PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 258 | 245--252
Tytuł artykułu

Zmiany struktur zatrudnienia w województwie warmińsko mazurskim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Employment Structure Transformation in the Province of Warmia and Mazury
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pozycja konkurencyjna każdego podmiotu gospodarczego zależna jest od wielu zmiennych tkwiących zarówno w nim samym, jak i w jego otoczeniu. W gospodarce globalnej i w ciągłej zmienności najlepiej radzą sobie ci, którzy potrafią dostosowywać się do wymagań otoczenia. Stąd też podmioty gospodarcze zmieniają swoje strategie działań, tj. strategię ogólną oraz strategie funkcjonalne, w tym strategię zarzadzania zasobami ludzkimi. Te ostatnie przekładają się w praktyce na polityki personalne, których realizacja implikuje zmiany na rynku pracy. Celem artykułu jest identyfikacja zmian struktury zatrudnienia w podmiotach gospodarczych województwa warmińsko-mazurskiego. Badania wykazały, iż w analizowanym okresie wystąpiły zmiany w liczbie zatrudnionych, ale nie wpłynęły one istotnie na zmiany struktur zatrudnienia w podmiotach klasyfikowanych według sekcji PKD, sektorów własności, wielkości zatrudnienia, sektorów ekonomicznych oraz wymiaru czasu pracy.(abstrakt oryginalny)
EN
The situation of the each economic entity depends upon many variables which lie in it itself or in its environment. In global economy and in the constant change, those who are able to adopt to the environmental requirements make out successfully. This is why economic entities change their strategies - the general strategy as well as the functional strategies including the strategy of the human resource management. In practice, the last ones while shifting into personal policies cause changes in the labour market. The purpose of this paper is to identify the employment structure changes within the economic entities of the Province of Warmia and Mazury. Studies have proved that changes in the numbers of employed people appeared while analyzing, however they did not affect significantly changes of the employment structures of units classified according to PKD sections as well as property sectors, size of employment, economic sector and the working time dimension.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
245--252
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Kotlorz D., Skórska A. (2013), Transformation of Employment Structures in Poland - Servitization of Economy, "Olsztyn Economic Journal", No. 8.
 • Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2012-2014, http://www.mpips. gov.pl (dostęp: 22.06.2014).
 • Kryńska E., Wiśniewski Z. (2007), Trzynaście tez w sprawie reformy polityki państwa na rynku pracy w Polsce, "Polityka Społeczna", nr 9.
 • Kwartalna informacja o rynku pracy, Bank Danych Lokalnych GUS z lat 2008-2012.
 • Kwiatkowski E. (2002), Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, WN PWN, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (2013), GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego (2013), Urząd Statystyczny, Olsztyn.
 • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1786_PLK (dostęp: 19.11.2013).
 • Rutkowski J. (1981), Podobieństwo struktur i zmiany strukturalne - zagadnienia kwantyfikacji, "Wiadomości Statystyczne", nr 8.
 • Strategia Europa 2020, ec.europa.eu (dostęp: 25.06.2014).
 • Strategia Lizbońska, http://www.cie.gov.pl/HLP/files.nsf (dostęp: 25.06.2014).
 • Struktura zatrudnienia w ujęciu makroekonomicznym w Polsce i w wybranych krajach UE w latach 2005-2012 [w:] Mały Rocznik Statystyczny 2007-2013, GUS, Warszawa.
 • Walkowiak R. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kompetencje. Nowe trendy. Efektywność, TNOiK Dom Organizatora, Toruń.
 • Wawrzyniak B. (2000), Human Resources Management Architecture under Conditions of Globalization, Report of Management - V ed.: Knowledge Creation - Solving the Problem, Polish Academy of Sciences - Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, Warsaw.
 • Wędrowska E. (2012), Miary entropii i dywergencji w analizie struktur, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.
 • [www 1] Bank Danych Lokalnych GUS, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane (dostęp: 27.08.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171432136

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.