PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | vol. 6, t. 317 Współczesne problemy finansów międzynarodowych | 115--130
Tytuł artykułu

Skala fluktuacji kursu złotego wobec wybranych walut w latach 2009-2014 - analiza danych empirycznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Scale of Fluctuations of the Zloty's Exchange Rate Against Selected Currencies in the Years of 2009-2014 - an Analysis of Empirical Data
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Po okresie znacznych przeszacowań, od roku 2012 kurs złotego uległ widocznej stabilizacji. Chociaż najbardziej istotny dla polskiej gospodarki jest poziom relacji pieniądza względem euro, to również ważna jest analiza jego wartości względem dolara czy innych walut, emitowanych przez najważniejszych partnerów gospodarczych. Celem artykułu jest dokonanie charakterystyki zmienności kursu złotego i wskazanie najważniejszych tendencji w tym zakresie. Przedstawiono wyniki analizy relacji polskiego pieniądza w stosunku do euro i dolara, a dalej także względem pozostałych najważniejszych walut, tj. franka szwajcarskiego, funta brytyjskiego, korony czeskiej, rubla rosyjskiego i juana chińskiego. Jako metody badawczej użyto wskaźnikowej analizy danych statystycznych, w tym analizy korelacji. Okres badawczy to przedział 1.08.2009-31.07.2014. Analiza fluktuacji kursu złotego potwierdziła spostrzeżenie dotyczące zwiększenia stabilności relacji wymiennej polskiej waluty od roku 2012, co jest istotne przede wszystkim w odniesieniu do kursu względem euro, ponieważ podczas pobytu w systemie ERM2 ograniczenie jego wahań ma bardzo duże znaczenie dla wyboru wariantu prowadzonej przez władze polityki gospodarczej. Na podstawie przeprowadzonego badania, można było również ogólnie stwierdzić, że relacja złotego w stosunku do euro jest bardziej ustabilizowana niż względem dolara i że wartość PLN wydaje się ściślej powiązana z EUR niż z USD. (abstrakt oryginalny)
EN
After a period of significant variations, since 2012 the zloty's exchange rate has undergone visible stabilisation. Although the level of Polish currency's relation to the euro is the most significant for Polish economy, it is also vital to analyse its value against the dollar or other currencies, issued by the most important economic partners. The aim of the article is to characterise the volatility of the zloty and identify key trends in this field. The author presents the results of analysis of the relation of Polish currency to the euro and to the dollar, and further also to other major currencies, i. e. Swiss franc, British pound, Czech koruna, Russian ruble and Chinese yuan. As a research method, the indicator analysis of statistical data, including correlation analysis, was used. The research period covers 1.08.2009-31.07.2014. The analysis of fluctuations in the zloty's exchange rate confirmed an observation about increased stability of Polish currency's relation since 2012, which is especially important with regard to the exchange rate against the euro, because while in the ERM2, the reduction of its volatility is crucial for the selection of the economic policy's variant conducted by the authorities. Basing on the research, it was also possible to state generally that the relation of the zloty against the euro is more stable than against the dollar and that the value of the PLN seems to be more closely linked to the EUR than to the USD. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Borowski J. (red.), (2004), Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro, NBP, Warszawa.
 • Chen S. (2012), The Implication of the Exchange Rate Floor in Current Times: The Swiss Experience, http://econ.berkeley.edu/sites/default/files/Chen.pdf (dostęp: 19.08.2014).
 • ECB (2014), Convergence report June 2014, ECB, Frankfurt am Main.
 • Eurostat (2014), Exchange Rates, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/exchange_rates/data/database (dostęp: 19.08.2014).
 • GUS (2013), Rocznik statystyczny handlu zagranicznego, GUS, Warszawa.
 • Jurek M. (2007), Dostosowanie polskiego systemu kursowego do zasad mechanizmu kursowego ERM II, "Bank i Kredyt", nr 5, s. 15-35.
 • Michalczyk W. (2012a), Ewolucja polityki walutowej w Polsce po roku 1989 w perspektywie przystąpienia do strefy euro, Wyd. UE, Wrocław.
 • Michalczyk W. (2012b), Kurs złotego przed wejściem do ERM2 - niezależny czy kierowany?, [w:] B. Skulska, M. Domiter, W. Michalczyk (red.), Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, Wyd. UE, Wrocław, s. 626-635.
 • Michalczyk W. (2013a), The Exchange Rate Policy of Poland in the Period of Turbulences in European Public Finance, [w:] Z. Machová, N. Uhrová (red.), Economic Policy In The European Union Member Countries, Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Ostrava, s. 235-248.
 • Michalczyk W. (2013b), Uwarunkowania kursu złotego względem euro w perspektywie przystąpienia do mechanizmu ERM2, "Finanse. Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN", nr 1, s. 65-86.
 • NBP (2012), Raport o inflacji - marzec 2012, Warszawa.
 • NBP (2013), Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce, Warszawa.
 • NBP (2014a), Komunikaty NBP, www.nbp.pl/home.aspx?f=/komunikaty/index.html (dostęp: 19.08.2014).
 • NBP (2014b), Statystyka i sprawozdawczość. Kursy, www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/kursy. html (dostęp: 19.08.2014).
 • PBC (2014), PBC Public Announcement, No. 5, www.pbc.gov.cn:8080/publish/english/955/2014/ 20140317160839706274217/20140317160839706274217_.html (dostęp: 19.08.2014)
 • Skopiec D. (2011), Polityka kursowa Chin jako instrument realizacji proeksportowej strategii wzrostu gospodarczego, "Studia Ekonomiczne", nr 4, s. 381-404.
 • Żuchowska D. (2013), Aktywna polityka kursowa jako narzędzie wspierania konkurencyjności gospodarki na przykładzie Chin, "Ekonomia i Prawo", nr 3, s. 385-397.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171432776

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.