PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 78 Wybrane problemy finansów | 7--17
Tytuł artykułu

Rola informacji i komunikacji w systemie kontroli zarządczej jednostek sektora finansów publicznych - wyniki badań

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Information and Communication in the Management Control System of Public Sector Entities - the Research Results
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - zaprezentowanie wyników badania dotyczącego funkcjonowania jednego z obszarów kontroli zarządczej, jakim jest informacja i komunikacja w rządowych i samorządowych jednostkach sektora finansów publicznych. Metodologia badania - w opracowaniu wykorzystano metody analizy źródeł, dokumentów i ankiet (kwestionariuszy), których wyniki opracowano z wykorzystaniem metod indukcji i dedukcji oraz statystyki opisowej. Wynik - wynikiem przeprowadzonych badań jest potwierdzenie użyteczności i ograniczeń dotyczących zbiorów informacji i ich przepływu w systemie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Oryginalność/wartość - dla teorii potwierdzenie walorów sprawnego systemu informacyjnego we wdrażaniu i sprawnym funkcjonowaniu kontroli zarządczej, dla praktyki gospodarczej - wskazanie występujących w tym zakresie niedociągnięć i słabości. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The presentation of the results of the research concerning the functioning of one of the areas of management control, namely information and communication in governmental and self-governmental entities of the public sector. Design/Methodology/approach - The following research methods were used: source, document and questionnaire analysis, which results were compiled with the use of inductive and deductive reasoning and descriptive statistics. Findings - The result of the research affirms the utility and limitations related to data banks and its transfer through the management control system in the public sector entities. Originality/value - For the theory, the confirmation of advantages of the effective informational system in in implementing and effective functioning of management control. For business practice - the presentation of shortcomings and weaknesses in this area. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Griffin R.W. (2002), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kisielnicki J. (2008), Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym, PWE, Warszawa.
 • Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Min. Fin., nr 15, poz. 84.
 • Kościńska-Paszkowska A. (2013), Trudności we wdrażaniu kontroli zarządczej, "Kontrola Państwowa" nr 2.
 • Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym (2007), red. A. Zalewski, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Oleński J. (2001), Ekonomika informacji, PWE, Warszawa.
 • Potocki A. (2008), Instrumenty komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.
 • Puchacz K. (2010), Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Omówienie i propozycje wzorcowych rozwiązań, ODDK, Gdańsk.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, DzU z 2011 r., nr 11, poz. 67.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, DzU z 2012 r., poz. 526.
 • Ustawa z 17 lutego 2005 r. w sprawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, DzU z 2013 r., poz. 235.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU z 2013 r., poz. 885 ze zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171432408

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.