PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 4(41) | 144--162
Tytuł artykułu

Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej z punktu widzenia realizacji praw pacjenta

Warianty tytułu
Concluding Contracts for Provision of Health Care Services from the Point of View of Realisation of Patient's Rights
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono proces zawierania umów o świadczeniu usług opieki zdrowotnej z punktu widzenia realizacji praw pacjenta.
EN
Health protection is an essential task of public authority agencies in every democratic legal state, both from the point of view of an individual and the whole society. In the Republic of Poland the legal obligation of public authority agencies to realise tasks from the domain of health care results from art. 68 item 3 of the RP Constitution. By virtue of a constitutional norm, public authority agencies were obliged to finance the health care system from public means, equal treating of citizens and define principles of rendering health care services in a normative act having a rank of a statute. A legal norm contained in art. 68 item 3 does not forejudge the ownership structure of subjects rendering the services. It enables including private subjects in realisation of public tasks from the domain of health protection. Realisation of these tasks by the private subjects is connected with a notion of concluding contracts for provision of health care services. The hereby article is an effort of presenting the process of concluding contracts for provision of health care services from the point of view of realisation of patient's rights. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
144--162
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski, doktorantka
Bibliografia
 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczy pospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Błaś A., Administracja publiczna w dobie globalizacji [w:] Nauka administracji, pod red. J. Bocia, Kolonia Limited 2013.
 • Błaś A., Zetkniecie władzy administracyjnej ze sfera osobista człowieka. Nowe problemy [w:] Stan i kierunki rozwoju nauk administracyjnych, pod red. A. Błasia, J. Bocia, Kolonia Limited 2014.
 • Bosek L., Konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia [w:] Prawo wobec medycyny i biotechnologii. Zbiór orzeczeń z komentarzami, pod red. M. Safjana, Warszawa 2011.
 • Duniewska Z., W dążeniu do przyzwoitego przyjaznego dla człowieka prawa [w:] Stan i kierunki rozwoju nauk administracyjnych, pod red. A. Błasia, J. Bocia, Kolonia Limited 2014.
 • Dyląg A., Przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jako forma prywatyzacji zadań publicznych, Toruń 2014.
 • Hood C., A public management for all seasons?, PA 1991, nr 1, s. 5, cyt. za: D. Sześciło, Rynek - Prywatyzacja - Usługi publiczne. Wyzwania urynkowienia usług publicznych, Warszawa 2014.
 • Horosz P., Zdrowie obywateli jako dobro publiczne [w:] Administracja dóbr i usług, pod red. M. Woźniak, Warszawa 2013.
 • Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004.
 • Jarosz-Żukowska S., Prawo do ochrony zdrowia i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej [w:] Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, pod red. M. Jabłońskiego, Wrocław 2014.
 • Karkowska D., Prawa pacjenta, Warszawa 2004.
 • Kautsh M., Potencjał publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w Polsce - wybrane elementy [w:] Publiczna czy niepubliczna opieka zdrowotna. Koncepcje, regulacje, zarządzanie, pod red. K. Ryć, A. Sobczak, Warszawa 2010.
 • Kolwitz M., Polski system ochrony zdrowia - perspektywy i możliwości zastosowania systemów ochrony zdrowia innych państw Unii Europejskiej [w:] "Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie" nr 56/3, Szczecin 2010.
 • Kubot Z., Pozakontraktowe świadczenia opieki zdrowotnej, "Prawo i Medycyna" 2010, nr 1, s. 5-19, cyt. za: A. Pietraszewska-Macheta, Kontraktowanie świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przepisy, praktyka, orzecznictwo, Warszawa 2014.
 • Kulesza M., Sześciło D., Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Warszawa 2013.
 • Lach E., Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2011.
 • Nauka administracji, pod red. B. Kudryckiej, B. Guy Petersa, P.J. Suwaj, Warszawa 2009, s. 356.
 • Oniszczuk J., Państwo prawne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Zasady państwa prawnego, Warszawa 1996.
 • Osborne D., Gaebler T., Reinventing Government: How the Enterpreneurial Spirit is Transforming the Public Sector from Schoolhouse to Statehouse. City Hall to the Pentagon, 1992 (polskie wydanie: Rządzić inaczej, Jak duch przedsiębiorczości przenika administrację publiczną, przełożył A. Jankowski, Poznań 2005).
 • Piechowiak M., Pojęcie praw człowieka [w:] Podstawowe prawa jednostki i systemy ich ochrony, pod red. L. Wiśniewskiego, Warszawa 1997.
 • Pietraszewska-Macheta A., Kontraktowanie świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przepisy, praktyka, orzecznictwo, Warszawa 2014.
 • Pollitt C., Dan S., The Impacts of the New Public Management in Europe: A Meta-Analysis, COCOPS Work Packeage 1 - Deliverable 1, 2011, s. 5-6, cyt. za: D. Sześciło, Rynek - Prywatyzacja - Usługi publiczne. Wyzwania urynkowienia usług publicznych, Warszawa 2014.
 • Przedańska J., Nowe zarządzanie publiczne a sytuacja prawna obywatela [w:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, Kolonia Limited 2009.
 • Rabiega A., Ochrona życia i zdrowia ludzkiego w działaniach podmiotów administrujących w sferze opieki zdrowotnej, Warszawa 2009.
 • Rek T., Prawa i obowiązki pacjenta i świadczeniobiorcy [w:] Prawo publiczne ochrony zdrowia, pod red. M. Dercza, Warszawa 2013.
 • Rydlewska-Liszkowska I., Prywatyzacja publicznych zakładów opieki zdrowotnej - kierunki działań w systemie ochrony zdrowia [w:] Publiczna czy niepubliczna opieka zdrowotna. Koncepcje, regulacje; zarządzanie, pod red. K. Ryć, A. Sobczak, Warszawa 2010.
 • Surówka A., Prawo do ochrony zdrowia w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego [w:] Konstytucja i sądowe gwarancje jej ochrony. Księga Jubileuszowa Profesora Pawła Sarneckiego, Zakamycze 2004.
 • Sześciło D., Rynek - Prywatyzacja - Usługi publiczne. Wyzwania urynkowienia usług publicznych, Warszawa 2014.
 • Zimna T., Zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171432288

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.