PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | nr 4 (47) | 117--136
Tytuł artykułu

Obraz Wielkiej Brytanii w publicystyce "Wiadomości Polskich" i "Polski Walczącej" 1940-1945

Warianty tytułu
Image of Britain in "Wiadomości Polskie" and "Polska Walcząca" 1940-1945
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest obrazowi Wielkiej Brytanii w emigracyjnej publicystyce polskiej okresu II wojny światowej. Na przykładzie artykułów z tygodników "Wiadomości Polskie" oraz "Polska Walcząca", publikowanych w latach 1940-1945, autor przedstawił ewolucję postaw polskiej publicystyki wobec Wielkiej Brytanii. Zwrócił uwagę na konstruowanie stereotypów narodowych mieszkańców Zjednoczonego Królestwa, ich postulowaną rolę w wojnie oraz budowie ładu powojennego, wyobrażone postawy Brytyjczyków wobec Polaków i Polski, jak również Niemców i Sowietów. Autor starał się powiązać treści artykułów z poglądami politycznymi najważniejszych publicystów, jak również zmieniającą się sytuacją wojenną i międzynarodową, która wpływała na perspektywę spojrzenia polskich emigrantów na Wielką Brytanię. (abstrakt oryginalny)
EN
The article explores the image of the United Kingdom constructed by Polish exile journalism during the period of World War II. Articles published in the weeklies "Wiadomości Polskie" (Polish News) and "Polska Walcząca" (Fighting Poland) between 1940 and 1945 are the example of the evolution of Polish attitudes towards the UK. The author draws attention to the creation of national stereotypes concerning the British society, its postulated role in the war order and the postwar reconstruction period. Furthermore, the text depicts British attitudes towards Poland and Poles, as well as the Germans and Soviets. The author tries to associate the content of articles with both political views of leading journalists and the changing international situation during the wartime, which affected the way Polish immigrants perceived Britain. (original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
117--136
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Jarowiecki J., Myśliński J., Notkowski A., Prasa polska 1939-1945, Warszawa 1980.
 • Habielski R., Niezłomni, nieprzejednani. Emigracyjne "Wiadomości" i ich krąg 1940-1981,Warszawa 1991.
 • Terlecki T., Trzylecie, "Polska Walcząca" 1942, nr 48.
 • Wittlin J., Dlaczego jestem frankofilem, "Wiadomości Polskie" 1940, nr 1.
 • Sokołów F., Kontrasty, "Wiadomości Polskie" 1940, nr 28/29.
 • Poznański Cz., Demokracja angielska, "Polska Walcząca" 1940, nr 22.
 • Terlecki T., Mimo wszystko jestem frankofilem, "Wiadomości Polskie" 1940, nr 25.
 • Grabowski Z., Tradycja i instynkt, "Wiadomości Polskie" 1940, nr 28/29.
 • Sobański A., Anglomani i anglofile, "Wiadomości Polskie" 1940, nr 19.
 • [Z. Grabowski], Politicus, Lata ciemnoty, "Wiadomości Polskie" 1941, nr 7.
 • Jaskowski A., Uratowane ziarna, "Polska Walcząca" 1943, nr 2.
 • Wańkowicz M., O cypryjskich przyjaciołach Anglikach, "Wiadomości Polskie" 1941, nr 45.
 • [Z. Grabowski] A. Jawnuta, O Anglii i Anglikach, "Polska Walcząca" 1941, nr 8.
 • Zbyszewski K., Polacy i Anglicy, "Wiadomości Polskie" 1943, nr 9.
 • Sokołów F., Młodzież angielska zaprawia się do wojny, "Wiadomości Polskie" 1940, nr 2.
 • Grabowski Z., Co to jest Imperium Brytyjskie, "Polska Walcząca" 1940, nr 20.
 • Grabowski Z., To jest inna wojna, "Wiadomości Polskie" 1940, nr 7.
 • Skarbek-Peretjatkowicz H., Polacy w Anglii, "Wiadomości Polskie" 1940, nr 22.
 • Nowakowski Z., Basia, czyli Kopciuszek propagandy, "Wiadomości Polskie" 1942, nr 29
 • [A. Bregman] A. Boray, Sportowcy contra gangsterzy, "Wiadomości Polskie" 1940, nr 38.
 • Nagórski Z., jr, Dwieście tysięcy, "Polska Walcząca" 1943, nr 7.
 • Nagórski Z., jr, Potęga Imperium, "Polska Walcząca" 1943, nr 21.
 • Nagórski Z., jr, Ciągle żywe zadanie, "Polska Walcząca" 1943, nr 33.
 • Matuszewski I., O Imperjum Brytyjskiem, "Wiadomości Polskie" 1943, nr 2
 • Grabowski Z., Szkic sytuacyjny, "Polska Walcząca" 1943, nr 11.
 • Nowakowski Z., Polski Guliwer, "Wiadomości Polskie" 1942, nr 51/52.
 • [K. Syrop] NOKYS, Nastroje londyńskie, "Wiadomości Polskie" 1940, nr 1.
 • Grabowski Z., Churchill premierem, "Wiadomości Polskie" 1940, nr 11.
 • Szczerbic D., Żywot Churchilla, "Polska Walcząca" 1941, nr 22/23.
 • Szczerbic D., Churchill idzie od wojny do wojny, "Polska Walcząca" 1941, nr 25.
 • Grabowski Z., Szkic sytuacyjny, "Polska Walcząca" 1943, nr 7, s. 2, nr 28, s. 4.
 • Sokołów F., Ludzie i książki, "Polska Walcząca" 1943, nr 12.
 • Szczerbic D., Mowy Churchilla, "Polska Walcząca" 1941, nr 21.
 • Sokołów F., Winston Churchill, "Wiadomości Polskie" 1941, nr 39.
 • Grabowski Z., Mowy i fakty, "Wiadomości Polskie" 1941, nr 36.
 • Żurowski S., Prawo do życia, "Polska Walcząca" 1943, nr 15.
 • [W.A. Zbyszewski] K. Nienaski, Biografia Churchilla, "Wiadomości Polskie" 1942, nr 6.
 • Grabowski Z., Szkic sytuacyjny, "Wiadomości Polskie" 1943, nr 27
 • [T. Terlecki] A. Janowski, Polski punkt widzenia, "Polska Walcząca" 1944, nr 9.
 • Budzyński W., Bez blackoutu, "Polska Walcząca" 1944, nr 10.
 • Sokołów F., Churchill, "Wiadomości Polskie" 1940, nr 24.
 • Sokołów F., Lord Beaverbrook, "Wiadomości Polskie" 1940, nr 27.
 • Sokołów F., Socjaliści angielscy w rządzie. Ernest Bevin i Herbert Morrison, "Wiadomości Polskie" 1940, nr 36.
 • Sokołów F., Anthony Eden, "Wiadomości Polskie" 1941, nr 6.
 • Sokołów F., Lord Halifax, "Wiadomości Polskie" 1941, nr 2.
 • Sokołów F., Duff Cooper, "Wiadomości Polskie" 1941, nr 8.
 • Sokołów F., Sir Archibald Sinclair, "Wiadomości Polskie" 1941, nr 13.
 • Graham A., O stosunkach polsko-angielskich, "Polska Walcząca" 1942, nr 52/53.
 • Babiński W., Prasa angielska w sprawach polskich na przełomie lat 1943-1944, "Zeszyty Literackie" (Paryż) Z. 20 (1971).
 • Kowalski W.T., Walka dyplomatyczna o miejsce Polski w Europie (1939-1945), Warszawa 1979.
 • Szczerbic D., Z frontu fabrycznego, "Polska Walcząca" 1943, nr 48.
 • Sokołów F., Sir Oswald Mosley, "Wiadomości Polskie" 1941, nr 38.
 • Grabowski Z., Anglia patrzy na nas, "Wiadomości Polskie" 1940, nr 3.
 • [G. Bocheński] G. Gazda, Rzeczy polskie w prasie brytyjskiej, "Wiadomości Polskie" 1941, nr 25.
 • Matuszewski I., Wola Polski, "Wiadomości Polskie" 1941, nr 40.
 • Pragier A., Linia Curzona, "Wiadomości Polskie" 1941, nr 49.
 • Tennenbaum H., O sugestii wielkich obszarów, "Wiadomości Polskie" 1942, nr 7.
 • Grabowski Z., Od Krebsa do Crippsa, "Wiadomości Polskie" 1941, nr 30.
 • Sokołów F., Sir Stafford Cripps, "Wiadomości Polskie" 1941, nr 10.
 • [G. Bocheński] G. Gazda, Rzeczy polskie w prasie brytyjskiej, "Wiadomości Polskie" 1941, nr 13.
 • Nowakowski Z., Kiwerowa Górka, "Wiadomości Polskie" 1941, nr 32.
 • Ciołkosz A., Za wolność waszą i naszą, "Wiadomości Polskie" 1942, nr 12.
 • Grabski S., List do F. A. Voigta, "Wiadomości Polskie" 1942, nr 16.
 • Grabski S., Zagadnienia wschodnioeuropejskie, "Wiadomości Polskie" 1942, nr 21.
 • Voigt F.A., Anglia, Europa, Polska, "Wiadomości Polskie" 1943, nr 34.
 • Grabowski Z., Szkic sytuacyjny, "Polska Walcząca" 1943, nr 18.
 • Budzyński W., Targi wschodnie..., "Polska Walcząca" 1943, nr 12.
 • Budzyński W., Pisanki bez-blackoutowe, "Polska Walcząca" 1943, nr 16/17.
 • [T. Terlecki] A. Janowski, Czas próby, "Polska Walcząca" 1943, nr 18.
 • Grabowski Z., Szkic sytuacyjny, "Polska Walcząca" 1943, nr 44.
 • [J. Cyrski] W. Markotny, Miasto miłe i zawsze wierne, "Polska Walcząca" 1944, nr 5.
 • Rudnicki J., Ziemia zagrożona, "Polska Walcząca" 1944, nr 9.
 • Markotny W., "...Co w ostrej świecisz Bramie...", "Polska Walcząca" 1944, nr 11.
 • Nagórski Z. jr, Bitwy o Wilno i Lwów, "Polska Walcząca" 1944, nr 31.
 • Nowakowski Z., Pieje kur, "Wiadomości Polskie" 1944, nr 4.
 • Grabowski Z., Nie tylko sprawa granicy, "Polska Walcząca" 1944, nr 4.
 • [T. Terlecki] A. Janowski, Wymowa dwu zdarzeń, "Polska Walcząca" 1945, nr 2.
 • Janowski A., Wbrew wszystkiemu, "Polska Walcząca" 1945, nr 8.
 • Dollan P., Głos szkockiego przyjaciela, "Polska Walcząca" 1945, nr 8.
 • Leitgeber W., Po debacie, "Polska Walcząca" 1945, nr 10.
 • [T. Terlecki] A. Janowski, W nas żyje Polska, "Polska Walcząca" 1945, nr 27.
 • Janowski A., Cień nad pokojem, "Polska Walcząca" 1945, nr 19.
 • [W.M. Besterman] Observer, Organizacja powojenna, "Wiadomości Polskie" 1940, nr 9.
 • Pragier A., Pokój brytyjski, "Wiadomości Polskie" 1941, nr 17.
 • Grabowski Z., Teza Times'a, "Wiadomości Polskie" 1941, nr 33.
 • [Cz. Poznański] M. Prozor, Cenne ostrzeżenie, "Polska Walcząca" 1941, nr 33.
 • [Z. Grabowski] A. Jawnuta, The Charter of the Atlantic, "Polska Walcząca" 1941, nr 34.
 • Nagórski Z. jr, O prawdziwy pokój, "Polska Walcząca" 1942, nr 50
 • Tennenbaum H., Błędy i złudzenia profesora Carra, "Wiadomości Polskie" 1943, nr 3
 • Dąbrowski A.S., Błędy i odpowiedzialność, "Wiadomości Polskie" 1943, nr 14.
 • Nowakowski Z., Na początku było słowo, "Wiadomości Polskie" 1942, nr 16.
 • Grabowski Z., Pokos, "Wiadomości Polskie" 1943, nr 47.
 • Zahorska S., Milczenie nad Polską, "Wiadomości Polskie" 1943, nr 50.
 • Strasburger H., Ideowy podkład wojny, "Polska Walcząca" 1943, nr 22.
 • Szerer M., Przewodnictwo w Europie, "Polska Walcząca" 1942, nr 38
 • Grabowski Z., Ostrożnie z Europą, "Wiadomości Polskie" 1943, nr 6.
 • Stroński S., Leadership - Führung, "Wiadomości Polskie" 1944, nr 5.
 • Pragier A., Na rozdrożu, "Wiadomości Polskie" 1944, nr 1.
 • Stankiewicz W., Pax Britannica, "Polska Walcząca" 1944, nr 19.
 • Pragier A., Pan W. H. Dawson urządza Europę, "Wiadomości Polskie" 1941, nr 26.
 • Mally F., Obrona Anglii, "Polska Walcząca" 1940, nr 20.
 • Topolski F., Londyn wrzesień 1940, "Wiadomości Polskie" 1940, nr 31.
 • Frenkiel Z., Anglia musi zwyciężyć, "Polska Walcząca" 1940, nr 29.
 • Słonimski A., Bombardowanie Londynu, "Wiadomości Polskie" 1940, nr 32/33.
 • Grabowski Z., Mamy dyktaturę w Anglii, "Wiadomości Polskie" 1940, nr 14/15.
 • [W.A. Zbyszewski] K. Nienaski, Rewolucja angielska, "Wiadomości Polskie" 1940, nr 36.
 • [Z. Grabowski] Politicus, Lata ciemnoty, "Wiadomości Polskie" 1941, nr 7.
 • Boray A., Angielski styl wojny, "Wiadomości Polskie" 1941, nr 7.
 • [G. Bocheński] G. Gazda, Rzeczy polskie w prasie brytyjskiej, "Wiadomości Polskie" 1941, nr 9.
 • Grabowski Z., Nowy straszliwy świat, "Wiadomości Polskie" 1941, nr 25.
 • Grabowski Z., O Anglii i Anglikach, "Polska Walcząca" 1941, nr 15/16.
 • Brynicki R., Zapędy p. Haffnera, "Wiadomości Polskie" 1941, nr 15.
 • Szczerbic D., Wymowa faktów, "Wiadomości Polskie" 1942, nr 33.
 • Vansittart R., Moje doświadczenia życiowe, "Wiadomości Polskie" 1942, nr 44.
 • Grabowski, Oskarżenie narodu, "Polska Walcząca" 1942, nr 6.
 • Szurlej S., Szkodliwe nałogi myślowe, "Polska Walcząca" 1942, nr 31.
 • Szperber W., "The Wonderland for British People" przy Regent Street, "Wiadomości Polskie" 1942, nr 34.
 • Zahorska S., "Wacht am Rhein", "Wiadomości Polskie" 1942, nr 45.
 • [A. Bregman] A. Boray, Co zrobić z Niemcami, "Polska Walcząca" 1944, nr 46.
 • Winiewicz J., Kłopot z Niemcami, "Polska Walcząca" 1945, nr 22.
 • Szczerbic D., "You can help to build me a gun", "Polska Walcząca" 1941, nr 48.
 • Nowakowski Z., Utopia, "Wiadomości Polskie" 1942, nr 3.
 • Brown S.C., Prasa angielska a Polska, "Wiadomości Polskie" 1942, nr 8.
 • Mamrot A., Jeszcze jeden spaczony obraz Polski, "Wiadomości Polskie" 1942, nr 19.
 • Nowakowski Z., Księżna Korwienski, "Wiadomości Polskie" 1942, nr 38.
 • [M. Eizenman] Or-Si, "Lordowie", "Polska Walcząca" 1942, nr 28.
 • Nagórski Z. jr, W dalekim zasięgu, "Polska Walcząca" 1943, nr 2.
 • Nowakowski Z., Tylko cztery punkty, "Wiadomości Polskie" 1943, nr 22.
 • [J. Kisielewski] S. Zieliński, Ludzie z innego świata pojęć, "Polska Walcząca" 1943, nr 36.
 • Szurlej S., Wiara i wola, "Polska Walcząca" 1943, nr 51/52.
 • Nagórski Z. jr, Osobliwa chwila, "Polska Walcząca" 1944, nr 20.
 • [M. Grydzewski] Scrutator, Sprawy polskie w książkach angielskich, "Polska Walcząca" 1944, nr 36, nr 38, nr 41, nr 44, nr 46, nr 47, nr 50.; 1945, nr 1, nr 2, nr 4, nr 6, nr 10, nr 11, nr 18.
 • Szurlej S., Granice, "Polska Walcząca" 1942, nr 44.
 • Szurlej S., Błędy cudzie i własne, "Polska Walcząca" 1941, nr 42.
 • Pragier A., List otwarty do H. G. Wellsa, "Wiadomości Polskie" 1940, nr 31.
 • Pragier A., H. G. Wells - kartograf przyszłego świata, "Wiadomości Polskie" 1942, nr 32.
 • Pragier A., Wells a idea rewolucji, "Wiadomości Polskie" 1942, nr 34.
 • Pragier A., H. G. Wells o wojnie i pokoju, "Wiadomości Polskie" 1942, nr 42.
 • Pragier A., Wells w kręgu magii i złudzeń, "Wiadomości Polskie" 1942, nr 44.
 • Skarbek-Peretiatkowicz H., Oni i my, "Polska Walcząca" 1940, nr 22.
 • Nowakowski Z., Lewą stroną!, "Polska Walcząca" 1940, nr 21.
 • Pruszyński K., Learn English!, "Wiadomości Polskie" 1941, nr 4.
 • Frenkiel Z., ABC angielsko-polskie, "Polska Walcząca" 1940, nr 22, nr 23, nr 25, nr 27.
 • Grey A., Anglia i Anglicy, "Polska Walcząca" 1940, nr 23, nr 26, nr 28.
 • Kleczkowski S., Jak zachować się w Anglii, "Polska Walcząca" 1940, nr 29.
 • Lewitt J., Him J., Dni chwały Wielkiej Brytanii, "Polska Walcząca" 1940, nr 20.
 • Lewitt J., Him J., Parlamentaryzm narodził się w Anglii, "Polska Walcząca" 1940, nr 24.
 • Leitgeber B., Londyn i jego Tamiza, "Wiadomości Polskie" 1940, nr 16/18.
 • Jeśman Cz., Armia brytyjska, "Wiadomości Polskie" 1940, nr 35.
 • Mason, Dzieje Anglii, "Wiadomości Polskie" 1941, nr 20, nr 27.
 • [Z. Grabowski] A. Jawnuta, O Anglii i Anglikach, "Polska Walcząca" 1941, nr 5.
 • Krotowski M., Dżentelmen, "Polska Walcząca" 1941, nr 15/16.
 • Sokołów F., Co to jest gentleman?, "Polska Walcząca" 1942, nr 9.
 • Eydziatowicz K., Radiofonia angielska i BBC, "Wiadomości Polskie" 1942, nr 9.
 • Zwolińska Z., Trzy angielskie postaci kobiece, "Wiadomości Polskie" 1942, nr 18.
 • Terlecki T., Londyn średniowieczny, "Wiadomości Polskie" 1942, nr 35.
 • Terlecki T., Londyn w kręgu rozwoju i klęski, "Wiadomości Polskie" 1942, nr 40.
 • Terlecki T., Londyn wiktoriański i powiktoriański, "Wiadomości Polskie" 1942, nr 43.
 • Terlecki T., Nasz Londyn, "Wiadomości Polskie" 1942, nr 48.
 • Szczerbic D., Jak Anglia walczyła z Napoleonem, "Wiadomości Polskie" 1942, nr 51/52.
 • [A. Bregman] A. Boray, Od Drake'a do Commandos czyli morskie zagony, "Polska Walcząca" 1942, nr 3.
 • Meyer L., Szkocja i Szkoci, "Polska Walcząca" 1940, nr 27, nr 28.
 • Harasowska J., Polski koncert w Glasgow, "Polska Walcząca" 1940, nr 22.
 • [A. Słonimski] Nemo, Kuplecik polsko-szkocki, "Polska Walcząca" 1940, nr 22.
 • Czereśniewski W., Z życia obozów. Wycieczka do Glasgow, "Polska Walcząca" 1940, nr 29.
 • Bojczuk L., Na Łyczkowie... w Szkocji, "Polska Walcząca" 1941, nr 10.
 • Piekarski B.K., Polskość Edynburga, "Polska Walcząca" 1941, nr 25.
 • Pawlikowski M., Z Polską po Szkocji, "Polska Walcząca" 1941, nr 34.
 • Nagórski Z. jr, Żołnierze polscy kochają dzieci, "Polska Walcząca" 1943, nr 12.
 • Bojczuk L., Pozdrawiamy sztandary wolności, "Polska Walcząca" 1942, nr 27.
 • Bojczuk L., Wiosenne wędrówki "Lwowskiej fali", "Polska Walcząca" 1941, nr 25.
 • [L. Rubel] L. Tyśmienicki, O przyjaźni polsko-szkockiej, "Polska Walcząca" 1942, nr 44.
 • Miller P., Na szkockiej ziemi, "Wiadomości Polskie" 1940, nr 23.
 • Pruszyński K., Zaprosimy wszystkich, "Wiadomości Polskie" 1941, nr 46.
 • Bzowiecki A., Pół roku w Szkocji, "Polska Walcząca" 1941, nr 5.
 • Pruszyński K., Opowiadanie podchorążego Nowaka o tym jak burmistrz miasteczka V. zamienił swój gród na warownię, "Wiadomości Polskie" 1941, nr 37.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171432128

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.