PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | vol. 1, t. 318 Ochrona zdrowia - aspekty ubezpieczeniowe i finansowe | 19--36
Tytuł artykułu

Stan opieki długoterminowej w Polsce w latach 2010-2013

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Long-Term Care in Poland in 2010-2013
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie ma na celu przybliżenie sytuacji opieki długoterminowej w Polsce w latach 2010-2013, przede wszystkim na podstawie regulacji prawnych oraz statystyk opublikowanych przez GUS. Celem artykułu jest wskazanie najważniejszych problemów związanych z organizacją opieki długoterminowej w Polsce. Autorka pomija szeroki aspekt finansowy, skupia się na pozostałych, równie ważnych kwestiach, m.in. na: sytuacji demograficznej, kadrowej oraz prawnej osób niesamodzielnych. Oprócz powszechnie znanych problemów związanych z opieką długoterminową, jak starzenie się społeczeństwa, brak odpowiedniego systemu gromadzenia informacji czy niski poziom świadczeń, Autorka porusza bardziej szczegółowe zagadnienia, jak problemy kadrowe, psychologiczne oraz związane z opieką pielęgniarską. Przedstawia zarys informacji na temat opieki długoterminowej w Szwecji, gdzie opieka nad niesamodzielnymi jest uznawana za najbardziej rozwiniętą w Europie. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of these study is to determine the status of long-term care in Poland in the years 2010-2013, primarily on the basis of legal regulations and the statistics published by the Central Statistical Office. The article is theoretical in its nature, and its purpose is to identify the most important problems related to the organization of long-term care in Poland. The author omits wide financial aspect, focuses on other, equally important issues, among others: on the demographic situation, human resources and legal dependents. In addition to well-known problems associated with long-term care, such as an aging population, lack of adequate system to collect information on whether the low level of benefits, the author moves more specific issues, such as staffing, psychological and nursing care problems. Author presents information about long-term care in Sweden, where the care of dependents is considered the most advanced in Europe. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Augustyn M. (2014), Ustawa o pomocy osobom niesamodzielnym. Nowe rozstrzygnięcia i wyliczenia, prezentacja na konferencji "Pomoc osobom niesamodzielnym - prezentacja projektu ustawy", grudzień, http://niesamodzielnym.pl/wp-content/uploads/2014/12/M.Augustyn-zalozenia-UPN.pdf (dostęp: 30.08.2014).
 • Augustyn M. (2012), Ustawa o pomocy osobom niesamodzielnym, wstępne założenia, www.niesamodzielnym.pl/zalaczniki/UPN%20-%20prezentacja,%20luty%202012.ppt (dostęp: 30.08.2014).
 • Augustyn M. (red.), (2010), Opieka długoterminowa w Polsce. Opis, diagnoza, rekomendacje, Warszawa, s. 6-83.
 • Bakalarczyk R. (2012), System opieki nad seniorami w Szwecji - lekcje dla Polski, "Analizy Norden Centrum", nr 6 (11).
 • Bakalarczyk R. (2014), Rodzina w zabezpieczeniu społecznym osób niesamodzielnych - przykład Szwecji, "Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka", nr 1 (118).
 • Błędowski P. (2012), Zaspokajanie potrzeb opiekuńczych ludzi starych, "Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje", Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa.
 • Dandi R., Casanova G., Lillini R. i in. (2012), Long-Term Care Quality Assurance Policies in European Countries, "ENEPRI Research Report", No. 111, Work Package 5, March.
 • ECO/WKP (2006), Projecting OECD health and long-term care expenditures: what are main drivers?, "Economics Department Working Papers", No. 477.
 • Golinowska S., Sowa A. (2012), Zdrowie i sprawność. Przemiany w Polsce, "Polityka Społeczna. «Zdrowie, sprawność i aktywność starzejącej się populacji»", numer monograficzny, Warszawa.
 • GUS (2011), Zdrowie i ochrona zdrowia w 2010 roku, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa.
 • GUS (2012a), Trwanie życia w 2011 roku, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa.
 • GUS (2012b), Zdrowie i ochrona zdrowia w 2011 roku, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa.
 • GUS (2013a), Zdrowie i ochrona zdrowia w 2012 roku, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa.
 • GUS (2013b), Rocznik demograficzny 2012, Warszawa.
 • GUS (2014) Rocznik demograficzny 2013, Warszawa.
 • http://cim.tzmo.pl/pg/cim/content/Folder.2007-05-10.0454/Folder.2007-05-10.3248/Folder.2007-05-10.3407/pl/Document.2007-05-10.2324 (dostęp: 23.03.2014).
 • http://niesamodzielnym.pl/?page_id=1402 (dostęp: 30.08.2014).
 • http://niesamodzielnym.pl/?p=2367 (dostęp: 5.04.2016).
 • http://wyborcza.biz/finanse/2029020,125887,13076261.html (dostęp: 3.06.2014).
 • Kraus M., Czypionka T., Riedel M., Mot E., Willeme P. (2011), How European Nations Care for Their Elderly, "ENEPRI Policy Brief", No. 7, July.
 • Mielczarek A. (2009), Człowiek starszy w rodzinie i w placówce opiekuńczej, "MEDI Forum Opieki Długoterminowej", nr 1 (39), marzec.
 • NFZ (2008), Raport NFZ za 2007 rok, Warszawa, www.nfz.gov.pl/new/?katnr=8&dzialnr=2&art-nr=3410 (dostęp: 30.08.2014).
 • Socialstyrelsen (2009), Care of older people in Sweden 2008, www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikel-katalog/Attachments/17857/2009-12-6.pdf (dostęp: 30.08.2014).
 • Strzelecka M. (2009), Rozmowa z senatorem Mieczysławem Augustynem i ekspertem, dr Zofią Czepulis-Rutkowską, "Ubezpieczenia społeczne, teoria i praktyka", nr 9, ZUS, www.zus.pl/default.asp?id=1&p=4&idk=1272 (dostęp: 30.08.2014).
 • Śmiarowska G. (2007), Opieka długoterminowa - podsumowanie ostatniej dekady, "MEDI FORUM" nr 3 (34).
 • WHO (2000), Towards an international consensus on policy for long-term care of the ageing.
 • Więckowska B. (2008), Ubezpieczenie pielęgnacyjne, SGH, Warszawa.
 • www.niesamodzielnym.pl/zalaczniki/UPN%20-%20prezentacja,%20luty%202012.ppt (dostęp: 30.08.2014).
 • www.opiekadlugoterminowa.republika.pl (dostęp: 27.03.2014), Pielęgniarstwo w Dziedzinie Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych / Opieka Długoterminowa.
 • Zarządzenie Nr 83/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 listopada 2011 roku.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171432826

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.