PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 21 | 170--178
Tytuł artykułu

Information Management Model in the Manufacturing Company

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Model zarządzania informacją w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Referat ma na celu poznanie możliwości zastosowania nowoczesnego modelu zarządzania informacją w przedsiębiorstwie produkcyjnym. W części teoretycznej referatu przybliżono tematykę związaną z istotą zarządzania informacją w przedsię-biorstwie. W dalszej części referatu omówiono cykl zarządzania informacją oraz przedstawiono zarządzanie informacją w ujęciu statycznym i dynamicznym, zwracając uwaga na cele zarządzania informacją w przedsiębiorstwie. W części empirycznej referatu, za pomocą analizy opisowej, zaprezentowano studium przypadku zastosowania modelu ASTEX do restrukturyzacji organizacji prac administracyjno-biurowych w bada-nym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Wykazano wpływ zastosowania nowoczesnego narzędzia zarządzania informacjami w przedsiębiorstwie na efektywność organizacji prac administracyjno-biurowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper is to explore the possibilities of applying the modern information management model in the manufacturing company. In the theoretical part of the paper, there has been discussed the problem associated with the essence of information management in the enterprise. In the subsequent part of the paper, there has been discussed the cycle of information management and there has been presented information management in the perspective of static and dynamic approach, paying attention to the goals of information management in the enterprise. In the empirical part of the paper, using descriptive analysis, there has been presented the case study of the application of the ASTEX model for restructuring of the organization of administrative and office work in the surveyed manufacturing company. There has been indicated the impact of the application of the modern information management tool in the company on the efficiency of the organization of administrative and office work. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
170--178
Opis fizyczny
Twórcy
 • Czestochowa University of Technology, Poland
Bibliografia
 • 1. Choo C. W., Information Management for the Intelligent Organization: The Art of Scanning the Environment, ASIS, Medford, 1998.
 • 2. Czekaj J., Metoda ASTEX, [in:] Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych, collective work, ed. Z. Martyniak, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, 1993, pp. 45-48.
 • 3. Egeman H., Istota zarządzania informacją, [in:] Wstęp do informatyki gospodarczej, collective work, ed. A. Rokicka-Broniatowska, Wydanie drugie zmienione, Szkoła Główna Handlowa [in:] Warszawie, Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 2002, pp. 146-148.
 • 4. Kiełtyka L., Model strategii zarządzania informacją w organizacji, [in:] Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie. Ku przedsiębiorstwu przyszłości, collective work, eds. R. Borowiecki, M. Kwieciński, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2001, pp. 204-205.
 • 5. Kościelniak H., An Improvement of Information Processes in Enterprises - the Analysis of Sales Profitability in the Manufacturing Company Using ERP Systems, Polish Journal of Management Studies, 2014, Vol.10, pp. 65-72.
 • 6. Kościelniak H., Information Resources for Financial Monitoring in Enterprises, [in:] Economic Analysis, Vol. 43, 2010, pp. 91-98.
 • 7. Kowalska S., Rola informacji i jej bezpieczeństwo w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [in:] Zarządzanie informacją i komunikacją w organizacjach gospodarczych i instytucjach sektora publicznego, eds. R. Borowiecki, J. Czekaj, TNOiK, Warszawa 2012, p. 83.
 • 8. Łęgowik-Świącik S., Decision-Making in Enterprises from the Perspective of Information Technology, [in:] Current Problems of Maintenance of Electrical Equipment and Management, Technicka Univerzita v Kosiciach, Kosice 2014, pp. 308-31.
 • 9. Otola I., Procesy zarządzania przedsiębiorstwami a konkurencyjność w warunkach zarażonego rynku. Wyd. PCz, Czestochowa 2013, p. 143.
 • 10. Potocki A., Metoda ASTEX, [in:] Nowe metody organizacji i zarządzania, ed. Z. Martyniak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 1998, p. 141.
 • 11. Skowron-Grabowska B., Business Models in Transport Services. Przegląd Organizacji, 2014, nr 1, pp. 35-39.
 • 12. Skowron-Grabowska B., Ryzyko i uwarunkowania działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach, [in:] Zarządzanie ryzykiem w działalności gospodarczej, ed. E. Sitek, Cz. II, 2006, pp. 142-149.
 • 13. Stępień M., Klasyfikacja i pomiar wybranych kategorii ekonomicznych w aspekcie prawa bilansowego i podatkowego, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Wrocław 2012, p. 359.
 • 14. Urbanowska-Sojkin E., Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2011, p. 19.
 • 15. Zygała R., Podstawy zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, 2007, pp. 46-56.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171432458

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.