PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | Polityka społeczna: badania, dydaktyka, rozwój | 237--252
Tytuł artykułu

Świadczenia rehabilitacyjne w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Do katalogu świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego świadczenie rehabilitacyjne zostało wprowadzone - początkowo pod nazwą renta chorobowa - na mocy przepisów ustawy z 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, poprzez dodanie do ustawy z 23 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin rozdziału 2a. Renta, o której mowa przysługiwała pracownikowi, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego był nadal niezdolny do podjęcia jakiejkolwiek pracy, ale dalsze leczenie lub rehabilitacja rokowały odzyskanie zdolności do pracy. Jak podniesiono w literaturze przedmiotu, dawało to pewne podstawy do traktowania sytuacji objętej uprawnieniem do tego świadczenia jako szczególnej odmiany ubezpieczeniowego ryzyka, znajdującego się na pograniczu przedłużającej się choroby i inwalidztwa . Uzależnienie prawa do renty chorobowej od niezdolności do jakiejkolwiek pracy plasowało jednak to świadczenie bliżej renty inwalidzkiej, dlatego przepisy określające zasady jej przyznawania włączono do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym. Należy przy tym zaznaczyć, że renta chorobowa nie była instytucją nową w polskim prawie ubezpieczeń społecznych, ponieważ zastąpiła istniejące już wcześniej tzw. okresowe zaliczenie do II grupy inwalidów polegające na tym, że ubezpieczony, który wyczerpał zasiłek chorobowy, a wymagał dalszego leczenia mógł być przez komisję do spraw inwalidztwa i zatrudnienia zaliczony na okres nieprzekraczający 6 miesięcy do co najmniej II grupy inwalidów, bez względu na faktyczny stopień inwalidztwa, jeżeli ze względu na stan zdrowia podjęcie przez niego jakiejkolwiek pracy byłoby niewskazane. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Szubert W.: Uwagi o zakresie przedmiotowym ubezpieczeń społecznych. "Polityka Społeczna" 1975, nr 11-12.
 • Zieliński T.: Ubezpieczenie społeczne pracowników i ich rodzin. Kraków 1987.
 • Żyliński T.: Świadczenia chorobowe. W: Rozwój ubezpieczeń społecznych w Polsce. Red. C. Jackowiak. Wrocław 1991.
 • Pławucka H., Korfanty J.: System ubezpieczeń społecznych pracowników a problemy rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W: Inwalidztwo i rehabilitacja. Red. J. Jończyk. Wrocław 1979.
 • Jędrasik-Jankowska I.: Świadczenia pieniężne za czas niezdolności do pracy z powodu choroby. Warszawa 1996.
 • Orgelbrand J.K.: Renta chorobowa. "Polityka Społeczna" 1975, nr 1.
 • Małysz F.: Renta chorobowa. "Ochrona Pracy" 1981, nr 5.
 • Wojtaszewska K.: Rola renty chorobowej w profilaktyce inwalidztwa. "Służba Pracownicza" 1981, nr 19.
 • Pławucka H.: Świadczenia pieniężne w związku z chorobą. W: Ubezpieczenie chorobowe. Red. J. Jończyk. Wrocław 1984.
 • Trepiński B.: Świadczenie rehabilitacyjne - wybrane problemy. W: Ryzyko niezdolności do pracy w zabezpieczeniu społecznym. Red. U. Jackowiak i R. Ziółkowska. Gdańsk 2006.
 • Jędrasik-Jankowska I.: Ubezpieczenie społeczne, T. 3: Ubezpieczenie chorobowe. Ubezpieczenie wypadkowe. Warszawa 2003.
 • Koczur W., Rubel K.: Ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W: System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe. Red. G. Szpor. Warszawa 2007.
 • Pogonowski M.: Postępowanie dowodowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warszawa 2006.
 • Koczur W.: Zasady i tryb orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych w pozarolniczym ubezpieczeniu społecznym. W: Niepełnosprawni a praca. Red. L. Frąckiewicz i W. Koczur. Katowice 2004.
 • Jędrasik-Jankowska I.: Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego. Warszawa 2007.
 • Cholewa-Klimek M.: Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Warszawa 2006.
 • Antonów K.: Renty z tytułu niezdolności do pracy w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych. W: Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych. Red. L, Frąckiewicz i W. Koczur. Katowice 2006.
 • Florek L., Zieliński T.: Prawo pracy. Warszawa 2004.
 • Bińczycka-Majewska T.: Zasiłek chorobowy i ochrona trwałości stosunku pracy w dobie ograniczania wydatków publicznych. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2005, nr 2.
 • Karkowska D., Nerka A.: Pozycja płatnika składek w ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym. Warszawa 2007.
 • Rączka K. W: M. Gersdorf, M. Iżycka-Rączka, J. Jagielski, K. Rączka: Komentarz do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa. Warszawa 2000.
 • Sobczyk A.: Rozwiązanie umowy o pracą bez wypowiedzenia. Gdańsk 2005.
 • Wagner B.: Urlop dla poratowania zdrowia, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych" 2002, nr 12.
 • Bińczycka-Majewska T.: Naganne zachowanie ubezpieczonego jako przesłanka ograniczenia ochrony w prawie ubezpieczenia społecznego. W: Studia z prawa pracy. Red. H. Lewandowski. Warszawa-Łódź 1988.
 • Bińczycka-Majewska T.: Uwagi o winie w prawie ubezpieczenia społecznego. W: Problemy prawa pracy i polityki społecznej. Red. H. Lewandowski i T. Wyka. Łódź 1993.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171432804

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.