PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | vol. 6, t. 317 Współczesne problemy finansów międzynarodowych | 89--100
Tytuł artykułu

Nowa forma rozliczeń międzynarodowych - bankowe zobowiązanie płatnicze

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
New Form of International Settlements - Bank Payment Obligation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Najczęściej wykorzystywaną formą płatności w handlu zagranicznym jest płatność w rachunku otwartym, a istotny udział w rozliczaniu handlu międzynarodowego ma też akredytywa dokumentowa. Pierwsza z nich, choć jest nieskomplikowana w obsłudze, wiąże się z ryzykiem braku lub opóźniania zapłaty, druga, choć ryzyko to ogranicza, postrzegana jest jako skomplikowana i kosztowna, co związane jest m.in. z koniecznością prezentowania przez eksportera w banku dokumentów handlowych w formie papierowej, będących podstawą zapłaty. W artykule przedstawiono nową formę rozliczeń, która - zgodnie z ideą jej inicjatorów - ma łączyć i zawierać w sobie zalety obu tych form, a jednocześnie prowadzić do digitalizacji dokumentów handlowych w obrocie międzynarodowym. Jest nią bankowe zobowiązanie płatnicze - BPO, Bank Payment Obligation, będące nieodwołalnym zobowiązaniem banku importera wobec banku eksportera do zapłaty, po elektronicznej prezentacji odpowiednich danych, sprawdzanych automatycznie. Celem artykułu jest przedstawienie istoty BPO, przesłanek jego wprowadzenia oraz przebiegu płatności, a także krótkiej charakterystyki regulacji opublikowanych w 2013 r. przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC - International Chamber of Commerce), dotyczących tej formy płatności, Jednolitych reguł dla bankowych zobowiązań płatniczych - Uniform Rules for Bank Payment Obligations - URBPO. Celem jest też transfer wiedzy na temat nowych rozwiązań w zakresie rozliczeń, przyjętych przez znaczącą dla ujednolicania praktyki obrotu gospodarczego organizację - Międzynarodową Izbę Handlową - do polskiej literatury i praktyki, gdyż nie ma opracowań na ten temat, a do polskiej praktyki bankowej nie zostały jeszcze wdrożone. Jako metodę badawczą zastosowano jakościową analizę uwarunkowań i regulacji w odniesieniu do dematerializacji dokumentów związanych z wykorzystaniem nowej w handlu zagranicznym formy płatności. Jako tezę pracy przyjęto, że w akredytywie dokumentowej przesyłanie dokumentów handlowych w formie elektronicznej występuje na niewielką skalę, a zaproponowanie przez ICC we współpracy z SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) nowej formy płatności będzie umożliwiać i sprzyjać ich dematerializacji w relacjach międzybankowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Open account and letter of credit are the most often used forms of payment in international trade. The first one is simple and cost efficient, but without payment assurance for the seller, the second one is secured, but is also perceived as costly, complicated and using outdated processes, based on presentation and examination of paper documents. This paper presents the new form of international settlements - Bank Payment Obligation, BPO, which combine advantages of both aboved mentioned payment forms - security, speed and convenience, and foster dematerialisation of commercial documents. The purpose of this paper is to present BPO - definition, realization of payment and conditions of introduction.The main feature of BPO is irrevocable undertaking of buyer's bank (obligor bank) given to seller's bank (recipient bank) to pay a specified amount following submission of required electronic data, which are automatically matching via transaction matching application. The paper presents also the analysis of the ICC Uniform Rules for Bank Payment Obligations - URBPO, published by International Chamber of Commerce in 2013. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • BIS (2014), Trade finance: development and issues, Committee on the Global Financial System Paper, No. 50.
 • Blajer A. (2009), Documentary Credits in international trade transactions under new ICC Rules (UCP 600), Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Łódź.
 • Dragun-Gertner M. (2005), Aspekty prawne stosowania konosamentu elektronicznego w handlu międzynarodowym, [w:] L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar (red.), Rozprawy prawnicze, Zakamycze, Kraków.
 • ICC (2006), ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, Revision 2007. Supplement to UCP 600 for Electronic Presentation - Version 1.1., ICC Pub. No. 600, Paris.
 • ICC (2013a), ICC Model International Sales Contract, ICC Pub. No. 738, Paris.
 • ICC (2013b), International Standard Banking Practice for the examination of documents under UCP 600, ICC Pub. No. 745, Paris
 • ICC (2013c), Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Pub. No. 750, Paris.
 • ICC (2014), Rethinking Trade and Finance. ICC Global Trade and Finance Survey, ICC Pub. No. 867, Paris.
 • Hennah D. J. (2013), The ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Pub. No. 751, Paris.
 • Marciniak-Neider D. (2004), Rozliczenia w handlu zagranicznym, PWE, Warszawa.
 • Marciniak-Neider D. (2011), Nieuwarunkowane formy zapłaty w handlu zagranicznym oraz Charakterystyka akredytywy dokumentowej, [w:] D. Marciniak-Neider (red.), Rozliczenia międzynarodowe, PWE, Warszawa.
 • Marciniak-Neider D. (2013), Nowe regulacje Międzynarodowej Izby Handlowej dotyczące akredytywy dokumentowej (1), "Biuletyn Polskiej Izby Spedycji i Logistyki", nr 11/12, s. 5-6.
 • Marciniak-Neider D. (2014), Nowe regulacje Międzynarodowej Izby Handlowej dotyczące akredytywy dokumentowej (2), "Biuletyn Polskiej Izby Spedycji i Logistyki", nr 1-2, s. 7-8.
 • SWIFT (2013), Trade Service Utility (TSU) Bank Payment Obligation (BPO), www.swift.com (dostęp: 25.09.2014).
 • SWIFT (2014), Market adoption of BPO. Facilitating multi-banking in supply chain finance to mitigate payment risks and enable financing opportunities, www.tradefinance (dostęp: 15.09.2014).
 • Szkutnik A. (2013), Możliwości rozliczania i zabezpieczania ryzyka w kontraktach handlowych, Raiffesen Bank Polska SA, www.china-expo (dostęp: 20.09.2014).
 • Zabarte R. (2014), Break down the BPO barriers, TFR - Trade and Forfaiting Review, www.tfreview (dostęp: 5.09.2014).
 • Żużewicz-Wiewiórowska I., Wiewiórowski W. R. (2014), Proces przetwarzania danych z dokumentów elektronicznych w systemach teleinformatycznych e-maritime, "Prawo Morskie", nr XXX, s. 27-52.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171432730

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.