PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | t. 17, z. 4, cz. 1 Między teorią i praktyką zarządzania : dokonania, dylematy, inspiracje : nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej | 71--81
Tytuł artykułu

Planowanie strategiczne w rozwoju regionalnym - Polska w perspektywie 2020 roku

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Strategic Planning in Regional Development - Poland 2020
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest prezentacja wyników badań opartych na analizie literatury oraz dokumentów programowych, których istotą było wskazanie związku pomiędzy polityką spójności UE, a instytucjonalnym modelem programowania rozwoju regionalnego w kontekście wieloletnich ram finansowych (WRF) 2014-2020. Ocenie poddane zostały przyjęte w Polsce metody planistyczne, wpisane w rozwój regionalny w kontekście doświadczeń minionej dekady. (fragment tekstu)
EN
The aim of this study is to present the results of research based on the analysis of literature and program documents, the essence of which was to show the relationship between the EU cohesion policy and the institutional model of regional development programming. Context considerations have been entered in the multiannual financial framework. The subject of assessment was adopted in Poland planning methods included in regional development in the context of the experience of the past decade. Undoubtedly, the issue of development programming is very complex. On the one hand, the magnitude of formal and legal requirements underlying the design of development strategies, their multiplicity and the cost of the uprising, and on the other hand, the absence in practice. This situation causes excessive technocracy. Strategic management of regional development is confused with both management development and development planning. Consequently, actions constitute ineffective set of solutions. (original abstract)
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
Bibliografia
 • Bożyk P. (2015), Apokalipsa według Pawła. Jak zniszczono nasz kraj, Wektory, Wrocław.
 • Churski P. (2004), Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej i integracji europejskiej [w:] S. Ciok, D. Ilnicki (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Regionalny wymiar integracji europejskiej, t. VIII/1, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 • Drejerska N. (2010), Dochody i wydatki publiczne jako elementy polityki rozwoju regionalnego w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW, "Finanse i Marketing", nr 53, z. 4.
 • Dyjach K. (2013), Teorie rozwoju regionalnego wobec zróżnicowań międzyregionalnych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H. Oeconomia, 47, nr 1.
 • Gorzelak G. (2014), Polityka spójności a przestrzenne zróżnicowania w Polsce, Statystyka w procesie monitorowania polityki spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej WUS, Lublin, 8-9 października 2014 r.
 • Grosse T.G. (2014), Jak w Polsce realizujemy politykę regionalną? Wstępna ocena i rekomendacje, Analiza Instytutu Sobieskiego, nr 72.
 • Hausner J. (red.) (1999), Programowanie rozwoju regionalnego. Poradnik dla samorządów województwa, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków.
 • Kołodko G. (2013), Dokąd zmierza świat, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Kowalski M., Świątek D., Dziemianowicz W, i in. (2012), Społeczne, polityczne i ekonomiczne stymulanty i destymulanty rozwoju Mazowsza, "Trendy Rozwojowe Mazowsza", nr 8.
 • Kozak M.W. (2014), Konflikty wokół nowego paradygmatu a rozwój regionalny Polski po 1990 roku, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 37, z. 1.
 • Koźmiński A.K. (2014), Czas pokera, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (2013), Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa strategia rozwoju kraju.
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2015), Czym jest zarządzanie rozwojem, https://www. mir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/czym-jest-zarzadzanie-rozwojem/ [20 listopada 2015].
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2012), Strategia Rozwoju Kraju 2020.
 • Payne A., Phillips N. (2010), Development, Polity Press, Cambridge.
 • Piketty T. (2015), Kapitał w XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Richert-Kaźmierska A. (2013), Zarządzanie rozwojem regionalnym - wpływ zmian demograficznych, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, Rok 17, Nr 1.
 • Rybiński K. (2014), Ekonomia w Matriksie, Wydawnictwo Słowa i Myśli, Lublin.
 • Słodowa-Hełpa M. (2013), Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania, CeDeWu, Warszawa.
 • Sobczak T. (2012), Ekonomiści czytani, ale nie słuchani, Key Text, Warszawa.
 • Sulmicka M. (2012), Nowy model programowania polityki rozwoju w Polsce, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego", nr 88.
 • Szymański W. (2015), Świat i Polska wobec wyzwań, Difin, Warszawa.
 • Woś B. (2005), Rozwój regionów i polityka regionalna w Unii Europejskiej oraz w Polsce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Yunus M. (2013), Świat bez ubóstwa. Czas na przedsiębiorstwo społeczne, ConCorda, Warszawa.
 • Zybertowicz A., Gurtowski M., Sojak R. (2015), Państwo Platformy. Bilans zamknięcia, Wydawnictwo Fronda, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171432486

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.