PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | t. 17, z. 4, cz. 1 Między teorią i praktyką zarządzania : dokonania, dylematy, inspiracje : nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej | 231--248
Tytuł artykułu

Determinanty skuteczności zarządzania wiedzą na przykładzie własności intelektualnej w uczelni wyższej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Determinants of the Effectiveness of the Knowledge Management on the Example of the Intellectual Property at Universities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W związku z nowelizacją ustawy prawo o szkolnictwie wyższym oraz aktów wykonawczych ustawodawca wprowadził możliwość tworzenia przez jednostki naukowe unikatowych kierunków kształcenia. Z prawnego punktu widzenia postał trzon nowej wiedzy, do tej pory nieznanej i niewpisującej się w typowe dyscypliny akademickie. Uczelnie, tworząc tego typu nowe kierunki, zmuszone są zarządzać wiedzą zarówno w szerokim, jak i w wąskim znaczeniu, co wymusza na nich podejmowanie określonych inicjatyw i realizowanie określonych tendencji rozwojowych. Zasadniczym celem badawczym przedmiotowego artykułu jest próba wskazania na wybrane determinanty zarządzania wiedzą na uczelni wyższej na przykładzie własności intelektualnej. (fragment tekstu)
EN
The article concentrates on the exhibition of the effectiveness of the knowledge management on the example of the intellectual property at universities. Considerations are led both from pragmatic and the empirical point of view. Authors find that a subject having influence on the effectiveness of the knowledge management are located in Centres of Technology transfer on universities. There is a relay on the knowledge among the outdoors (businessmen) and the university. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Koszalińska
 • Społeczna Akademia Nauk
Bibliografia
 • Dereń A.M. (2014), Zarządzanie własnością intelektualną w transferze technologii, Difin, Warszawa.
 • Marszałek A. (2014), Relacje między światem nauki i przemysłu, "E-mentor", nr 4(56).
 • Piszcz A. (2008), Centra transferu technologii a polskie publiczne prawo konkurencji, Warszawa.
 • Skrzypek E. (2009), Gospodarka oparta na wiedzy i jej wyznaczniki, UMCS, Lublin.
 • http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/nowe-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-podpisane-przez-prezydenta./
 • http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/dane-statystyczne-o-szkolnictwie-wyzszym/.
 • Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 1990 r. Nr 65, poz. 385.
 • Wissema J.G. (2009), Uniwersytet Trzeciej Generacji. Uczelnia XXI wieku, Wyd. Zante, Ziębice.
 • Matusiak K.B. (red.) (2012), Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Warszawa.
 • Matusiak K.B., Guliński J. (red.) (2010), System transferu i komercjalizacji wiedzy w Polsce - siły motoryczne i bariery, Poznań-Łódź-Wrocław-Warszawa.
 • Bąk M., Kulawczyk P. (2013), Przedsiębiorczy Uniwersytet, Warszawa.
 • Perkmann M. i in. (2013), Academic Engagement and Commercialisation: A Review of the Literature on University-Industry Relations, "Research Policy", Vol. 42, No. 2.
 • Rosa M., Wanat L. (2013), Paradoks Uniwersytetów nowej generacji. Instytucja versus wspólnota akademicka [w:] Uniwersytet trzeciej generacji. Stan i perspektywy rozwoju, pod red. D. Burawskiego, Poznań.
 • Bush P. (2008), Tacit Knowledge in Organizational Learning, IGI Global, London.
 • Gabriel P. (2014), Główne podmioty uczestniczące w procesie transferu technologii [w:] Z. Krzewiński (red.), Model Open Code Transfer, Poznań.
 • Drucker P.F. (1999), Społeczeństwo prokapitalistyczne, PWN, Warszawa.
 • Regulamin Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej Załącznik do Uchwały Senatu Akademickiego PP, Nr 64 z dnia 28 października 2009 roku.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych, Dz. U. Nr 96, poz. 590 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365.
 • Ustawa z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym, Dz. U. z 1992 r. Nr 10, poz. 40 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171432570

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.