PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 | 23--33
Tytuł artykułu

Ubezpieczenie ochrony prawnej w relacji z innymi ubezpieczeniami gospodarczymi : wybrane problemy

Warianty tytułu
Legal Expenses Insurance and Its Relations with other Commercial Insurance - Selected Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest przedstawienie ubezpieczenia ochrony prawnej w relacji z innymi ubezpieczeniami. Autorka zwraca uwagę na zmiany w zakresie tego ubezpieczenia dokonane w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, szczególnie te odnoszące się do łączenia ubezpieczeń ochrony prawnej z innymi grupami ubezpieczeń. W artykule zostały omówione także prawne gwarancje niezależności ubezpieczeń ochrony prawnej, wynikające z Dyrektywy Rady w sprawie koordynacji przepisów ustawowych wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do ubezpieczenia ochrony prawnej oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Przedmiotem analizy jest również relacja między ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej (zarówno dobrowolnymi, jak i obowiązkowymi) a ubezpieczeniami ochrony prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu kosztów pokrywanych w obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej. Ponadto w opracowaniu przedstawiono pakietowy model sprzedaży ubezpieczeń ochrony prawnej i prawne konsekwencje, jakie wiążą się z jego zastosowaniem. (abstrakt oryginalny)
EN
The goal of the article is to present relations between legal expenses insurance and other types of insurance. An author pays attention to changes made by new act: Insurance and Reinsurance Activity Act, especially for regulations concerning to conjunction of legal expenses insurance with other insurance groups. An author discusses legal guarantees of independency of legal expenses insurance, which have their roots in 87/344/...WG Directive, as well as Insurance and Reinsurance Activity Act. Moreover, the subject of analysis is also the relation between legal expenses insurance and third party liability insurance (voluntary, as well as obligatory), especially scope of costs covered in obligatory third party liability insurance. What is more, an article shows package model of selling legal expenses insurance and legal consequences connected with its use. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
23--33
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Dyrektywa Rady z dnia 22 czerwca 1987 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do ubezpieczenia ochrony prawnej (87/344/EWG).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. 2003, nr 124, poz. 1151, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003, Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015, poz. 1255).
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2015, poz. 1844).
 • Balcerowski M., Swoboda wyboru pełnomocnika w ubezpieczeniu ochrony prawnej, "Copernical Journal of Finance and Accounting" 2013, nr 2.
 • Balcerowski M., Zarządzanie ryzykiem odpowiedzialności cywilnej z wykorzystaniem ubezpieczenia ochrony prawnej, [w:] Łyskawa K., Majewski P., Walczak D. [red.], Ubezpieczenia i finanse - nowe perspektywy, tom V, Instytut Badań Gospodarczych Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Toruń 2015.
 • Bożek D., Ubezpieczenie ochrony prawnej a poziom dostępu do usług prawniczych, [w:] Jędrasik-Jankowska I. [red.], Zeszyty Ubezpieczeniowe, Koło Naukowe Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych, Warszawa 2012.
 • Brodecki Z., Serwach M., Glicz M. [red.], Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz. Tom I. Komentarz do przepisów prawnych o funkcjonowaniu rynku ubezpieczeń, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Chróścicki A., Ubezpieczenie ochrony prawnej, cz. 2., "Gazeta Ubezpieczeniowa" 30.05.2006, http://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=14006&catid=121 [dostęp: 15.02.2016].
 • Janyga B., Dittmajer M., Ubezpieczenie ochrony prawnej jako szansa zwiększenia dostępu obywateli do pomocy prawnej, "Radca Prawny" 2005, nr 3.
 • Kacprzyk T., Wybrane aspekty ubezpieczenia ochrony prawnej, "Rozprawy Ubezpieczeniowe" 2013, nr 1.
 • Kęszycka B., Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 1999.
 • Krajewski M., Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej według Kodeksu cywilnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Orlicki M., O łączeniu w jednej umowie różnych rodzajów ubezpieczeń, "Prawo Asekuracyjne" 2010, nr 2.
 • Orlicki M., Ubezpieczenia obowiązkowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Szmak Sz., Wybór prawnika w ubezpieczeniu ochrony prawnej - regulacje wybranych państw europejskich oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, "Prawo Asekuracyjne" 2012, nr 2.
 • Szmak Sz., Ubezpieczenia ochrony prawnej w systemie niemieckim - wybrane problemy, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2014, nr 2.
 • Szywalski R., Polisa L...GO, "Miesięcznik Ubezpieczeniowy" 2011, nr 12.
 • Vassel J., Mierzejewski P., Ubezpieczenie ochrony prawnej w Europie i w Polsce, "Prawo Asekuracyjne" 2005, nr 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171432766

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.