PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 78 Wybrane problemy finansów | 99--108
Tytuł artykułu

Decyzje inwestycyjne w aspekcie porównywalności sprawozdań finansowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Investment Decisions in the Context of Financial Statements Comparability
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest problemom z porównywalnością oraz wiarygodnością informacji dostarczanych przez sprawozdawczość finansową na potrzeby decyzji inwestycyjnych. W złożonym środowisku prawnym funkcjonującym w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości, regulacje MSR/MSSF oraz US GAAP bardzo trudno jest dokonać rzetelnej oceny perspektyw inwestycyjnych spółek publicznych, jak i niepublicznych, zwłaszcza gdy prowadzą one działalność gospodarczą na różnych rynkach geograficznych. Cel - usystematyzowanie wiedzy na temat porównywalności sprawozdań finansowych z uwzględnieniem koncepcji wartości godziwej, ocena przydatności przyjętych regulacji w tym zakresie dla inwestora oraz wypracowanie stanowiska dotyczącego sensu dalszych regulacji w obszarze MSR/MSSF przy nierealizowanej nadal idei porównywalności sprawozdań finansowych. Metoda badania - analiza aktualnych regulacji prawnych oraz źródeł literaturowych. Wynik - w rezultacie przeprowadzonej analizy potwierdzono tezę, iż postępujący proces harmonizacji i standaryzacji rachunkowości prowadzi do pogłębienia problemów z porównywalnością sprawozdań finansowych z punktu widzenia inwestora, co istotnie wpływa na proces podejmowania decyzji inwestycyjnych. Oryginalność/wartość - artykuł porządkuje dotychczasową wiedzę i stanowi głos w toczącej się dyskusji na temat sensu dalszych regulacji w obszarze rachunkowości. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - systematization of knowledge concerning financial statements comparability including conception of fair value, assessment of usefulness of binding regulations in that area from investor's point of view and develop a position regarding sense of further regulations in IAS/IFRS area in the situation that the idea of comparability of financial statements is still not carried out. Design/Methodology/Approach - analysis of binding legal regulations and bibliography. Findings - the following thesis was confirmed: ongoing process of harmonization and standarisation of accountancy leads to increase the problems with comparability of financial statements from investor's point of view, which substantially affects the process of investment decisions undertaking. Originality/Value - the paper organizes knowledge and poses a voice in ongoing debate concerning further regulations in the accounting area. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
Bibliografia
 • Ambroziak M. (2010), Analiza sprawozdań finansowych, t. 1: Zrozumieć sprawozdanie polskie, MSSF, US GAAP, C.H. Beck, Warszawa.
 • Bodie Z., Merton R. (2003), Finanse, PWE, Warszawa.
 • Brigham E., Gapenski L. (2000), Zarządzanie finansami, t. 1, PWE, Warszawa.
 • Conceptual Framework for Financial Reporting 2010 (the IFRS Framework) approved by the IASB.
 • De Franco G., Kothari S., Verdi R.S. (2011), The Benefits of Financial Statement Comparability, "Journal of Accounting Research" no. 49.
 • Gmytrasiewicz M., Karmańska A. (2002), Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa.
 • Green Paper (2010), Audit Policy: Lessons from the Crisis, European Commission, Brussels, 13.10.2010, COM(2010) 561.
 • Jaruga A.A. (2002), Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe, C.H. Beck, Warszawa.
 • Mączyńska E., Panfil M. (2011), Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, red. A. Szablewski, Poltext, Warszawa.
 • Różańska E. (2011), w: Rachunkowość finansowa dla profesjonalistów, red. W. Gabrusewicz, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny w Warszawie, Warszawa.
 • The Conceptual Framework for Financial Reporting is issued by the International Accounting Standards Board (IASB), United Kingdom ISBN: 978-1-907026-69-0 Copyright © 2010 IFRS Foundation.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171432478

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.