PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 54 | 159--175
Tytuł artykułu

Ruchy miejskie w poszukiwaniu wartości i idei kluczowych dla rozwoju miast

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Social Urban Movements in Search of the Values and Ideas which Are Crucial to Urban Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest przeanalizowanie, na jakich wartościach i ideach ruchy miejskie w Polsce opierają swoją wizję rozwoju polskich miast. Omówiono pięć wybranych wartości, idei: solidarność międzymiastowa, sprawiedliwość, kultura jako kluczowy obszar działania na rzecz rozwoju miast, zrównoważony rozwój oraz partycypacja - starając się przedstawić sposób ich definiowania przez ruchy miejskie oraz ich relację do wartości typowych dla tzw. nowych ruchów społecznych. Ponadto postawiono hipotezę, że jedną z kulturowych konsekwencji istnienia i działania ruchów miejskich jest upowszechnienie przywołanych wartości i idei, a marginalizacja innych - zarówno wśród "zwykłych" mieszkańców miast, jak i wśród przedstawicieli lokalnych i krajowych władz. Aby zaobserwować i zrozumieć te zmiany w obszarze świadomości, badacze ruchów miejskich powinni prowadzić badania empiryczne w celu weryfikacji, które z deklarowanych wartości i idei miejscy aktywiści realizują w praktyce życia miejskiego i jaka jest ich hierarchia. Wnioski i hipotezy zawarte w artykule sformułowano na podstawie analizy danych zastanych w postaci stron internetowych prowadzonych przez ruchy miejskie (Kongres Ruchów Miejskich i Porozumienie Ruchów Miejskich), obserwację działań ruchów miejskich oraz zrealizowanego w 2011 r. badania empirycznego wśród aktorów łódzkiego "Ruchu Społecznego Szacunek dla Łodzi". (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to analyze what values and ideas are crucial to the vision of urban development from the perspective of social urban movements in Poland. Five different values/ ideas were chosen to elaborate: inter-city solidarity, justice, culture instead of economy, sustainable development and participation. The paper tries to explore what these values might mean for urban activists and what are relations between these values and typical values of new social movements. Furthermore, the author hypothesizes that making some values more popular among, both "ordinary" habitants of the polish cities and local/ national government representatives, is one of the cultural consequences of urban movements in Poland. Researchers who aims to observe and understand changes in human consciousness should conduct empirical studies on urban movements, firstly, to verify which values are declared and put by them into practice in daily urban life, and secondly, to find out what priorities urban activists assign to these values. Conclusions and hypotheses in the article were given on the basis of: 1. The secondary data analysis of Urban Movements Congress website and Urban Movements Agreement website; 2. An observation of the actions of urban activists on the national level; 3. Empirical studies conducted by the author in 2011 among participants of the "Social Movement Respect for Lodz" - local activists from Lodz in Poland. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
159--175
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Barber (2014), Gdyby burmistrzowie rządzili światem. Dysfunkcyjne kraje, rozkwitające miasta, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa.
 • Castells M. (2008), Siła tożsamości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Erbel J. (2014), Ruchy miejskie jako nowa forma zaangażowania społecznego, "Władza Sądzenia", nr 4, s. 37-47.
 • Feliksia k M. (2012), Poczucie wpływu na sprawy publiczne i zaangażowanie obywatelskie, Raport CBOS BS/142/2012, Warszawa, s. 1-9.
 • Filar P., Kubicki P. (2012), Lepsze, zrównoważone miasto. Podsumowanie, [w:] Filar P., Kubicki P. (red.), Miasto w działaniu. Zrównoważony rozwój z perspektywy oddolnej, Instytut Obywatelski, Warszawa, s. 199-222.
 • Gliński P. (1996), Teoria nowych ruchów społecznych, [w:] Gliński P., Polscy Zieloni. Ruch społeczny w okresie przemian, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, s. 68-124.
 • Klandermans B., Tarrow S. (2008), Mobilizacja w ruchach społecznych. O syntezie koncepcji europejskich i amerykańskich, [w:] Gorlach K., Mooney P. H. (red.), Dynamika życia społecznego. Współczesne koncepcje ruchów społecznych, Scholar, Warszawa, s. 64-91.
 • Kłosowski W., Erbel J. (2013), Jakie strategie dla miast?, "Magazyn Miasta. Kultura. Ludzie. Przestrzeń", nr 2 (4), s. 88-90.
 • Kongres Ruchów Miejskich (2011), Tezy miejskie, http://kongresruchowmiejskich.pl/tezy-miejskie/ (dostęp 14.05.2015).
 • Kongres Ruchów Miejskich (2011), Apel o solidarność miast, http://www.my-poznaniacy.org/in-dex.php/kongres-miejski/123-opinie-i-opracowania/656-uchwaly-kongresu-ruchow-miejskich/ (dostęp 10.12.2013).
 • Kongres Ruchów Miejskich (2012), Manifest Ministerstwa Miast, http://kongresruchowmiejskich.pl/manifest-ministerstwa-miast/ (dostęp 14.05.2015).
 • Kongres Ruchów Miejskich (2015), 15 tez o mieście Kongresu Ruchów Miejskich, http://kongresru-chowmiejskich.pl/15-tez-o-miescie-kongresu-ruchow-miejskich/ (dostęp 15.10.2015).
 • Krajowa Polityka Miejska (2014), "Res Publica Nowa", 27.03.2014, http://publica.pl/teksty/krajowa-polityka-miejska2-42430.html/ (dostęp 14.05.2015).
 • Kubicki P. (2014), Mieszczanie i mieszczuchy, "Polityka. Niezbędnik inteligenta", Miasta i ludzie, wydanie specjalne, nr 10, s. 17-21.
 • Lapeyronnie D. (1994), Interwencja socjologiczna, ruchy społeczne, demokracja, [w:] Kuczyński P., Frybes M., Strzelecki J., Lapeyronnie D., W poszukiwaniu ruchu społecznego. Wokół socjologii Alaina Touraine'a, Instytut Socjologii UW, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 83-107.
 • Łuczak K. (2014), Apolityczność - polityczność - upolitycznienie. Rzecz o ruchach miejskich w Polsce, [w:] Wojtaszak A. (red.), Studia nad współczesnymi ruchami społecznymi, Wydawnictwo volumina.pl, Szczecin.
 • Łuczak K. (2013), Nowe ruchy miejskie na przykładzie Ruchu Społecznego "Szacunek dla Łodzi". Tożsamość aktorów a skuteczność działań ruchu w wymiarze realnym i wyobrażonym, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica", nr 47, s. 105-118.
 • Mergler L. (2011), Konflikty o przestrzeń a stan demokracji miejskiej na wybranych przykładach w Poznaniu, [w:] Nowak M., Pluciński P. (red.), O miejskiej sferze publicznej. Obywatelskość i konflikty o przestrzeń, ha!art, Kraków, s. 163-182.
 • Offe C. (2005), Nowe ruchy społeczne: przekraczanie granic polityki instytucjonalnej, [w:] Sztompka P., Kucia M. (red.), Socjologia. Lektury, Wydawnictwo Znak, Kraków, s. 218-224.
 • Paleczny T. (2010), Nowe ruchy społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 1-199.
 • Porozumienie Ruchów Miejskich (2014), Filary, http://ruchymiejskie.pl/filary/ (dostęp 14.05.2015).
 • Porozumienie Ruchów Miejskich (2014), Misja. Trzy choroby miast. Trzy recepty porozumienia ruchów miejskich, http://ruchymiejskie.pl/misja/ (dostęp 14.05.2015).
 • Sałkowska M. (2010), Partycypacja społeczna w świetle badań opinii publicznej, "Animacja Życia Publicznego", nr 1-2, s. 14-15.
 • Touraine A. (2010), Ruchy społeczne, [w:] Touraine A., Samotworzenie się społeczeństwa, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków, s. 295-367.
 • TUMW (2013), Stanowisko Kongresu Ruchów Miejskich w sprawie sprawiedliwego podziału środków na ochronę zabytków, http://tumw.pl/stanowisko-kongresu-ruchow-miejskich-w-sprawie-sprawiedliwego-podzialu-srodkow-na-ochrone-zabytkow/ (dostęp 14.05.2015).
 • Założenia Krajowej Polityki Miejskiej do roku 2020 (2013), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/attachments/article/2604/Zalozenia_Krajowej_Polityki_Miejskiej_przyjete_przez_RM_16%2007%202013.pdf/ (dostęp 14.05.2015).
 • Żuber P. (2012), Rozwój i równowaga, "Res Publica Nowa", 05.10.2012, http://publica.pl/teksty/rozwoj-i-rownowaga-32357.html/ (dostęp 14.05.2015)
 • Żuk P. (2001), Nowe wartości, [w:] Żuk P., Społeczeństwo w działaniu. Ekolodzy, feministki, skłotersi, Scholar, Warszawa, s. 68-69.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171432244

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.