PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 1 (7) | 96--115
Tytuł artykułu

Rozwój kompetencji zawodowych poprzez coaching - stawanie się menedżerem

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Professional Competences Development Within Coaching - Becoming a Manager
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W świecie, w którym paradygmat edukacyjny i myślenie o całożyciowej edukacji trwale wpisały się w realia kształcenia, poszukuje się coraz doskonalszych metod wspierających rozwój jednostek. W niniejszym artykule autorka podejmuje pogłębioną refleksją nad obszarem praktyki coachingu. Bazuje na analizie dokonanej w ramach metody studium przypadku, stawiając sobie za cel dążenie do wyjaśnienia i opisu przebiegu procesu doskonalenia kompetencji zawodowych. Uzyskane wyniki pokazują proces przemiany jednostki wg koncepcji "stawania się" i budowania nowej definicji siebie w trzech, precyzyjnie określonych krokach. (abstrakt oryginalny)
EN
Educational paradigm, as a part of thinking about lifelong education, is permanently inscribed in the reality of current education. More and more excellent methods to support individuals' development are being sought. This article is an in-depth reflection on the coaching practice area. It is based on the analysis within a case study method. Besides its aim is careful explanation and description of professional competences development process. The outcomes draw the individual's transformation process according to the concept of "becoming" and process of constructing a new definition of self, which is accessible in three steps. (original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
96--115
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Becker, H. (1953). Becoming a Marihuana User. The American Journal of Sociology, 59.
 • Bieda, J. (1998). Menedżer, metody i techniki pracy. Katowice: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach.
 • Carr, W. (2010). Filozofia, metodologia i badania w działaniu. W: H. Cervinkowä i B.D. Gołębniak (red.), Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Chmielecka, M. (2010). Coaching w kształceniu liderów. W: S.M. Kwiatkowski i M. Michalak (red.), Przywództwo edukacyjne w teorii i praktyce. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
 • Clutterbuck, D. (2009). Coaching zespołowy. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Covey, S.R. (2013). 7 nawyków skutecznego działania. Poznań: Medium.
 • Czapla, T.P. (2011). Modelowanie kompetencji pracowniczych w organizacji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Czarkowska, L.D. (red.) (2014). Coaching transformacyjny jako droga ku synergii. Warszawa: Poltext.
 • Czerepaniak-Walczak, M. (2014). Badanie w działaniu w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli. Przegląd Badań Edukacyjnych, 19.
 • Drucker, P.F. (1994). Menedżer skuteczny. Kraków: Akademia Ekonomiczna.
 • Drucker, P.F. (2004). Zawód menedżer. Warszawa: MT Biznes.
 • Goleman, D., Boyatzis, R. i McKee, A. (2002). Naturalne przywództwo. Odkrywanie mocy inteligencji emocjonalnej. Wrocław-Warszawa: Jacek Santorski.
 • Fijałkowski, M. (2001). Cechy najwybitniejszych menedżerów. Zarządzanie na Świecie, 3.
 • Fołtyn, H. (2009). Praca współczesnych menedżerów. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Holstein-Beck, M. (2004). Funkcje menedżerskie. Teoria i praktyka. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 • Kemmis, S. (2010). Teoria krytyczna i uczestniczące badania w działaniu. W: H. Cervinkowä i B.D. Gołębniak (red.), Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Kosiel, A. (2000). Lider przyszłości. W: J. Jarco (red.), Biznesmen i menedżer. Problemy bohaterów naszych czasów. Wrocław: Edukacja - Wyższa Szkoła Zarządzania.
 • Lachiewicz, S. i Walecka, A. (2012). Role i kompetencje menedżerskie. W: A. Zakrzewska--Bielawska (red.), Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Listwan, T. (1993). Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy. Wrocław: Mimex.
 • Malinowski P. (2012), Lider i zespół. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 • Manning, P.K. (1971). Talking and Becoming: a View of Organizational Socialization. W: J.D. Douglas, Understanding Everyday Life. London: Routledge & Kegan Paul.
 • Marciniak, Ł.T. (2008). Stawanie się nauczycielem akademickim. Analiza symboliczno-interakcjonistyczna. Przegląd Socjologii Jakościowej, IV (2).
 • Maxwell, J.C. (2013). Bądź liderem!: Warszawa: MT Biznes.
 • Mendel, T. (2005). Kształtowanie potencjału i organizacja pracy własnej współczesnego menedżera. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Merriam, S., Courtenay, B. i Baumgartner, L. ( 2003). "On Becoming a Witch" Learning in the Marginalized Community of Practice. Adult Education Quarterly, 53(3).
 • O'Connor, J. i Lages-O'Connor, A. (2007). International Coaching Certification. Materiały do użytku wewnętrznego coacha. Lambent do Brasil.
 • Parker, M. (2004). Becoming Manager or the Werewolf Looks Anxiously in the Mirror. Management Learning, 35(1).
 • Pilipczuk, P. (2012). Współczesna mitologia coachingu. 70 konkretnych odpowiedzi na 70 zasadniczych pytań. Gliwice: Helion.
 • Pocztowski, A. (1998). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Antykwa.
 • Rakowska, A. (2007). Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie.
 • Rogers, J. (2010). Coaching. Podstawy umiejętności. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Rothwell, W., Hohne, C. i King, S. (2000). Human Performance Improvement: Building Practictioner Competence. Houston: Gulf Publishing.
 • Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Sadler, P. (1997). Zarządzanie w społeczeństwie postindustrialnym. Kraków: WPSB.
 • Schein, E.H. (1985). Organisational Culture and Leadership. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Schon, D.A. (1983). The Reflective Practitioner. New York: Basic Books.
 • Smółka, P. (red.) (2009). Coaching. Inspiracje w perspektywy nauki, praktyki i klientów. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 • Starr, J. (2005). Coaching. Procesy, zasady, umiejętności. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Stewart, D. (1994). Jak kierować sobą, innymi i firmą. Warszawa: PWE.
 • Thorpe, S., Clifford, J. (2004). Podręcznik coachingu. Kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Tolhurst, J. (2006). Coaching for schools: a practical guide to using coaching to build sustainable learning and leadership in schools. Dorchester: Henry Ling Ltd.
 • Wrona, M. (2014). Coaching w edukacji zawodowej. W: J. Moos i M. Kułak (red.), Przemiany w edukacji zawodowej w kontekście relacji szkoła - rynek pracy, cz. 1. Łódź: ŁCDNiKP.
 • Yin, R.K. (2015). Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171432592

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.