewitalizacji Nadodrza wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców, a w konsekwencji przyczyniają się do budowania silnej społeczności lokalnej. Przytoczone kwestie są o tyle ciekawe, ponieważ pokazują społeczne efekty rewitalizacji z perspektywy Nadodrzan, a nie władz miasta. Podjęty temat otwiera dyskusję nad tym, z jakim skutkiem oraz z myślą o kim jest prowadzona rewitalizacja. Czy jest ona pomyślana jako "miejska oaza", której głównym celem jest budowanie pozytywnego wizerunku miasta, czy może stwarza realną szansę na wzmocnienie oddolnych działań podejmowanych przez lokalną społeczność? Chociaż można wskazać pozytywne skutki procesu odnowy, to dotychczasowe analizy skłaniają do wnioskowania, że rewitalizacja nie przyczyniła się do zaistnienia znacznych zmian w zachowaniach rezydentów. Opisu społecznych efektów rewitalizacji dokonano na podstawie wyników Wrocławskiej Diagnozy Społecznej 2010 i 2014, reprezentatywnego ogólnowrocławskiego badania jakości życia mieszkańców miasta, przeprowadzonego przez socjologów z Uniwersytetu Wrocławskiego. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper concerns Nadodrze, one of the districts of Wrocław, which is a place of a decades long revitalization project aimed at introducing social, economic, spacial, residential and infrastructural changes leading to a long lasting development of the area in question. It is estimated that 140.5 million zloty have been spent on the process, 42 million of which come from European Union funds. The question asked in the paper concerns the degree to which the changes caused by the revitalization of Nadodrze influence the improvement of the quality of life of the residents and how it contributes to the construction of a strong local society. The issues raised are interesting because they present the effects of revitalization through the eyes of residents and not the local authorities. The topic opens a discussion on the results and aims of revitalization. Is it planned as an 'urban oasis', which main aim is to construct a positive image of a city, or creating a real chance of strengthening bottom-up initiatives of the local community? Although one might point out positive aspects of urban renewal, the analysis suggests that revitalization has not caused major changes in residents' behaviors. A description of social effects of revitalization has been conducted based on the results of Wrocław Social Diagnosis 2010 and 2014, a representative, comprising the whole of Wrocław, research on the quality of life of Wrocław inhabitants carried out the Wrocław University sociologists. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
79--93
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Adamczyk-Arns G. (2014), Klimaty Nadodrza. Rewitalizacja wrocławskiego osiedla - ludzie, miejsca, wydarzenia, Agraf, Warszawa.
 • Adamczyk-Arns G., Bąkowski J., Dudek J., Górka P., Ruman H., Szewczyk G. (2011), Przedmieście Odrzańskie: Masterplan Analizy, Wrocław.
 • Adamczyk-Arns G., Górka P., Ruman H., Wojdylak P. (2012), Przedmieście Odrzańskie: Masterplan Koncepcja, Wrocław.
 • Artystyczne Nadodrze, http://www.artystycznenadodrze.pl/pl/News (dostęp 18.05.2015).
 • Frank K. (2002), Historic Preservation in teh USA, Springer, New York.
 • Grehl A. (2014), Rewitalizacja Nadodrza, [w:] Okólska H., Głowiński T. (red.), Przedmieście Odrzańskie we Wrocławiu, Muzeum Miejskie Wrocławia, Wydawnictwo GAJT, Wrocław, s. 218-223.
 • http://w-r.home.pl/wrftp/masterplan/WR_Masterplan_Nadodrze_ANALIZY.pdf.
 • http://wr.home.pl/wrftp/masterplan/WR_Masterplan_Nadodrze_KONCEPCJA.pdf.
 • Kaczmarek S. (1999), Rewitalizacja a organizacja przestrzeni miejskiej, [w:] Kaczmarek J. (red.), Przestrzeń miejska - jej organizacja i przemiany, XII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, ŁTN i Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Majer A. (2014), Odrodzenie miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Mliczyńska-Hajda D. (2011), Zakres i metoda badania rewitalizacji w miastach. Opis metody badawczej, http://mliczynska.pl/miasto/wp-content/uploads/2012/04/Badanie-rewitalizacji-w-miastach.Opis-metody-badawczej_2011.pdf (dostęp 18.05.2015).
 • Putnam R. (2008), Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Rada Miejska W rocławia (2009), Uchwała nr XXXI/1037/09 z dnia 19 lutego 2009 w sprawie wyznaczenia Obszaru Wsparcia oraz przyjęcia programu przedsięwzięć rewitalizacyjnych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
 • Starosta P., Frykowski M. (2012), Kapitał społeczny. Podstawy teoretyczne, [w:] Starosta P. (red.), Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego w rejonie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171432058

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.