PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | t. 17, z. 4, cz. 1 Między teorią i praktyką zarządzania : dokonania, dylematy, inspiracje : nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej | 323--340
Tytuł artykułu

Indywidualna przedsiębiorczość alternatywą dla bezrobotnych po 50. roku życia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Individual Entrepreneurship as an Alternative for the Unemployed Aged 50 Years Old and More
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest próba odpowiedzi na dwa pytania: jaka jest motywacja osób po 50. roku życia do stania się przedsiębiorcą oraz jaka jest efektywność działań wspierających indywidualną przedsiębiorczość wśród bezrobotnych w wieku 50 lat i więcej w Polsce. (fragment tekstu)
EN
Due to the population aging and caused by it changes in the size and structure of labor supply, in public debate and activities of labor institutions a lot of attention is devoted to economic activation of people aged 50+. The main problem is to find a way to their sustainable integration into labor market, especially the unemployed and early retired. Article discusses the issues of individual entrepreneurship supporting of the unemployed aged 50+. The aim of the study is to answer two questions: what is the motivation of person aged 50+ to become an entrepreneur and what is the effectiveness of activities supporting individual entrepreneurship among the unemployed aged 50+ in Poland. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Gdańska
Bibliografia
 • (2011) Badanie ogólnopolskie nt. stosowanej formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych jaką jest przyznawanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej. Raport na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, EU-Consult, Gdańsk.
 • (2012a) Dojrzała przedsiębiorczość - innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+. Raport z badań przedsiębiorców 50+, Sopot, http://www.dojrzalaprzedsiebiorczosc.pl/ badania-i-analizy/ dojrzala-przedsiebiorczosc-innowacyjny-model-preinkubacji-przedsiebiorczej-osob-50-podsumowanie-wynikow-badan.html (12.08.2013).
 • (2012b) Dojrzała przedsiębiorczość - przedsiębiorczość - innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+. Raport z badań przedsiębiorców 50+, Sopot 2012 (b), http://www.dojrzalaprzedsiebiorczosc.pl/g2/oryginal/2012_08/98e45e1815c7a2eff61b435be7370a7a.png (12.08.2013).
 • (2014) Efektywność działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2013 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • (2015), Aktywność ekonomiczna ludności Polski w IV kwartale 2014r., GUS, Warszawa.
 • Ajzen I. (1991), The theory of planned behavior, "Organisational Behaviour and Human Decision Processes", Vol. 50.
 • Casson M. (1982), The Entrepreneur. The economic theory, M. Robertson, Oxford.
 • Curran J., Blackburn R.A. (2001), Older people and the enterprise society: Age and selfemployment propensities, "Work, Employment & Society" Vol. 15, Nr 4.
 • Czapiński J., Panek T. (red.), (2013), Diagnoza społeczna, "Contemporary Economics", Nr 7.
 • Czarnik S., Turek K. (2012), Aktywność zawodowa Polaków. Praca zawodowa, wykształcenie, kompetencje. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • De Bruin A., Firkin P. (2001), Selfemployment of the older worker, Labor Market Dynamics Research Programme, Massey University, Auckland.
 • Glinka B. (2008), Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Glinka B., Gudkova S. (2011), Przedsiębiorczość, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Hisrich R.D., Peters M.P. (1992), Entrepreneurship. Starting, developing and managing a new enterprise, IRWING, Boston.
 • Juchnowicz M. (red.), (2004), Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, Poltext, Warszawa.
 • Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C. (1991), Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność, Gdańsk.
 • Kautonen T. (2008), Understanding the older entrepreneur: Comparing third age and prime age entrepreneurs in Finland, "International Journal of Business Science and Applied Management", Vol. 3, Issue 3.
 • Kubicki P., Ruzik A. (2009), Społeczne uwarunkowania aktywności ekonomicznej osób w wieku 50+. Niepublikowany raport z badań rezerwy Rektora SGH, Warszawa.
 • Kubicki P. (2012), Ocena kompetencji osób 50+ w zakresie przedsiębiorczości oraz działań służących wydłużeniu aktywności zawodowej - analiza desk research, Warszawa.
 • MacPherson A., Holt R. (2007), Knowledge, learning and small firm growth: A systematic review of the evidence, "Research Policy", Vol. 36.
 • Matusiak K. (2006), Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości - przesłanki, polityka i instytucje, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Radom-Łódź.
 • Niedzielski E. (2004), Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych poprzez samozatrudnienie [w:] M. Juchnowicz (red.), Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, Poltext Warszawa.
 • Piasecki B. (1998), Przedsiębiorczość i mała firma: teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Popowska M. (2014), "Srebrni przedsiębiorcy" w świetle badań europejskich, "Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice", Nr 1.
 • Richert-Kaźmierska A. (2008), Samorządowe inicjatywy na rzecz rozwoju gospodarczego - doświadczenia gmin województwa pomorskiego, "Współczesne zarządzanie" Nr 1.
 • Richert-Kaźmierska A. (2010), Władze samorządowe w procesie kreowania przedsiębiorczości, "Miscellanea Oeconomicae. Studia i Materiały" Nr 1.
 • Richert-Kaźmierska A., Wasilczuk J. (2014), Zatrudnienie czy samozatrudnienie - dylematy wspierania aktywności zawodowej osób starszych, "Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 167.
 • Rotefoss B., Kolvereid L. (2005), Aspiring, nascent and fledgling entrepreneurs: an investigation of the business start-up process, "Entrepreneurship and Regional Development", Nr 17.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej, Dz.U. z dn. 26.04.2012, poz. 457.
 • Saymour N. (2002), Starting up after 50, http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED476585.pdf (15.02.2015).
 • Singh G., De Noble A. (2003), Early retirees as the next generation of entrepreneurs, "Entrepreneurship Theory and Practice" Vol 23, Nr 3.
 • Surdej A., Wach K. (2010), Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Warszawa.
 • Szczucki J., Jakubowska k., Penszko P., Przybyszewski P., Kubajek R. (2012), Ocena trwałości i efektywności wsparcia udzielonego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach SPO RZL, ZPORR oraz PO KL, Warszawa 2012.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U.2004 Nr 99 poz. 1001.
 • Weber P., Schaper M. (2004), Understanding the grey entrepreneur, "Journal of Enterprising Culture" Vol. 12, Nr 2.
 • Zbierowski P., Węcławska D., Tarnawa A., Zadura-Lichota P., Bratnicki M. (2012), Global Entrepreneurship Monitor. Polska, PARP, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171432632

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.