PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 54 | 127--139
Tytuł artykułu

O zasadności badań nad tożsamością dzielnic miast. Poszukiwanie nowych-starych tożsamości

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Validity of Districts of City Research. Searching for the New-old Identities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule dzielnica traktowana jest jako przestrzeń społeczna, która dziś funkcjonuje w obrębie dużego miasta, niegdyś zaś znajdowała się poza nim jako w pewnym stopniu odrębna i autonomiczna całość: wioska, obszar podmiejski, osobne osiedle czy małe miasto leżące przy większym ośrodku. W nawiązaniu do genezy miast, w tekście omówione są wybrane elementy tożsamości dzielnic miejskich. Następnie przedstawia się różne, charakterystyczne dla wybranych szkół w socjologii miasta, sposoby rozumienia i opisywania dzielnicy. Pośród wielu możliwych perspektyw Autorzy za szczególnie przydatną uważają tę, którą nazwać można ujęciem tożsamościowym. Tradycję badań w tym nurcie rozpoczął w Poznaniu Florian Znaniecki, a ich specyficzną cechą jest zwrócenie uwagi na autostereotyp mieszkańców danej przestrzeni oraz na badanie tego autostereotypu w kontekście innych tożsamości (np. narodowych, klasowych, religijnych). Na przykładzie poznańskich dzielnic, takich jak Śródka, Jeżyce, Święty Marcin czy Wilda, w tekście mówi się o zjawiskach kształtujących współcześnie tożsamości dzielnic w mieście. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article the district of a city is treated as a social space, which operates today within a big city, and which was once beyond its certain extent as a separate and autonomous being: as a village, a suburban area, a separate estate or a small town situated near a bigger city. With reference to the genesis of cities, the text describes the selected elements of urban districts' identity. Afterwards, with reference to selected urban sociology schools, different ways of understanding and describing the district are presented. Among the many possible perspectives, Authors consider particularly useful the one which may be called the identity approach. The tradition of conducting research in this trend was started in Poznan by Florian Znaniecki, and their characteristic is to draw attention to the autostereotype of residents living in a given place and study of this autostereotype in the context of other identities (eg. national, class, religious). Using the example of Poznan districts such as Śródka, Jeżyce, Św. Marcin or Wilda, the text speaks of the phenomena that form the modern identity of city's districts. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
127--139
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
autor
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Barber B. R. (2014), Gdyby burmistrzowie rządzili światem. Dysfunkcyjne kraje, rozkwitające miasta, tłum. H. Jankowska i K. Makaruk, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa.
 • Billert A. (2012), Założenia, modele i planowanie polityki rozwoju miasta. Próba konfrontacji dwóch światów jednej Unii Europejskiej, [w:] Derejski K., Kubera J., Lisiecki S., Macyra R. (red.), Deklinacja odnowy miast. Z dyskusji nad rewitalizacją w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań, s. 21-53.
 • Certeau M. de (2011), Duchy miasta, [w:] Certeau M. de, Giard L., Mayol P. (red.), Wynaleźć codzienność. 2: Mieszkać, gotować, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Cichocki R., Podemski K. (1999), Miasto w świadomości swoich mieszkańców, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.
 • Danielewicz D. (2014), Berlin. Twór bez muru, "Polityka", wydanie specjalne "Miasta i ludzie", nr 10.
 • Derejski K., Kubera J., Lisiecki S., Macyra R. (2012), Deklinacja odnowy miast. Z dyskusji nad rewitalizacją w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Spoołecznych UAM, Poznań.
 • Derejski K., Kubera J., Lisiecki S., Macyra R. (2014), Nowe życie w mieście? Dylematy rewitalizacji, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań.
 • Durkheim É. (1999), O podziale pracy społecznej, tłum. K. Wakar, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Frysztacki K. (1994), Dynamika społeczności lokalnych wobec problemów społecznych, [w:] Machaj I., Styk J. (red.), Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. T. 1: Miasto, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 105-111.
 • Gołdyka L., Machaj I. (red.) (2007), Enklawy życia społecznego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Jałowiecki B. (1968), Osiedle i miasto. Studium socjologiczno-urbanistyczne jednostek mieszkaniowych Wrocławia, Arkady, Warszawa.
 • Jałowiecki B. (1980), Człowiek w przestrzeni miasta, Śląski Instytut Naukowy, Katowice.
 • Jałowiecki B. (2014), Metropolie rządzą światem, "Polityka", wydanie specjalne "Miasta i ludzie", nr 10.
 • Kaczmarek J. (2002), Poznań w fotografi i świadomości mieszkańców, "Przegląd Zachodni", nr 3.
 • Karmowska J. (2007), Promocja wewnętrzna w historycznym mieście europejskim jako czynnik kształtujący jakość życia społeczności lokalnej, [w:] Majer A. (red.), Socjologia miasta. Nowe dziedziny badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 213-236.
 • Kaźmierczak B., Nowak M., Palicki S., Pazder D. (2011), Oceny rewitalizacji. Studium zmian na poznańskiej Śródce, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań.
 • Kubicki P. (2010), Nowi Mieszczanie - w poszukiwaniu nowych tożsamości miejskich, [w:] Madurowicz M. (red.), Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa, s. 57-65.
 • Madurowicz M. (2007), Miejska przestrzeń tożsamości Warszawy, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Majer A. (2010), Socjologia i przestrzeń miejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Piotrowski W. (1966), Społeczno-przestrzenna struktura m. Łodzi. Studium ekologiczne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław - Warszawa - Kraków.
 • Piotrowski W. (1994), Tożsamość miasta (na przykładzie Łodzi), [w:] Machaj I., Styk J. (red.), Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. T. 1: Miasto, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 171-174.
 • Pióro Z. (1962), Ekologia społeczna w urbanistyce (na przykładzie badań lubelskich i toruńskich), Arkady, Warszawa.
 • Pluta J. (2006a), Studium wrocławskiego autostereotypu, [w:] Żuk P., Pluta J. (red.), My Wrocławianie. Społeczna przestrzeń miasta, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław, s. 227-260.
 • Pluta J. (2006b), Tożsamość i lokalność. Uwagi o związku wrocławian z przestrzenią miasta, [w:] Żuk P., Pluta J. (red.), My Wrocławianie. Społeczna przestrzeń miasta, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław, s. 59-74.
 • Rybicki P. (1972), Społeczeństwo miejskie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Simmel G. (2008), Socjologia przestrzeni, [w:] tenże, Pisma socjologiczne, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Topalov Ch. (2002), Langage, société et divisions urbaines, [w:] Topalov Ch. (ed.), Les divisions de la ville, Éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, Paris, s. 375-449.
 • Wallis A. (1990), Socjologia przestrzeni, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Ziółkowski J. (1960), Sosnowiec. Drogi i czynniki rozwoju miasta przemysłowego, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice.
 • Ziółkowski J. (1965), Urbanizacja, miasto, osiedle. Studia socjologiczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Znaniecki F. (1931), Miasto w świadomości jego obywateli. Z badań Polskiego Instytutu Socjologicznego nad miastem Poznaniem, Wydawnictwo Polskiego Instytutu Socjologicznego, Poznań.
 • Znaniecki F. (1938), Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 1, s. 89-119.
 • Znaniecki F., Ziółkowski J. (1984), Czym jest dla Ciebie miasto Poznań? Dwa konkursy: 1928/1964, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa - Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171432248

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.