PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | vol. 13, nr 3 (55), t. 2 Ryzyko stabilności sektora finansowego - sygnały i systemy prewencji | 56--71
Tytuł artykułu

Zasada proporcjonalności jako narzędzie wspomagania polityki gospodarczej Unii Europejskiej i Polski w sferze rynków finansowych

Warianty tytułu
The Principle of Proportionality as a Tool to Support the Economic Policy of the European Union and Poland for Financial Markets
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ukazuje możliwe kierunki doskonalenia regulacji, które prowadziłyby do wspomagania polityki gospodarczej w obszarze rynków finansowych. W szczególności dotyczy to wzmocnienia pozycji konkurencyjnej narodowych gospodarek krajów Unii Europejskiej, w tym z Polski. W tym celu zidentyfikowano znaczenie i istotę zasady proporcjonalności, przedstawiono podstawowe jej wymiary (elementy składowe) wraz z omówieniem wad i zalet. Zaproponowano autorski model oparty na wykorzystaniu zasady proporcjonalności jako narzędzia do wykorzystania w procesie legislacyjnym oraz prawdopodobne scenariusze, które mogą poważnie rzutować na kształt i wyzwania stojące przed polityką gospodarczą i regulacyjną w najbliższych kilku latach. Głównym wskazaniem artykułu jest konstatacja, że regulacje unijne należy adresować do tych obszarów, które niwelują dysproporcje strukturalne i bariery przedsiębiorczości na poziomie mikro. Ograniczenia legislacyjne, jak i malejący udział inwestycji prywatnych, wymagają bardziej aktywnego wykorzystania regulacji do wspomagania polityki gospodarczej Unii Europejskiej, a w konsekwencji także w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
The article describes the potential direction of how to improve regulation as a tool to support economic policy in the area of financial markets. This kind of efforts should lead to strengthening the competitive position of national economies of the European Union, including Poland. Given that, the essence of the principle of proportionality is identified and its basic dimensions (components) are presented together with a discussion of the pros and cons. The authors present the model based on the principle of proportionality as a legislative tool for better regulation scenarios for the next few years, challenging the economic and regulatory policy, are also outlined. The main observation says that EU actions (regulations) should be focused on removing structural imbalances and barriers to entrepreneurship at the micro level. The legislative weaknesses and the declining share of private investment require more active use of regulation to support the economic policy of the European Union and, consequently, also Poland. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • A Europe 2020 Initiative. (2014a). Reindustrialising Europe. Member States' Competitiveness Report 2014, Luxembourg.
 • A Europe 2020 Initiative. (2014b). Helping Firms Growth. European Competitiveness Report 2014, Luxembourg.
 • Baldwin, R., Cave, M. i Lodge, M. (2012). Understanding Regulation. Theory, Strategy, and Practice. Oxford, New York: Oxford University Press.
 • BusinessEurope. (2013). Investment for growth and jobs. Improving the investment climate in Europe. Brussels. Pozyskano z: http://www.nho.no/siteassets/nhos-filer-og-bilder/ filer-og-dokumenter/internasjonalt/nho-europan ytt/businesseurope/20150327-busines-seurope-brosjyre-investment-for-growth-and-jobs.pdf (12.06.2015).
 • Decker, C. (2015). Modern economic regulation. An Introduction to theory and practice. UK: Cambridge University Press.
 • European Commission. (2015a). Better regulation for better results - An EU agenda, Strasburg.
 • European Commission. (2015b). Investment plan for Europe. Pozyskano z: http://www. ec.europa.eu/...investment/plan/.../invest_in_europe_... (01.09.2015).
 • Grosse, T.G. (2010). Doświadczenia Strategii Lizbońskiej - perspektywy Strategii "Europa 2020": o kontynuacji i zmianach w polityce UE. Zarządzanie Publiczne, 1(11).
 • Gunningham, N. I. i Sinclair, D. (1998). Designing Smart Regulation. W: P. Grabosky (red.), Smart Regulation: Designing Environmental Policy. Clarendon Press.
 • Kasiewicz, S. i Kurkliński, L. (red.). (2012). Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego. Warszawa: WIB.
 • Kasiewicz, S. i Kurkliński, L. (2014). Zasada proporcjonalności w świetle wyników badania ankietowego banków. W: J. Czekaj, E. Miklaszewska, W. Sułkowska (red.), Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Kasiewicz, S., Kurkliński, L. i Szpringer, W. (2013). Raport Specjalny: Zasada proporcjonalności a polski system bankowy. Miesięcznik Finansowy Bank, 12.
 • Kasiewicz, S, Kurkliński, L. i Szpringer, W. (2014). Zasada proporcjonalności. Przełom w ocenie regulacji. Warszawa: ALTERUM.
 • Marcinkowska, M. i Wdowiński, P (red.) (2014). Wpływ regulacji sektora bankowego na wzrost gospodarczy Polski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Mody, A. i Wolff, G.B. (2015). Vulnerability of Europe's small and medium - sized banks, Bruegel Working Papers, 7.
 • OECD. (2011). Administrative Simplification in Poland. Making policy per form. Cutting Red Tape. Paris: OECD Publishing.
 • Pielach, M. (2015). Polskie Inwestycje niezbyt rozwojowe. Obserwator Finansowy, 3 sierpnia. Pozyskano z: http://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/polskie-inwestycje-niezbyt-rozwojowe/ (26.08.2015).
 • Płaszewski, T. (2014). Perspektywy transatlantyckiej strefy wolnego handlu. W: J. Fiszer, P. Olszewski, B. Piskorska, A. Podraza (red.), Współpraca transatlantycka. Aspekty polityczne, ekonomiczne i społeczne. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, Fundacja im. Konrada Adenauera.
 • Rogowski, W. (red.). (2013). Wyzwania regulacji rynków finansowych. Kraków, Warszawa: Oficyna Allerhanda.
 • Szambelańczyk, J. (red.). (2011). Wyzwania regulacyjne wobec doświadczeń globalnego kryzysu finansowego. Warszawa: ZBP, Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Szpringer, W. (2010). Regulacja konkurencji a konkurencja regulacyjna. Ujęcie instytucjonalne. Warszawa: Poltext.
 • Szymaniak, P. (2015). Pijane prawo. Dziennik Gazeta Prawna, 15-17 maja.
 • Szymański, W. (2004). Interesy i sprzeczności globalizacji: wprowadzenie do ekonomii ery globalizacji. Warszawa: Difin.
 • Takehara, D. (2013). Financial Reform in the European Union: Establishing the Common Technical Rulebook. Global Business & Development Law Journal, 26.
 • The World Bank. (2014). Doing business 2015. Going beyond efficiency, Regional Profile 2015, Washington. Pozyskano z: http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing Business/Documents/Annual-Reports/English/DB15-Full-Report.pdf (12.06.2015).
 • Weydert, J. (2011). Proportionality principle for banks' remuneration requirements. Nauta-Dutilh Avocats Luxembourg. Pozyskano z: http://www.nautadutilh.com/Documents/ Documents LUX/Art ILO JW 21.04.2011 Proportionality prin-ciple for banks_ remuneration requirements.PDF (2.09.2015).
 • World Economic Forum. (2012). The Europe 2020 Competitiveness Report: Building a More Competitive Europe, Geneva.
 • World Economic Forum. (2014). Enhancing Europe's Competitiveness Fostering Innovation-driven. Entrepreneurship in Europe, Geneva.
 • ZBP. (2015). Biała księga kredytów frankowych w Polsce. Warszawa: Związek Banków Polskich.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171432150

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.