PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 | 9--20
Tytuł artykułu

The Final Solutions for Common Agricultural Policy in Years 2014-2020 - Step Towards Environmental Sustainability or Business as Usual?

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ostateczne rozwiązania w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2014-2020 - krok w kierunku zrównoważonego rozwoju czy biznes jak zazwyczaj?
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena najważniejszych zmian Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w kontekście jej wpływu na środowiskową presję rolnictwa. Ostateczne rozwiązania reformy tej polityki zostały omówione w stosunku do głównych grup instrumentów: wspierania dochodów rolników i działań rozwoju obszarów wiejskich. Były one analizowane w kontekście szans i zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju w perspektywie średnio- i długoterminowej. Ogólny wniosek jest taki, że wyniki reformy są dalekie od początkowych planów Komisji Europejskiej i projektów przedstawionych przez NGO związanych z ochroną środowiska i rolnictwem ekologicznym. Instrumenty finansowe WPR nie były wystarczająco ukierunkowane na wsparcie zrównoważonego rozwoju rolnictwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The Paper's goal is to assess the most important changes in the European Union's Common Agricultural Policy (CAP) for years 2014-2020 in the context of its potential influence on environmental pressure of agriculture. The final solutions of that policy reform were discussed in relation to main groups of instruments: these supporting farmers' incomes and rural development measures. They were analysed in the context of chances and threats for environmental sustainability. The general conclusion is the reform results are far from the initial European Commission's plans as well as far from proposals presented by the NGO's connected with environment protection and organic farming. The CAP financial instruments were not sufficiently directed to the support for sustainable agriculture development.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--20
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wrocław University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Beaufoy, G.; Marsden, K. (2010). CAP after 2013, last chance for stop the decline of Europe's High Nature Value farming? European Forum on Nature Conservation and Pastoralism, BirdLife International, Butterfly Conservation Europe, WWF.
 • Birdlife International, European Environmental Bureau, European Forum on Nature Conservation and Pastoralism, International Federation of Organic Agriculture Movements - EU Group, World Wildlife Fund for Nature (2010). Proposal for a new UE Common Agricultural Policy. Birdlife International. Available at: http://europe.birdlife.org. Accessed 19 January 2012.
 • Central Statistical Office of Poland (2011). Rural Areas in Poland - National Agricultural Census 2010. Warsaw: Central Statistical Office of Poland.
 • Council Regulation (EU, EURATOM) No 1311/2013 of 2 December 2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020 (Official Journal of the European Union L 347/884, 20.12.2013).
 • European Commission (2013). Overview of CAP Reform 2014-2020. Agricultural Policy Perspectives Brief No 5. Brussels: European Commission.
 • European Commission (2011). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and Committee of Regions, A Budget for Europe 2020 - Part II: Policy fiches. Brussels, 29.6.2011. COM(2011) 500 final.
 • European Commission (2010). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and Committee of Regions, The Cap towards 2020: Meeting the food, natural resources and territorial challenges of the future. Brussels, 18.11.2010. COM(2010) 672 final.
 • European Commission (2000). Water Framework Directive 2000/60/EC (O. J. EC L, 327 z 22.12.2000).
 • European Forum on Nature Conservation and Pastoralism (2016). Assessing the new CAP. Available at: http://www.efncp.org/. Accessed 29 January 2016.
 • European Union (2012). Agriculture in the EU. Statistical and Economic Information 2011. Luxembourg: European Union, DG Agri, Publications Office of the European Union.
 • Kociszewski, K. (2014). Ekologiczne aspekty zmian Wspólnej Polityki Rolnej a zrównoważony rozwój polskiego rolnictwa. In: Zegar, J. St. (ed.). Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (23): 124-157. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy.
 • Kociszewski, K. (2012). Environmental Aspects of the Process of Shaping the New Common Agricultural Policy. Economic and Environmental Studies 12(2): 149-164. Available at: http://www.ees.uni.opole.pl/volumes_2012. Accessed 19 January 2014.
 • Kociszewski, K. (2012). Nature conservation in Polish agriculture under conditions of EU membership. Economic and Environmental Studies 13(1): 75-88. Available at: http://www.ees.uni.opole.pl/volumes_2013. Accessed 19 January 2015.
 • MRiRW (2013). Biuletyn informacyjny MRiRW nr 10/2013 (166). Warszawa: MRiRW.
 • MRiRW (2014). Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Warszawa: MRiRW.
 • Regulation (EU) no 1306/2013 of the European Parliament and of the council of 17 December 2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Council Regulations (EEC) No 352/78, (EC) No 165/94, (EC) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No 1290/2005 and (EC) No 485/2008 (Official Journal of the European Union L 347/549 20.12.2013).
 • Regulation (EU) no 1307/2013 of the European Parliament and of the council of 17 December 2013 establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy and repealing Council Regulation (EC) No 637/2008 and Council Regulation (EC) No 73/2009 (Official Journal of the European Union L 347/608 20.12.2013.
 • Wieliczko, B. (2012). Zmiany WPR na lata 2014-2020 a modernizacja polskiej wsi i rolnictwa. Journal of Agribusiness and Rural Development 3(25): 291-298.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171432438

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.