PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 260 | 9--17
Tytuł artykułu

Państwo jako podmiot własności publicznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
State as a Entity of Public Property
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano kilka luźnych wątków. Po pierwsze, odwołano się do kwestii interpretacyjnych. Po drugie, przyjęto kryterium czasowe do nakreślenia wagi problemu. Po trzecie, nawiązano do ekonomii sektora publicznego, ekonomii instytucjonalnej oraz szkoły neoaustriackiej. Autorka, wybierając wskazany w tytule wątek spośród szerokiego wachlarza zagadnień, chciała skupić się na płaszczyźnie poznawczej. Trudności nastręczał fakt wielokrotnego odwoływania się już wcześniej innych autorów do tematyki państwa. Ominięcie zakresu dotąd mocno eksponowanego nie było zatem łatwe. Wobec powyższego, artykuł jest krótką syntezą kilku problemów badawczych. Ich głębsze rozpoznanie, rozwinięcie i dalsza analiza, w połączeniu z bogatą kwerendą biblioteczną, może stanowić zaczyn obszernej monografii naukowej.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents several threads. Firstly, reference was made to issues of interpretation. Then adopted the time criterion to outline the importance of the issue. Thirdly, reference is made to public economics, institutional economics and neo-austrian economics. The author choosing indicated in the title of the topic from a wide range of issues, she wanted to focus on a theoretical plane. Difficulties caused a great multiple appeals earlier by other authors to the subject of the state. Therefore, the scope has hit almost exposed was not easy. Therefore, the article is a short synthesis of several research problems. Their deeper diagnosis, develop and further analysis, combined with a rich query library, can be a leaven extensive scientific.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--17
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Bałtowski M., Kozarzewski P. (2014), Zmiana własnościowa polskiej gospodarki 1989- -2013, PWE, Warszawa.
 • Bauman Z. (2002), Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Buchanan J.M. (1997), Finanse publiczne w warunkach demokracji: systemy fiskalne a decyzje indywidualne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Główczyk J. (2000), Uniwersalny słownik ekonomiczny, Fundacja Innowacja, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa.
 • Hayek F. von (1982), Droga do niewoli, Londyn.
 • Jakubowski R.M. (2006), Efektywność gospodarcza w ujęciu ekonomicznej teorii praw własności - wybrane zagadnienia [w:] B. Polszakiewicz, J. Boehlke (red.), Ład instytucjonalny w gospodarce, t. 2, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 • Kalwat W. (b.r.), Własność publiczna i prywatna w dawnej Polsce, http://www.prywatyzacja. edu.pl/o-prywatyzacji/index.html (dostęp: 01.09.2015).
 • Krukowski J. (2004), Wstęp do nauki o państwie i prawie, Wyd. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin.
 • North D.C. (2009), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Okoń-Horodyńska E. (1999), Wyzwania procesu globalizacji wobec człowieka, Wydawnictwo Naukowe AE, Katowice.
 • Stankiewicz W. (2012), Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu, Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu, Administracji i Technik Komputerowych, Warszawa.
 • Szarzec K. (2013), Państwo w gospodarce. Studium teoretyczne - od Adama Smitha do współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • [www1] http://snep.edu.pl/pwp_blp/materialy/strategia%20zrownowazonego%20rozwoju% 20polski%20do%20roku%202025.pdf (dostęp: 01.09.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171432158

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.