PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 | 111--132
Tytuł artykułu

Kryzys migracyjny w Europie a bezpieczeństwo - podłoże społeczno-ekonomiczne, zagrożenia, pomoc rozwojowa

Autorzy
Warianty tytułu
Migration Crisis in Europe: Implications for Security
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W swym tekście skupię się na głębszych korzeniach obecnej migracji uchodźczej i ekonomicznej do Unii Europejskiej, przedstawię zalecane rozwiązania długoterminowe, a na tym tle reakcję Unii Europejskiej. Sednem artykułu jest wskazanie na preferencje dla długoterminowych rozwiązań problemu migrantów i uchodźców, przede wszystkim na odbudowę gospodarczą państw pochodzenia oraz zapewnienie w nich bezpieczeństwa ludzkiego. Zajmę się w związku z tym tematem pomocy rozwojowej. Inne rozwiązania obecnego kryzysu migracyjnego w Europie, prawne i instytucjonalne (m.in. wspólna polityka wizowa i jednolity system azylowy, usprawnienie wymiany informacji między organami narodowymi i unijnymi, współpraca między państwami członkowskimi i organami UE) zostaną w tym opracowaniu pominięte. (fragment tekstu)
EN
The article focuses on the roots of current refugee and economic migration to the European Union and recommends long-term solutions, including developmental aid; against this background the European Union s reaction is examined. The objective is to point to the significance of long-term solutions to the problem of migrants and refugees, reiterating such key issues as launching economic reconstruction and ensuring security in the countries of origin. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
111--132
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • M.R. Sanderson, J.D. Kentor, Globalization, Development and International Migration: A Cross-National Analysis of Less-Developed Countries, 1970-2000, "Social Forces" 2009-2010, nr 88, s. 302.
 • T. Otłowski, Pochód islamistów, "Polska Zbrojna" 2014, nr 10, s. 82-87; M. Schwarzgruber, Gorączka dżihadu, "Polska Zbrojna" 2014, nr 10, s. 88-91.
 • European Asylum Support Office, Latest asylum trends - 2015 overview, https://easo.europa.eu.
 • M. Czarnecki, M. Jałoszewski, T. Kwaśniewski (red.), Uchodźcy w Polsce. Więcej wiedzy, mniej strachu, 18 września 2015 r., www.krytykapolityczna.pl.
 • F. Guarascio, R. Emmott, Declaring 'new beginning, 'EU and Turkey seal migrant, 30 listopada 2015 r., www.reuters.com.
 • Europan Asylum Support Office, Latest Asylum Trends, January 2016, https://easo.europa.eu.
 • World at War UNHCR Global Trends. Forced Displacements in 2014, www.unhcr.at
 • UNHCR, Mid-Year Trends 2015, www.unhcr.org.
 • R. Rosa, Filozofia i edukacja do bezpieczeństwa (Wybrane aspekty ontologiczne, aksjologiczne i prakseologiczne), IH WSPR, Siedlce 1998, s. 177.
 • A. Cichy, C. Szyjko, Bezpieczeństwo międzynarodowe w teorii i praktyce. Wybrane aspekty prawno-organizacyjne, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2014, s. 117.
 • R. Rosa, M. Lipińska-Rzeszutek, M. Kubiak, Filozofia bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego. Tradycja, współczesność, nowe wyzwania, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007, s. 322.
 • A. Urbanek, Współczesny człowiek w przestrzeni bezpieczeństwa: w poszukiwaniu teoretyczności bezpieczeństwa personalnego, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk 2015.
 • S. Bieleń, Państwa upadłe, w: J. Symonides (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, Scholar, Warszawa 2006, s. 626.
 • A. Szpak, Fenomen "państw upadłych" w świetle prawa międzynarodowego, TNOiK, Toruń 2014.
 • Fragile States Index 2015, http://fsi.rundforpeace.org.
 • B. Balcerowicz, Pokój i "nie-pokój". Na progu XXI wieku, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2002, s. 105.
 • B. Górka-Winter, Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, w: S. Dębski, B. Górka-Winter (red.), Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, PISM, Warszawa 2003, s. 60.
 • Poverty Overview, 3 grudnia 2015 r., www.worldbank.org
 • UNDP in Sub-Saharan Africa: Supporting the Region on the Move, www.africa.undp.org.
 • M. Sulmicka, Problem ubóstwa w Afryce Subsaharyjskiej, "Sprawy Międzynarodowe" 2002, nr 4, s. 101-122.
 • J. Białocerkiewicz, Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu, TNOiK, Toruń 2007, s. 28.
 • J. Nazarkin, Nowe-stare zagrożenia: emocje i trzeźwa analiza, w: R. Kuźniar, Z. Lachowski (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian. Zagrożenia - koncepcje -instytucje, PISM, Warszawa 2003, s. 127.
 • R. Skeldon, Managing Migration for Development: Is Circular Migration the Answer?, "Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations" 2010, nr 11, s. 22.
 • K. Iglicka, Unijny wymiar bezpieczeństwa z perspektywy migracji międzynarodowych i dylematów wielokulturowości, "Raporty i Analizy" (Centrum Stosunków Międzynarodowych) 2004, nr 7, s. 5-6.
 • J. Nakonieczna, Migracje międzynarodowe a rozwój państwa, "Żurawia Papers" 2007, z. 9, s. 11-38.
 • P. Fargues, Demography, Migration and Revolt in the Southern Mediterranean, w: C. Merlini, O. Roy (red.), Arab Society in Revolt. The West's Mediterranean Challenge, Brookings Institution Press, Washington 2012, s. 17-46.
 • A. Wawrzusiszyn, Współczesne tendencje i kierunki rozwoju nielegalnej migracji, w: O. Łachacz, J. Galster (red.), Status cudzoziemca w prawie międzynarodowym publicznym, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2013, s. 88-98.
 • A. Ukleja, M. Wójcicka, Ochrona prawa do życia w czystym środowisku naturalnym i migracje ekologiczne, w: O. Łachacz, J. Galster (red.), Status cudzoziemca w prawie międzynarodowym publicznym, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2013, s. 121-132.
 • W. Anioł, Migracje międzynarodowe a bezpieczeństwo europejskie, ISP PAN, Warszawa 1992, s. 11.
 • K. Sierzputowska, Bezpieczeństwo jako podstawowa kategoria generująca migracje, w: Ł. Jureńczyk, K. Sierzputowska, S. Sadowski, Współczesne oblicza bezpieczeństwa międzynarodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2014, s. 63.
 • N. Iancu, European Migration Policies, "AGORA International Journal of Juridical Sciences" 2011, nr 2, s. 102-111.
 • R.C. Dancuja, Migration in European Union: Between Necessity and Insecurity, "Research and Science Today" 2014, nr 7, s. 38.
 • R. Raczyński, Wpływ migracji międzynarodowych na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, "Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka" 2015, nr 2, s. 13.
 • A. Makarewicz, Bezpieczeństwo człowieka oraz solidarność międzynarodowa: cel i podstawa nowego ładu światowego, w: J. Symonides (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, Scholar, Warszawa 2006, s. 746.
 • A. Karwińska, A. Brzosko-Sermak, Dobrze funkcjonujące miasta. Koncepcje, cechy, perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014, s. 99.
 • G. Kapturowski, Muzułmanie i Europa Zachodnia w pierwszej dekadzie XXI wieku, w: R. Żelichowski (red.), Świat i Polska wobec globalnych wyzwań. Wybrane problemy, ISP PAN, Warszawa 2009, s. 247-250.
 • Francja: Znów zamieszki na imigranckich przedmieściach, www.rmf24.pl.
 • Zamieszki na przedmieściach Sztokholmu: szwedzki model państwa przestał działać?, http://wiadomosci.gazeta.pl.
 • K. Zuchowicz, Koniec raju dla imigrantów? Skandynawia ma dość. Dania jako pierwsza zaczyna robić porządki, http://natemat.pl.
 • R. Alibani, Social Change and Political Responses in Euro-Mediterranean Relations, w: C. Merlini, O. Roy (red.), Arab Society in Revolt. The West's Mediterranean Challenge, Brookings Institution Press, Washington 2012, s. 198-201.
 • A.J.A. Bijsterveld, C. Bussemakers, National Identification after Migration: An overview of the factors that determine the success of immigrants' integration, s. 6, www.tilburguniversity.edu/upload.
 • L. Kasprzyk, Rozwój ekonomiczny - nadzieją na wyrównanie szans, w: J. Symonides (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, Scholar, Warszawa 2006, s. 249.
 • The Millennium Development Goals Report 2015, s. 7, www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf.
 • P. Ogonowski, Wyzwania rozwojowe, w: J. Symonides (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, Scholar, Warszawa 2006, s. 519.
 • G. Michałowska, Pomoc humanitarna Organizacji Narodów Zjednoczonych, w: J. Symonides (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, Scholar, Warszawa 2006, s. 317.
 • LJ. Laplante, Transitional Justice and Peace Building: Diagnosing and Addressing the Socioeconomic Roots of Violence through a Human Rights Framework, "International Journal of Transitional Justice" 2008, nr 2, s. 353.
 • UN Peacekeeping Operations. Principles and Guidelines, UN Department of Peacekeeping Operations Department of Field Support, 2008, s. 29-30.
 • S. Kang, Post-conflict Economic Development and Sustaining the Peace, w: T.D. Mason, J.D. Meernik (red.), Conflict Prevention and Peacebuilding in Post-War Societies. Sustaining the Peace, Routledge, New York-London 2006, s. 224-225.
 • F. Fukuyama, Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2005, s. 118.
 • T.D. Mason, J. Quinn, Sustaining the Peace. Stopping the Recurrence of Civil Wars, w: T.D. Mason, J.D. Meernik (red.), Conflict Prevention and Peacebuilding in Post-War Societies. Sustaining the Peace, Routledge, New York-London 2006, s. 27.
 • Preventing Conflict, Transforming Justice, Securing the Peace. A Global Study on the Implementation of the United Nations Security Council resolution 1325, s. 204, http://wps.unwomen.org/en.
 • Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and social committee and the Committee of the Regions. Migration and Development: Some concrete orientations, 1.9.2005 COM(2005) 390 final, s. 4, 7-9, https://ec.europe.eu/europeaid.
 • P. Staszczyk, Guest Post: Komisja Europejska wzywa do solidarności w sprawie uchodźców, 19 sierpnia 2015 r., blog "Przegląd Prawa Międzynarodowego", http://przegladpm.blogspot.com.
 • Śmierć u brzegów raju, "Forum" 2015, nr 9, s. 13.
 • J. Hartmann, I. Papanicolopulu, Are Human Rights Hurting Migrants at Sea?, EJIL Talk!, vvww.ejiltalk.org.
 • European Agenda on Migration, http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs.
 • Managing migration better in all aspects: A European Agenda on Migration, Press Release, Brussels, 13 maja 2015 r., http://europa.eu.
 • Więcej wiedzy, mniej strachu. Wspólna akcja informacyjna polskich mediów, http://extra. natemat.pl/uchodzcy-w-polsce.
 • Migracyjny kryzys w Europie. Delegacje z 63 krajów, 22 unijnych przywódców. Polskę reprezentuje wiceminister, 11 listopada 2015 r., www.tvn24.pl.
 • Tampere European Council 15 and 16 October 1999 Presidency Conclusions, punkt 11, www.europarl.europa.eu.
 • V.P. Nanda, International Migration: Trends, Challenges, and the Need for Cooperation within an International Human Rights Framework, "ILSA Journal of International & Comparative Law" 2010-2011, nr 17, s. 355-378.
 • F. Guarascio, R. Emmot, Declaring 'new beginning,' EU and Turkey seal migrant, www.reuters.com.
 • I.R. Tomescu, International Migration Security Implications, "Research and Science Today" 2013, nr 6, s. 65.
 • G. Pinyol-Jimenez, The Migration-Security Nexus in Short: Instruments and Actions in the European Union, "Amsterdam Law Forum" 2012, nr 4, s. 39, 44.
 • C. Preja, V. Cerbu, Aspects of the Migration Impact on Security Dimensions, "Research and Science Today" 2014, nr 7, s. 74.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171432728

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.