PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 78 Wybrane problemy finansów | 19--32
Tytuł artykułu

Analiza kosztów i korzyści społecznych w procesie ewaluacji wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego (na przykładzie wybranych RPO)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Social Costs-Benefits Analysis in the Process of Applications' Evaluation for Funding of Projects Related to the Development of the Information Society (Based on Selected Regional Operational Programms)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - analiza metod określania kosztów i korzyści społecznych wykorzystanych w procesie ewaluacji wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w ramach regionalnych programów operacyjnych województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Metodologia badania - przeprowadzona analiza ma charakter analizy ex-post i krytycznej analizy porównawczej. Wykorzystano metodę ekspercką, analizę desk-research i analizę przypadków. Wynik - badanie ma na celu pokazanie, że realizacja tego samego zadania publicznego, opartego na centralnie zdefiniowanych wytycznych ekonomicznych może być dokonywana przez samorządy w odmienny sposób. Oryginalność/wartość - artykuł porusza zagadnienia aktualne i istotne w kontekście rozpoczęcia nowej perspektywy finansowej związane z absorbcją środków pomocowych Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - Analysis of methods of the social costs - benefits determinants used in the applications' evaluation process for financing projects in the field of information society development in the regional operational programs of Lubuskie, Wielkopolska and West Pomeranian Wojewodships in the period of 2007-2013. Research methodology - Essentially ex-post analysis, critical comparative analysis, desk-research expert analysis and case studies. The result - the implementation of the public tasks, based on centrally defined economic guidelines can be made by local governments in different ways. Originality/value - article discusses the current and relevant issues of in the context of the beginning of the next EU financial framework. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Dasgupta P., Marglin S., Sen A. (1972), Guideliness for Project Evaluation, UNIDO, New York.
 • https://www.mir.gov.pl/_layouts/mrr404.aspx?oldUrl=https%3A%2F%2Fwww.mir.gov.pl%2Ffundusze% 2FWsparcie_Inicjatywy_JASPERS%2FMe (21.05.2015).
 • European Commission (2006), The New Programming Period 2007-2013: Guidance On The Methodology For Carrying Out Cost-Benefit Analysis, Working Document No. 4, 08.
 • Krasnowolski A. (2012), Subsydiarność w prawie i w praktyce samorządowej, opracowanie tematyczne OT-609, Biuro Analiz i Dokumentacji, Kancelaria Senatu, Warszawa.
 • Little I., Mirrlees J. (1974), Project Appraisal and Planning for Developing Countries, Basic Books, New York.
 • lrpo.lubuskie.pl (22.04.2015).
 • Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (2011), Zarząd Województwa Lubuskiego, Zielona Góra.
 • Pearce D., Atkinson G., Mourato S. (2006), Cost-Benefit Analysis and the Environment, Recent Developments, OECD Publication, Paris.
 • Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, 16 czerwca 2008 r., http://poig.parp.gov.pl/files/74/108/255/3948.pdf (20.05.2015).
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (2010), wersja z 4 maja 2010, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin.
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/207 z 20 stycznia 2015 r., Dz. Urz. KE, L38, t. 58, 13 lutego 2015 r.
 • rpo2007-2013.wzp.pl (27.05.2015).
 • Squire L., Van der Tak H. (1975), Economic Analysis of Projects, The World Bank research Publication, The Johns Hopkins University Press, London.
 • The New Programming Period 2007-2013: Guidance On The Methodology For Carrying Out Cost-Benefit Analysis (2006), Komisja Europejska, Working Document no. 4, sierpień.
 • Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (2011), wersja 8.1, Zarząd Województwa Wielkopolskiego, grudzień, Poznań.
 • wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl (20.05.2015).
 • Wytyczne do przygotowania studiów wykonalności w zakresie społeczeństwa informacyjnego: Program Regionalny dla Rozwoju Pomorza Zachodniego, działania 3.1 i 3.2 (2012), Szczecin, styczeń.
 • Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności, Działanie 2.7 "Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego" Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (2008), Poznań, maj.
 • Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym generujących dochód i projektów hybrydowych (2015), MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015, 18 marca.
 • Wytyczne ogólne do opracowania Studium Wykonalności dla projektów inwestycyjnych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (2012), wersja 5.00, Zielona Góra, sierpień.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171432410

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.