PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 4 | nr 4 | 158--172
Tytuł artykułu

Ocena sytuacji budżetowej polskich metropolii z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy porównawczej

Warianty tytułu
The Assesment of the Budgetary Situation of Polish Metropilises Usaging a of Multimensional Comparative Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena sytuacji budżetowej polskich metropolii w przekroju terytorialnym i czasowym. Sytuacja budżetowa jest kategorią wielowymiarową, dlatego też do sporządzenia klasyfikacji (od obiektów "najlepszych" do obiektów "najgorszych") posłużono się wielowymiarową analizą porównawczą. Badaniem objęto 12 miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich. Za okres badania obrano lata 2007-2013. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to assess the budgetary situation of Polish metropolises from the territorial and temporal points of view. The budgetary situation is a multidimensional concept . Thus, in order to draw up a classifi cation (from "the best" to "the worst" objects), the author uses a multidimensional comparative analysis. Th e study involves 12 cities - members of the Union of Polish Metropolises. Th e chosen period of study covers the years 2007-2013. (original abstract)
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
158--172
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Czudec, A., Kata, R., 2012, Metodyczne aspekty oceny gospodarki fi nansowej jednostek samorządu terytorialnego , Finanse Komunalne, nr 10, s. 5-20.
 • Dziekański, P., 2013 , Wskaźnik syntetyczny w pr ocesie oceny gospodarki fi nansowej gmin wiejskich , Ekonomia, nr 3(24), s. 149-163.
 • GUS, 2015, Roczne wskaźniki makroekonomiczne , http://stat.gov.pl/wskazniki-ma- kroekon omiczne/ [dostęp: 05.08.2015].
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Polska 2030. Wyzwania rozwojowe , 2009, War- szawa.
 • Kudłacz, M., 2009, Rola metropolii w rozwoju regionów w świetle programów rozwoju szczebla regionalnego na przykładzie województw: małopolskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego , Zarządzanie Publiczne, nr 4(10), s. 53-72.
 • Ładysz, I.M., 2014, Wpływ zmian koniunkturalnych na budżety metropolii w Polsce , Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 333, s. 125-134, DOI: 10.15611/pn.2014.333.12.
 • Ministerstwo Finansów, 2010, Wskaźniki do oceny sytuacji fi nansowej jednostek samo- rządu terytorialnego w latach 2007 - 2009 , http://www.fi nanse.mf.gov.pl/budzet- -panstwa/fi nanse-samorzadow/opracowania [dostęp: 22.11.2014].
 • Ministerstwo Finansów, 2013, Wskaźniki do oceny sytuacji fi nansowej jednostek samo- rządu terytorialnego w latach 2010 - 2012 , http://www.fi nanse.mf.gov.pl/budzet- -panstwa/fi nanse-samorzadow/opracowania [dostęp: 22.11.2014].
 • Ministerstwo Finansów, 2014, Wskaźniki do oceny sytuacji fi nansowej jednostek samo- rządu terytorialnego w latach 2011 - 2013 , http://www.fi nanse.mf.gov.pl/budzet- -panstwa/fi nanse-samorzadow/opracowania [dostęp: 22.11.2014].
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2006, Strategia Rozwoju Kraju 2007 - 2015 , Warszawa.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008, Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 , Warszawa.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 - 2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie , Warszawa.
 • Młodak, A., 2006, Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej , Difi n, Warszawa.
 • Młodak, A., 2012, Statystyka metropolii polskich - problemy i perspektywy , Studia Regionalne i Lokalne, nr 2(48), s. 20 - 38.
 • OECD, 2008, Handbook on Constructing Composite Indicators. Methodology and User Guide , OECD Publishing, Paris, DOI: 10.1787/9789264043466-en.
 • Panek T., Zwierzchowski, J., 2013, Statystyczne metody wielowymiarowej analizy po- równawczej. Teoria i zastosowania , Ofi cyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Smętkowski, M., Jałowiecki, B., Gorzelak, G., 2009, Obszary metropolitalne w Polsce: problemy rozwojowe i delimitacja , Raporty i analizy EUROREG, nr 1, Warszawa.
 • Szymańska, D., Domina, D.J., Kwiatkowski, G., Rogatka, K., 2011, Ranking miast w Polsce na podstawie warunków życia w świetle różnych metod pomiaru , w: Mie- rzejewska, L., Wdowicka, M. (red.), Współczesne problemy rozwoju miast i regio- nów , Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 121 - 133.
 • Zeliaś, A. (red.), 2000, Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym , Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171432268

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.