PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 55 | 111--125
Tytuł artykułu

Ocena własnego ciała oraz stanu zdrowia u osób transseksualnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Assessment of One's Own Body and the Health Status of Transgender People
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Transseksualizm definiowany jest jako zakłócenie identyfikacji płciowej, które polega na rozbieżności między psychicznym poczuciem przynależności do danej płci a biologiczną budową ciała, płcią metrykalną, socjalną oraz prawną. Ponieważ nie istnieje metoda, która pozwoliłaby na dopasowanie identyfikacji płciowej do ciała człowieka, oddziaływanie leczniczo-terapeutyczne koncentruje się na odwrotnym zabiegu: dostosowuje cielesność do wykazywanej tożsamości płciowej. Wskazuje się, że osoby transseksualne są więźniami własnych ciał - transseksualni mężczyźni cierpią w ciele kobiecym, transseksualne kobiety - w ciele męskim, co niejednokrotnie wiąże się z odrzuceniem swojego ciała, niechęcią do niego, awersją do zewnętrznych narządów płciowych. Proces korekty płci przebiega wielopłaszczyznowo, obejmując wieloaspektową diagnostykę, prawną zmianę danych osobowych, kurację hormonalną oraz zabiegi operacyjne. Osoby transseksualne są narażone na wiele skutków ubocznych kuracji hormonalnych oraz komplikacji pooperacyjnych. Wskazuje się również, że medyczny proces korekty płci skraca czas przeżycia od kilkunastu do kilkudziesięciu lat. W niniejszym artykule zostanie przedstawiona tematyka cielesności oraz stanu zdrowia osób transseksualnych. Autor dokona analizy odpowiedzi dotyczących oceny własnego ciała oraz stanu zdrowia udzielonych przez 16 osób transseksualnych, które wzięły udział w badaniu. Analizy są początkiem szerzej zakrojonych badań nad różnorodnymi aspektami zaburzeń tożsamości płciowej. (abstrakt oryginalny)
EN
Transsexualism is defined as a disturbance of gender identity, which is based on the discrepancy between mental sense of belonging to a particular gender and biological physique, sex by register, social, and legal. Since there is no method that would allow the matching of gender identity to the human body, the impact of healing-therapeutic focus is on the opposite treatment: adjusts physicality to that demonstrated gender identity. This indicates that transgender people are prisoners of their own bodies-transgender men suffer in the body of the female, transsexual women - in the male body, which often involves the rejection of his body, aversion to him, averse to external genitals. The process of gender reassignment takes place on many levels, including a multi-faceted diagnosis, a legal change of personal data, hormone treatment and surgery. Transgender people are exposed to many side effects of hormone treatment and post-operative complications. Also it indicates that medical gender reassignment process reduces the survival of a dozen to several dozen years. In this paper will be presented subjects of corporeality and the health of transgender people. The author will analyze the answers for the assessment of one's own body and health status granted by 16 transgender people who participated in the study. They are the beginning of more extensive research on various aspects of gender identity disorders. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
111--125
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskie
Bibliografia
 • Antoszewski B., Żądzińska E. (2008), The Metric Features of Teeth in Female-to-Male Transsexuals, ,,Archives of Sexual Behavior", Vol. 38, s. 351-358.
 • Chiland C., Clouet A.-M., Golse B., Guinot M., Wolf J. P. (2013), A new type of family: Transman as fathers thanks to donor sperm insemination. A 12-year follow-up exploratory study of their children, ,,Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence", Vol. 61, s. 365-370.
 • Cohen-Kettenis P. T., Gooren L. J. G. (1999), Transsexualism: a review of etiology, diagnosis and treatment, ,,Journal of Psychosomatic Research", Vol. 46, No. 4, s. 315-333.
 • Czarnecka A. (2003), Czy mózg ma płeć? Różnice w budowie ludzkiego mózgu, ,,Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych", T. 52, nr 1, s. 21-27.
 • Dulko S. (2008), Modele partnerstwa i relacji małżeńskich transseksualistów typu kobieta-mężczyzna i mężczyzna-kobieta, ,,Przegląd Seksuologiczny", nr 16, s. 5-11.
 • Dziemian A., Łucka I. (2008), Transseksualizm czy zinternalizowana homofobia - studium przypadku, ,,Psychiatria Polska", T. 42, nr 1, s. 105-114.
 • Green R., Young R. (2001), Hand Preference, Sexual Preference and Transsexualism, ,,Archives of Sexual Behavior", Vol. 30, No. 6, s. 565-574.
 • Imieliński K., Dulko S. (1988), Przekleństwo Androgyne. Transseksualizm: mity i rzeczywistość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Imieliński K., Dulko S. (2001), Przekleństwo Androgyne, Wydawnictwo ARC-EN-CIEL, Kraków.
 • Pużyński S., Wciórka J. (2000), Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania ICD-10, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne ,,Vesalius", Kraków.
 • Kula K., Słowikowska-Hilczer J. (2003), Kliniczne znaczenie badań nad różnicowaniem i dymorfizmem płciowym mózgu, ,,Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej" nr 3(1), s. 7-16.
 • Kula K., Słowikowska-Hilczer J. (2012), Zaburzenia determinacji i różnicowania płci, [w:] A. Szczeklik (red.), Choroby wewnętrzne. Stan wiedzy na rok 2012, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków.
 • Malinowski A., Maciołek Blewniewska G. (2007), Dlaczego histerektomia pochwowa?, ,,Ginekologia Polska", T. 78, nr 6, s. 434-442.
 • Mandal E. (2003), Kobiecość i męskość, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 • Matusiak-Kita M., Zdrojewicz Z. (2009), Orgazm po zabiegach ginekologiczno-urologicznych, ,,Przegląd Seksuologiczny", nr 19, s. 5-9.
 • Nowosielski K. (2010), Identyfikacja i rola płciowa, [w:] Z. Lew-Starowicz, V. Skrzypulec (red.), Podstawy seksuologii, PZWL, Warszawa.
 • Pankowska D. (2005), Wychowanie a role płciowe, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Rawa-Kochanowska A. (2011), Poczucie tożsamości płciowej w teorii i badaniach, Difin, Warszawa.
 • Seligman M. E. P., Walker E. F., Rosenhan D. L. (2003), Psychopatologia, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Strzelecka A., Kozera P. (2007), Płeć pomylono, ,,Charaktery", nr 3, s. 66 - 69.
 • Urban M. (2009), Transseksualizm czy urojenia zmiany płci? Uniknąć błędnej diagnozy, ,,Psychiatria Polska", T. 43, nr 6, s. 719-728.
 • http://transhealth.vch.ca.
 • http://www.staff.amu.edu.pl.
 • http://www.gires.org.uk.
 • http://www.healthnet.com.
 • http://www.facialfeminizationsurgery.info.
 • www.granicenauki.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171432428

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.