PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | vol. 13, nr 3 (55), t. 2 Ryzyko stabilności sektora finansowego - sygnały i systemy prewencji | 134--145
Tytuł artykułu

Stabilność lokat bankowych gmin w Polsce

Warianty tytułu
The Stability of Bank Deposits of Communes in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest scharakteryzowanie stabilności lokat bankowych poszczególnych typów gmin w Polsce oraz głównych czynników determinujących ich wielkość. Zakres czasowy badania obejmuje lata 2008-2014. W okresie tym dochodziło bowiem do zmian prawnych i finansowych uwarunkowań działalności lokacyjnej tych jednostek. Aktywność gmin w tym zakresie wpływa jednocześnie na stabilność źródeł finansowania banków, do których należą m.in. depozyty gmin. Dotyczy to w szczególności banków spółdzielczych, dla których analizowane jednostki, w tym w szczególności gminy wiejskie i miejskowiejskie, są naturalnym klientem z sektora finansów publicznych w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to characterize the stability of bank deposits of each type of the communes in Poland as well as the main determinants of their value. The research time range covers the period 2008-2014. In this period, some legal and financial determinants of deposit activity of these units appeared. The activity of the communes in this field simultaneously influences the stability of sources of funding of banks, which include deposits of these entities. This especially concerns cooperative banks, which are natural clients for rural communes and urban-rural communes, as units from the public finance sector in Poland. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Budzyński, T.W. (2010). Opinia o ustawie o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1062). Warszawa: Kancelaria Senatu.
 • Cieślak-Wróblewska, A. (2010). Pieniądze muszą być dostępne w każdej chwili. Rzeczpospolita, (292).
 • Galiński, P. (2013). Działalność lokacyjna jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Finanse Komunalne, (4).
 • Galiński, P. (2012). Lokowanie wolnych środków przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2008-2011. Zarządzanie i Finanse, 4(3).
 • Hansen, G. (2012). Bazylejskie regulacje zakłócą relacje samorządów z bankami. Pozyskano z: http://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/bazylejskie-regulacje-zakloca-relacje-samorzadow-z-bankami/ (15.06.2015).
 • Iwanicz-Drozdowska, M., Jaworski, W.L., Zawadzka, Z. (2007). Bankowość. Zagadnienia podstawowe. Warszawa: Poltext.
 • Jastrzębska, M. (2005). Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Kępka, W. (2009). Warto korzystać z nowoczesnych usług bankowych. Gazeta Samorządu i Administracji, (12).
 • Lipiec-Warzecha, L. (2011). Ustawa o finansach publicznych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • MF. (2009-2015). Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za lata 2008-2014. Warszawa: Ministerstwo Finansów. Pozyskano z: http://www. mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-sa-morzadu-terytorialnego/sprawozdania-budzetowe (15.06.2015).
 • MF. (2014). Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Ministerstwo Finansów (MF).
 • Mironczuk, T. (2011). Bank Gospodarstwa Krajowego dla miast. Prezentacja na XXXII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich. Poznań, 3-4 marca 2011 r. Pozyskano z: http://slideplayer.pl/slide/832776/ (28.08.2015).
 • NBP. (2012). Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2010 r. Warszawa: Narodowy Bank Polski (NBP).
 • NBP (2014). Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Warszawa: Narodowy Bank Polski (NBP).
 • Olczak, M.A. (2012). Banki kroją ofertę pod konkretny samorząd. Wspólnota, (45/46).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie, Dz.U. 2014, poz. 1864.
 • Rutkowska-Tomaszewska, E. (2012). Lokowanie wolnych środków przez jednostki samorządu terytorialnego w bankach. Finanse Komunalne, (4).
 • Uchwala Nr 22/VI/2006 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 3 lutego 2006 roku dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Będzinie Nr XLIX/544/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina do lokowania wolnych środków. Pozyskano z: http://www.rio.katowice.bip.net.pl/?a=598 (15.06.2015).
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. (2015a). Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2014 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. (2015b). Raport o sytuacji banków w 2014 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. (2012). Raport o sytuacji banków w I kwartale 2012 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. (2011). Raport o sytuacji banków w 2010 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dz.U. 2009 Nr 157, poz. 1240, tekst jedn.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych. Dz.U. 2005 Nr 249, poz. 2104.
 • WAP. (2010). Samorządy tracą, zyskują banki. Wspólnota, (37).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171432310

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.