PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | t. 17, z. 4, cz. 1 Między teorią i praktyką zarządzania : dokonania, dylematy, inspiracje : nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej | 249--260
Tytuł artykułu

Decyzje rady nadzorczej na tle wybranych typów decyzji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Decisions of Supervisory Board in Light of Certain Types of Decisions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Teoria podejmowania decyzji może mieć zastosowanie do problematyki uchwał podejmowanych przez radę nadzorczą. Dorobek wskazanej dziedziny nauki systematyzuje wiedzę odnoszącą się do różnorodnych typów decyzji, ukazując, że na dokonywane przez radę nadzorczą wybory można spojrzeć z różnych punktów widzenia. Istnieje wiele typologii decyzji, opartych na zróżnicowanych kryteriach. Opisane w niniejszym artykule rodzaje decyzji nie wyczerpują wszystkich możliwych typów rozstrzygnięć, stanowią jednak wystarczającą, w moim odczuciu, ilustrację różnych rodzajów zapatrywań na to zagadnienie. Przegląd wybranych typów decyzji ukazał, że uchwały rady nadzorczej mogą być analizowane przez pryzmat wiedzy o przyszłości, struktury podmiotu podejmującego decyzje, istotności problemu decyzyjnego, powtarzalności i cykliczności dokonywanych wyborów, stopnia ingerencji w proces podejmowania decyzji, oceny wyników osiągniętych w przeszłości oraz wyznaczania celów i kierunków przyszłego działania. (fragment tekstu)
EN
The objectives of the capital companies' supervisory boards are limited as to the administration of corporate matters. However, supervisory boards can be influential to the overall functionality of the organization. Their performance depends on the decision-making process chosen. The following article proposes that certain decisions by supervisory boards qualify in the fields of those spoken of in organization and management theories. The analysis based on the literature studies suggests that said theories can lead to a better understanding of the character of decisions by supervisory boards. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Bielecki M. (2007), Problematyka podejmowania uchwał rady nadzorczej spółki z o.o., "Prawo Spółek", nr 2.
 • Bolesta-Kukułka K. (2000), Decyzje menedżerskie w teorii i praktyce zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Bolesta-Kukułka K. (2003), Decyzje menedżerskie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Brown J.C. (2006), The effects of behavioral and outcome feedback on prudent decision-making under conditions of present and future uncertainty, "Judgement and Decision Making", z. 1, nr 1.
 • Czermiński A., Czubasiewicz H. (1985), Teoria i praktyka podejmowania decyzji, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • Dobrzyński M., Klincewicz K. (2006), R-ewolucja w zarządzaniu i co z niej wynika dla środowiska akademickiego [w:] Dobrzyński M., Grzywacz W. (red.), R-ewolucja zarządzania i co z niej wynika, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Domański G. (2000), W imieniu właścicieli, "Rzeczpospolita", 10 maja.
 • Domański G. (2002), Kolegialny charakter rady nadzorczej spółki akcyjnej a indywidualne obowiązki, prawa i odpowiedzialność członków rady, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 1.
 • Domański G., Jagielska M. (2010), Rada nadzorcza spółki akcyjnej. Powoływanie, kompetencje, funkcjonowanie - aspekty prawne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Domański G., Stępniak L. (2003), Kształtowanie ładu korporacyjnego w polskich spółkach giełdowych, "Problemy Zarządzania", nr 1.
 • Fernandez-Duque D., Wifall T. (2007), Actor/observer asymmetry in risky decision making, "Judgment and Decision Making", z. 2, nr 1.
 • Forlicz S. (2001), Niedoskonała wiedza podmiotów rynkowych, PWN, Warszawa.
 • Jagielska M. (2006), Kontrola prawidłowości uchwał rady nadzorczej, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 2.
 • Jagielska M. (2014), Decyzje rady nadzorczej na tle wybranych modeli decyzyjnych, "Problemy Zarządzania", z. 12, nr 2 (46).
 • Kidyba A. (2013), Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 301-633 k.s.h., t. 1., Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Kozielecki J. (1969), Psychologia procesów przeddecyzyjnych, PWN, Warszawa.
 • Kwaśnicki R.L. (red.) (2005), Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wyd. C.H.Beck, Warszawa.
 • Lis K.A., Sterniczuk H. (2005), Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Małecka E. (1998), Ograniczenia decyzji przedsiębiorstwa w procesie transformacji systemowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Naworski J.P. (2001), Delegowanie członka rady nadzorczej spółki akcyjnej do indywidualnego wykonywania nadzoru. Próba wykładni art. 390 k.s.h., "Przegląd Prawa Handlowego", nr 12, wkładka.
 • Obłój K. (2007), Strategia organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Opalski A. (2006), Rada nadzorcza w spółce akcyjnej, C.H.Beck, Warszawa.
 • Rodzynkiewicz M. (2013), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, LexisNexis, Warszawa.
 • Rosłanowska-Plichcińska K. (1998), Podejmowanie decyzji w firmie, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 • Simon H.A. (1965), The Shape of Automation, Harper & Row Publishers Inc., New York.
 • Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A. i in. (2008), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. 3, C.H.Beck, Warszawa.
 • Sójka T. (2005), Forma uchwał rady nadzorczej spółek kapitałowych, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 12.
 • Steers R.M. (1991), Introduction to Organizational Behavior, Harper Collins Publisher Inc., New York.
 • Stoner J.A., Freeman R.E., Gilbert Jr. D.R. (1998), Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Strzępka J.A. (red.) (2013), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, C.H.Beck, Warszawa.
 • Supernat J. (2003), Techniki decyzyjne i organizatorskie, Kolonia Limited, Wrocław.
 • Szajkowski A., Szumański A. (2002) [w:] Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A. i in., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. 2, C.H.Beck, Warszawa.
 • Ścibiorek Z. (2003), Podejmowanie decyzji, Agencja Wydawnicza Ulmak, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171432572

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.