PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 66 nr 1 Współczesne wyzwania rachunkowości w globalnym otoczeniu | 151--162
Tytuł artykułu

A Comparison of the Efficiency on Selected Analytical Methods in Debt Prediction

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Porównanie skuteczności wybranych modeli analitycznych w prognozowaniu zagrożenia kredytowego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu było porównanie skuteczności wybranych modeli dyskryminacyjnych oraz miernika szansy bankructwa w ocenie ryzyka kredytowego. Wykorzystane zostały w tym celu: macierz klasyfikacji i współczynnik Briera. Wyniki analiz zostały skonfrontowane z syntetyczną oceną ryzyka kredytowego dokonaną przez banki, która przyjmuje postać kwalifikacji należności banku od danego podmiotu do właściwej kategorii należności. Analiza przeprowadzona została z wykorzystaniem danych finansowych 77 przedsiębiorstw usługowych z siedzibą na terenie województwa wielkopolskiego. Wyniki badania wskazują, że wyższy jest stopień zbieżności ocen bankowych w zakresie ryzyka kredytowego ze wskazaniami modeli analizy dyskryminacyjnej (88-94%) niż w przypadku zastosowania zmodyfikowanego miernika szans na bankructwo. W tym drugim przypadku wyniki zbieżności z oceną bankową sięgają 70%.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to compare selected discriminant models and the bankruptcy chance measure in credit risk evaluation. To this end, the following elements shall be employed: the classification matrix and Brier score. The outcomes of the analyses shall be confronted with a credit risk synthetic analysis performed by banks, which takes the form of the bank liability qualification from a given entity to the appropriate liability category. The analysis shall be performed with the use of financial data of 77 service providers housed within the Wielkopolskie voivodeship. The study results indicate that the degree of convergence in bank ratings related to credit risk, with indications of discriminant analysis models (88-94%), is higher than in the case of using a modified bankruptcy chance meter. In the latter case, the convergence with the bank rating amounts to 70%.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Antonowicz P., 2007, Metody oceny i prognoza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
 • Altman E., Hotchkiss E., 2007, Trudności finansowe a upadłość firm, Warszawa: CeDeWu.
 • Hamrol M., Czajka B., Piechocki M., 2004, Upadłość przedsiębiorstwa - model analizy dyskryminacyjnej, Przegląd Organizacji, No. 6.
 • Hołda A., 2001, Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH, Rachunkowość, No. 5.
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 2011, Informacja o sytuacji banków w I półroczu 2011 roku, Warszawa.
 • Kitowski J., 2012, Sposoby ujmowania kryterium specyfiki branżowej w metodach oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Zarządzanie i Finanse, No. 4.
 • Mączyńska E., Zawadzki M., 2006, Dyskryminacyjne modele predykcji upadłości przedsiębiorstw, Ekonomista, No. 2.
 • Nehrebecka M., Dzik A.M., 2012, Konstrukcja miernika szans na bankructwo firmy, Materiały i Studia, No. 280, NBP, Warszawa.
 • Prusak B., 2004, Metody wykorzystywane w analizie porównawczej modeli oceny zagrożenia przedsiębiorstw upadłością, in: I Międzynarodowa Konferencja Naukowa ENTIME 2004, Gdańsk 17-18 września 2004 roku, www.zie.pg.gda.pl/~pb/ap.pdf [14.12.2015].
 • Prusak B., 2005, Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Warszawa: Difin.
 • Rogowski W., 2008, Dylematy wykorzystania w warunkach polskich modeli oceny zagrożenia upadłością, in: E. Mączyńska (ed.), Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, Warszawa: SGH.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związanych z działalnością banków, Dz.U. Nr 235, poz. 1589 z późn. zm.
 • Stefański A., 2010a, Analiza dyskryminacyjna na przykładzie wybranych modeli polskich i zagranicznych, Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu, No. 27.
 • Stefański A., 2010b, Czynniki uwzględniane w procesie oceny poziomu ryzyka kredytowego, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, No. 71, K. Znaniecka, W. Gradoń, (eds.), System bankowy i rynki finansowe w warunkach globalnego kryzysu finansowego, Katowice.
 • Wiatr M.S., 2011, Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym. Elementy systemu, Warszawa: SGH.
 • www.knf.gov.pl/opracowania/sektor_bankowy/dane_o_rynku/Dane_miesieczne [29.10.2013].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171432366

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.