PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 7 | nr 2 | 37--51
Tytuł artykułu

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Impact of the Global Financial Crisis on the Credit Risk Management in a Bank
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest przedstawienie roli ryzyka w działalności banku komercyjnego ze szczególnym uwzględnieniem globalnego kryzysu finansowego. W części wstępnej przedstawiono genezę kryzysów gospodarczych, zwłaszcza współczesnego kryzysu z lat 2007-2010, który miał swój początek w Stanach Zjednoczonych na rynku kredytów hipotecznych subprime. Sięgające 1831 r. rozważania pozwalają zrozumieć przyczyny wystąpienia tego kryzysu. Następnie poddano analizie wpływ globalnego kryzysu finansowego na skalę działalności kredytowej banków w Polsce, przedstawiając strukturę podmiotową portfela kredytowego, ze szczególnym uwzględnieniem struktury kredytów dla gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw. W drugiej części artykułu omówiono proces zarządzania ryzykiem kredytowym, zwracając uwagę na kluczową rolę polityki kredytowej banku, a także określono warunki i perspektywy rozwoju działalności kredytowej banku komercyjnego. Przedstawiono też kryteria prawidłowej gospodarki kredytowej, wskazując jako optymalne rozwiązanie opracowanie tzw. "podręcznika kredytowego". (abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of this article is to present the role of risk in the activity of a commercial bank with particular reference to the global financial crisis. The introductory part presents the origins of economic crises, especially the contemporary crisis from 2007-2010, which began in the United States subprime mortgage market. Dating back to the 1831, considerations allow to undetstand the causes of the crises. Then the impact of the global financial crisis on the scale of the crediting activities of banks in Poland was analyzed, presenting a credit portfolio structure, with a particular focus on the structure of loans to households and enterprises. In the second part of the article the process of credit risk management was discussed, paying attention to the crucial role of the bank's credit policy, and the conditions and prospects of commercial bank credit activity development were specified. It presents also the criteria for the proper credit management, indicating as the optimal solution the development of the so-called "credit textbook". (original abstract)
Rocznik
Tom
7
Numer
Strony
37--51
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Adamczyk M., Współczesny kryzys finansowy - przyczyny i konsekwencje dla gospodarki światowej. Wyzwania gospodarki globalnej, "Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego" 2012, nr 31.
 • Bogus A., Asymetryczność polityki kredytowej banku centralnego i banków komercyjnych w warunkach kryzysu, Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 • Capiga M., Finanse banków, Wolters Kluwer Sp. z o.o, Warszawa 2011.
 • Capiga M., Harasim J., Szustak G., Finanse banków, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005.
 • Czarnecki L., Ryzyko w działalności bankowej. Nowe spojrzenie po kryzysie, Studio EMKA, Warszawa 2011.
 • Dobosiewicz Z., Kredyt hipoteczny. Poradnik, Difin S.A., Warszawa 2010.
 • Gabryś M., Restrukturyzacja banków komercyjnych w warunkach kryzysu finansowego, Repozytorium Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2009.
 • Gwizdała J., Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011.
 • Krysiak A., Staniszewska A., Wiatr M.S., Zarządzanie portfelem kredytowym banku, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012.
 • Przygoda A., Stabilność Systemu Bankowego w Polsce a światowy kryzys finansowy, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów" 2009, z. 93.
 • Rolski M., Racjonalność a ryzyko kredytowe w działalności bankowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014.
 • Współczesny kryzys gospodarczy. Przyczyny, przebieg, skutki, red. J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, J. Misala, CeDeWu, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171432104

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.