PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 21 | 159--169
Tytuł artykułu

Transfer of Information, Knowledge and Innovations in Rural Areas

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Transfer informacji, wiedzy I innowacji na obszarach wiejskich
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W rozdziale zaprezentowano pojęcie i rolę informacji, wiedzy i innowacji w aspekcie rozwoju gospodarczego. Wyróżniono główne rodzaje innowacji. Określono działania na rzecz realizacji strategii w zakresie inteligentnego i zrównoważonego rozwoju. Opisano wyzwania i priorytety wspólnej polityki rozwoju regionów ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich. Wskazano także na badania własne w zakresie dyfuzji, transferu i absorpcji informacji, wiedzy i innowacji na obszarach wiejskich. (abstrakt oryginalny)
EN
This article discusses the concept and role of information, knowledge and innovations in the aspect of the economic growth. The main types of innovation were emphasized. The activities aimed at implementation of the strategy of intelligent and sustainable development were specified. The challenges and priorities of common development policies for regions were discussed, with particular focus on rural areas. Furthermore, the chapter presents author's own survey on diffusion, transfer and absorption of information, knowledge and innovations in rural areas. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
159--169
Opis fizyczny
Twórcy
 • Czestochowa University of Technology, Poland
 • Czestochowa University of Technology, Poland
Bibliografia
 • 1. Budinich V., Serneels S., HVC, czyli rynek, zysk i innowacje społeczne, (in:) Odpowiedzialny biznes. Sojusz na rzecz potrzebnych zmian, HBRP nr 5 2012.
 • 2. Davenport T.H., Prusak L., Working knowledge. How Organizations Manage What They Know. Harvard Business School Press, 1998, p. 17.
 • 3. Dudek D., Perspektywy rozwoju otwartych kursów masowych w obliczu rewolucji cyfrowej w edukacji. [In:] Kiełtyka L., Jędrzejczyk W. (ed.), Wykorzystanie potencjału współczesnych technologii informacyjnych w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015, p.80-88.
 • 4. EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komunikat Komisji Europejskiej. Bruksela, 2010, p. 11-13
 • 5. Evans Ch., Zarządzanie wiedzą. PWE, Warsaw 2005, p. 22.
 • 6. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Kreowanie systemów zarządzania wiedzą podstawą osiągania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw [in:] Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna. Difin, Warsaw 2002, p. 16.
 • 7. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. Difin, Warsaw 2004, p. 75-76.
 • 8. Kaczmarek B., Koncepcje klasyfikacji i zarządzania kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa. [in:] Czerwińska M. (ed.): Zarządzanie kapitałem intelektualnym. Istota, pomiar i instrumenty wdrażania. Fundacja rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdansk 2007, p. 15.
 • 9. Kisielnicki J., System pozyskiwania i zarządzania wiedza we współczesnych organizacjach. [in:] Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach. Ed. Kisielnicki J., WSHiP im. R. Łazarskiego, Warsaw 2003, p. 17.
 • 10. Klemens B., Znaczenie transferu wiedzy i edukacji dla rozwoju obszarów wiejskich, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica 20, 2015, 5-23, p. 7.
 • 11. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warsaw, 2010, p. 5.
 • 12. Kulej-Dudek E., Rola informacji, wiedzy oraz technologii informacyjnej w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem. [in:] Kościelniak H. (ed.), Przedsiębiorczość szanse i wyzwania Wyd. WZ Politechniki Częstochowskiej, Czestochowa 2012, p. 94-111.
 • 13. Lis T., Brzozowska A., Korombel A., Knowledge Management in an Enterprise as a Response to Contemporary Customers ' Needs, Department of Computers and Informatics, FEEI TU of Kosice, Kosice 2013, p. 262-267.
 • 14. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji. Oficyna Ekonomiczna, Krakow 2002, p. 35.
 • 15. Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warsaw, p. 79, 81, 156.
 • 16. Sałek R., Istota oraz znaczenie zagadnienia innowacji w rozwoju przedsiębiorstw [in:] Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwami. Teoria i praktyka, Wyd. WZ Politechniki Częstochowskiej, Czestochowa 2013, p. 90-101.
 • 17. Skrzypek E., Wycena wiedzy i kapitału intelektualnego i ich wpływ na efektywność organizacji. [in:] Z. Szyjewski, Nowak J., Grabara J. (ed.): Strategie informatyzacji i zarządzanie wiedzą. WNT, Warsaw 2004, p. 14.
 • 18. Stanowisko Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w sprawie innowacji społecznych w przyszłym okresie programowania funduszy europejskich 2014-2020, Warsaw 2012, p. 1.
 • 19. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Podręcznik Oslo, Publikacja OECD I Eurostatu, Warsaw 2008, p. 49-53.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171432454

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.