PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | t. 17, z. 4, cz. 1 Między teorią i praktyką zarządzania : dokonania, dylematy, inspiracje : nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej | 83--97
Tytuł artykułu

Europejski sektor MSP w wymiarach działalności proekologicznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
European SME Sector in the Dimensions of Environmental Activities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto próbę oceny zielonej aktywności sektora MSP w UE. Wyróżniono stymulatory tej działalności, ale również bariery. Wskazano na zdywersyfikowaną aktywność ekologiczną i zasoboszczędnościową MSP w poszczególnych krajach oraz mechanizmy ich wyrównywania gospodarczego w strukturach UE - "tworzenia spójnego zielonego wizerunku Europy". Przykłady oceny i wnioskowania w polskim obszarze MSP mają na celu uzasadnienie podjętej tematyki określonej w tytule. (fragment tekstu)
EN
In the present paper the cognitive focus concerns evaluation of proenvironmental activities, including stimulating the increase of resource efficiency of the SMEs sector in European countries. Conclusions from the subject matter of the paper have been based on the summary of the research conducted by TNS Political & Social at the request of the European Commission, Directorate-General for Enterprise and Industry. In particular the author has identified the directions of pro-environmental activity, including the resource efficiency - enterprises of the SMEs sector in the European Union. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • European Commission (2014), Communication from the Commission to the European Parliament, the council, the european economic and social committee and the committee of the regions green action plan for SMEs. Enabling SMEs to turn environmental challenges into business opportunities. Brussels, 2.7.2014 COM(2014) 440 final, pp. 1-7.
 • European Commission (2009), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, "Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej", L 140, 5.6.2009, pp. 16-61.
 • European Commission (2012), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE, "Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej", L 315, 14.11.2012, pp. 16-61.
 • European Commission (2013), SMEs, resource efficiency and green market. Report, Flash Eurobarometer 381 - TNS Political & Social, pp. 14-33, pp. 45-55, December 2013.
 • Europe INNOVA (2012), Guide to resource efficiency in manufacturing: Experiences from improving resource efficiency in manufacturing companies, Greennovate Europe E.E.I.G., pp. 8-13, May 2012.
 • Kucęba R. (2011), Wirtualna elektrownia. Wybrane aspekty organizacji i zarządzania podmiotami generacji rozproszonej, Wydawnictwo: TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 • Kucęba R., Bylok F., Pabian A. i in. (2014), Prosumer Energy Dimension in the Conditions of Sustainable Micro-region Development in the EU [w:] ICSSAM, International Conference on Social Science and Management. ISEPSS. International Symposium on Education, Psychology and Social Sciences. May, 2014, Kyoto, Japan. Conference Proceedings, pp. 1040-1051.
 • Muller P., Gagliardi D., Caliandro C. i in. (2013), Annual Report on European SMEs 2013/2014 - A Partial and Fragile Recovery. SME Performance Review 2013/2014. Final Report - July 2014. Dedicated European Commission Contract No. 345/PP/ENT/CIP/13/F/N02C031, pp. 1-34.
 • Pabian A., Bylok F., Kucęba R. i in. (2014), Sustainable Organisations of the Future in the European Union Structure, "International Journal of Management & Computing Sciences", Canada, Vol. 3 nr 1, pp. 1-9.
 • Popczyk J. (2014), Energetyka Prosumencka, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk.
 • Popczyk J., Kucęba R., Dębowski K. i in. (2014), Energetyka Prosumencka. Próba pierwszej konsolidacji, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • The Energy Efficiency Financial Institutions Group (2013), Energy Efficiency - the first fuel for the EU Economy. How to drive new finance for energy efficiency investments, Final report covering Buildings, Industry and SMEs, pp. 11-36.
 • Trianni A. Cagno E. (2012), Dealing with barriers to energy efficiency and SMEs: Some empirical evidences, "Energy" 37(2012). Journal homepage, pp. 494-504, [online] www.elsevier.com/ locate/energy, dostęp: 2 października 2015.
 • Zadura-Lichota P., Tarnawa A. (2014), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012-2013, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, ss. 9-21.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171432494

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.