PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 2(17) | 155--164
Tytuł artykułu

Ocena przez rolników instytucji realizujących wspólną politykę rolną oraz politykę rozwoju obszarów wiejskich w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Farmers' Evaluation of Institutions Implementing Common Agricultural Policy and Rural Development Policy in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań była ocena przez rolników jakości funkcjonowania wybranych instytucji rządowych w Polsce obsługujących rolnictwo (MRiRW, ARiMR oraz ARR), wskazanie ewentualnych zmian i możliwości ich udoskonalenia. Badanie ankietowe przeprowadzono w 2006 r. na ogólnopolskiej próbie 200 kierowników indywidualnych gospodarstw rolnych korzystających z usług obu agencji. W opinii rolników na ogół instytucje te nie różnią się od innych urzędów państwowych pod względem jakości świadczonych usług, mają wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową ich gospodarstw, niedostatecznie gospodarują środkami publicznymi. W zasadzie nie nastąpiła poprawa w administrowaniu przez agencje programami na rzecz rolnictwa, ale są postrzegane przez rolników jako reprezentujące głównie ich interesy. (abstrakt oryginalny)
EN
This article offers an overview of farmers' evaluation of governmental institutions in Poland serving agriculture (Ministry of Agriculture and Rural Development, Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture and Agricultural Market Agency) as well as points out to possible changes and improvements in their activities. A cross-country survey of 200 individual farm managers taking advantage of services provided by both agencies was conducted in 2006. In farmers' opinion those institutions generally do not differ in quality of provided services from other governmental bodies, both have an impact on the economic and financial situation of their farms and both are inadequately managing public money. The agencies did not make improvements in administration of farm programs but they are perceived by respondents as representing mainly Polish farmers' interests. (original abstract)
Rocznik
Tom
Strony
155--164
Opis fizyczny
Twórcy
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
  • Cooter R. [2002]: The Strategic Constitution. Princeton University Press, Princeton.
  • Opinie o działalności instytucji publicznych. Komunikat Nr BS/86/2007. [2007]. CBOS, Warszawa.
  • Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001. [2006]. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 358/3.
  • Szczegółowe oceny działalności rządu. Komunikat z badań Nr BS/30/2007. [2007]. CBOS, Warszawa.
  • Wytyczne Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007-2013. [2006]. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 319.
  • Zadura-Lichota P. [2006]: Opinie rolników na temat unijnej pomocy na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich. Źródła wiedzy, zainteresowanie i oczekiwania. Biuletyn Informacyjny MRiRW, Nr 11-12/(108), ss. 33-35.
  • Zawojska A. [2007]: Determinanty efektywności organizacji sektora publicznego w ekonomii kosztów transakcyjnych. [W:] Wybrane aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw. Z. Nasalski (red.). Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171432480

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.