PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 4(41) | 163--180
Tytuł artykułu

Skarga do sądu administracyjnego na bezczynność lub przewlekłość organu pierwszej instancji w przekazaniu odwołania wraz z aktami sprawy organowi wyższego stopnia

Warianty tytułu
A Complaint to an Administrative Court Against Inactivity or Excessive Lengthiness of the First Instance Organ in Handing Over an Appeal with Files of a Case to an Organ of the Higher Level
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zagadnienie środków prawnych zwalczania bezczynności lub przewlekłości organu administracyjnego pierwszej instancji, polegającej na nieprzekazaniu w terminie odwołania wraz z całymi aktami sprawy organowi wyższego stopnia - budzi zainteresowanie zarówno w wymiarze doktrynalnym, jak i praktycznym. Problematyka ta nabiera zwłaszcza współcześnie znaczenia wobec słabnących więzi ustrojowych między organami działającymi w toku instancji, w wyniku czego organ odwoławczy pozbawiony bywa środków oddziaływania na organ pierwszej instancji, w tym pozwalających wymusić na nim dopełnienie obowiązku z art. 133 Kodeksu postępowania administracyjnego. Tytułowa materia zasługuje na rozważenie z uwagi na dotyczące jej rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych oraz w poglądach doktryny, jak również w kontekście nowelizacji z 9 kwietnia 2015 r. ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, która ma szansę przynieść ujednolicenie stanowisk nauki oraz praktyki. (fragment tekstu)
EN
The article discusses a problem of admissibility and a course of filing a complaint to an administrative court against inactivity or excessive lengthiness of an administrative organ of the first instance in handing over, in accordance with art 133 Code of Administrative Procedure, an appeal with the well-ordered entire files of a case to an organ of the higher level. The elaboration presents the entirety of attitudes of the doctrine and judicial decisions in the subject matter, among others existing axes of dispute. The carried out research, among others grounded on constitutional norms, certified including the analysed inactivity and excessive lengthiness of an administrative organ of the first instance with cognition of administrative courts, defined in act - Law on proceedings before administrative courts. After some divergences existing in the past, currently the grounds of material jurisdiction of the administrative courts to hear the mentioned complaints constitutes art. 3 § 2 point 9 of this act. It determines both the course of filing a complaint and a form of a decision rendered by an administrative court as its result. These questions were submitted to research in the elaboration. The author also undertook in the article an effort to differentiate between inactivity and excessive lengthiness of an organ in the mentioned scope, as well as evaluation of effectiveness of the analysed complaint. Simultaneously a substantive and legal concept of a term from art. 133 Code of Administrative Procedure was rejected. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
163--180
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Adamiak B., Art 133 [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2012, s. 505.
 • Bik M., Autokontrola decyzji administracyjnej w ramach postępowania odwoławczego, "Kontrola Państwowa" 2007, nr 3.
 • Drachal J., Jagielski J., Stankiewicz R., Art 3 [w:] red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2015, s. 77.
 • Gajewski S., Jakubowski S., Recenzja monografii A. Krawiec pt. "Autokontrola decyzji administracyjnej", "Administracja. Teoria - Dydaktyka - Praktyka" 2014, nr 1, s. 184-185.
 • Glibowski K., Art 133 [w:] red. M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2013, s. 778.
 • Głąba P.M., Prawo jednostki do rozpoznania sprawy administracyjnej bez nieuzasadnionej zwłoki, "Administracja. Teoria - Dydaktyka - Praktyka" 2011, nr 1.
 • Grzymisława-Cybulska M., Bezczynność organu i przewlekłość postępowania administracyjnego w świetle nowelizacji z 3 grudnia 2010 r., ZNSA 2012, nr 5.
 • Jakubowski A., Glosa, OSP 2014, nr 5, s. 708-713.
 • Jarecka B., Środki prawne przysługujące stronie postępowania administracyjnego w przypadku nieprzekazania przez organ pierwszej instancji odwołania organowi odwoławczemu, "Nowe Zeszyty Samorządowe" 2009, nr 6, poz. 103.
 • Jaśkowska M., Wróbel A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz LEX, Warszawa 2013.
 • Kędziora R., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2014.
 • Kmieciak Z., Glosa do postanowienia NSA z dnia 27 października 2005 r., II OSK1133/05, OSP 2006, nr 7-8, s. 395-396.
 • Kmieciak Z., Odwołania w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2011.
 • Kmieciak Z., Przewlekłość postępowania administracyjnego, PiP 2011, nr 6.
 • Kmieciak Z., Zarys teorii postępowania administracyjnego, Warszawa 2014.
 • Kmiecik Z.R., Strona jako podmiot oświadczeń procesowych w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2008.
 • Knysiak-Molczyk H., Uprawnienia strony w postępowaniu administracyjnym, Zakamycze 2004.
 • Kornacki P., Skarga na przewlekłość postępowania administracyjnego, Warszawa 2014.
 • Kotulski M., Bezczynność a przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego, ST 2015, nr 4.
 • Krawczyk A., Glosa do uchwały NSA z 23 lutego 2010 г., U GPS 6/09, OSP 2011, nr 2.
 • Krawiec A., Autokontrola decyzji administracyjnej, Kraków 2012.
 • Krawiec A., Glosa do wyroku NSA z 28 maja 2008 r., II OSK 560/07, OSP 2012, nr 5, s. 373-376.
 • Łaszczyca G., Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2014.
 • Łaszczyca G., Postanowienie administracyjne w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2012.
 • Łuczak K., Glosa, OSP 2014, nr 5, s. 699-707.
 • Miłosz M., Bezczynność organu administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2011.
 • Przybysz P., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2013.
 • Pułło M., Samokontrola w administracyjnym toku instancji na gruncie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2005, t. XIV.
 • Suwaj R., Glosa do uchwały NSA z dnia 23 lutego 2010 г., II GPS 6/09, LEX/el 2010, nr 115241.
 • Szalewska M., Bezczynność organu, a przewlekłość postępowania administracyjnego - o próbie rozróżnienia pojęć, "Administracja. Teoria - Dydaktyka - Praktyka" 2013, nr 3.
 • Szreniawski J., Kmiecik Z.R., Samokontrola organu I instancji w administracyjnym postępowaniu odwoławczym [w:] red. J. Posłuszny, Z. Czarnik, R. Sawuła, Instytucje procesu administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ludwikowi Żukowskiemu, Przemyśl-Rzeszów 2009.
 • Szubiakowski M., Bezczynność i przewlekłość w świetle art. 149 p.p.s.a., ZNSA 2013, nr 4.
 • Szubiakowski M., Zmiana decyzji nieostatecznej przez organ I instancji, "Studia Iuridica" 1990, t. XVIII.
 • Tarno J.P., Bezczynność organu a przewlekłe prowadzenie postępowania, CASUS 2013, nr 3.
 • Wegner-Kowalska J., Glosa do uchwały NSA z 25 listopada 2013 r., OSP 2015, nr 5, poz. 52, s. 781-782.
 • Woś T., Art. 3 [w:] red. T. Woś, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2011, s. 112.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171432292

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.