PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1994 | 28 | 13--43
Tytuł artykułu

Evolution of the Regional Policy of Yugoslavia (1945-1990)

Warianty tytułu
Ewolucja polityki regionalnej Jugosławii (1945-1990)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Tragiczne wydarzenia rozgrywające się od kilku lat na terenie byłej Jugosławii nie przekreślają istotnych osiągnięć, jakie notowała ona w wielu dziedzinach gospodarki i sfery socjalnej w poprzednich 45 latach swego istnienia. Jedną z tych dziedzin była aktywna polityka regionalna Jugosławii, wpływająca w istotny sposób na rozwój i sytuację różnych jej regionów (odpowiadających obszarowo republikom i okręgom autonomicznym). Ewolucja tej polityki w ciągu całego okresu istnienia Federacji jugosłowiańskiej jest przedmiotem tego opracowania. Omówione są przesłanki szczególnie aktywnej polityki regionalnej Jugosławii, takie jak historycznie odziedziczone różnice w poziomie rozwoju poszczególnych regionów, wielonarodowy charakter Federacji a także rozmieszczenie czynników produkcji (głównie siły roboczej i zasobów surowcowych). Z punktu widzenia charakteru polityki regionalnej najważniejszą zmianą w gospodarce jugosłowiańskiej było jej urynkowienie na początku lat 60. Wpłynęło to zasadniczo na kształt polityki regionalnej. W okresie powojennym, poprzedzającym tę reformę, głównym instrumentem polityki regionalnej były decyzje inwestycyjne podejmowane na szczeblu centralnym. Urynkowienie gospodarki przesunęło fundusze inwestycyjne do przedsiębiorstw i banków. Polityka regionalna musiała przeto przyjąć nowe rozwiązania. Podstawowym, który przetrwał aż do rozpadu Jugosławii był specjalny fundusz Federacji finansujący przyspieszony rozwój regionów słabo rozwiniętych. Początkowe rozwiązania planu uległy znacznej ewolucji przedstawionej szczegółowo w opracowaniu. Omówione są tu także inne, poza funduszem, formy polityki regionalnej. Opracowanie zakończone jest oceną skuteczności polityki regionalnej, omówieniem obiektywnych trudności, jakie stały na przeszkodzie w realizacji zadeklarowanych celów wyrównania poziomu rozwoju regionów. Z przeprowadzonej analizy wynika też jednak, że brak takiej aktywnej polityki regionalnej skutkował w Jugosławii drastycznym narastaniem i tak głębokich różnic rozwojowych. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
28
Strony
13--43
Opis fizyczny
Twórcy
 • Rutgers University
Bibliografia
 • 1. Avramov D. (1989): Dva populacijona problema u Jugoslaviji, Marksistička misao, no. 3-4: 73-90.
 • 2. Baša T. (1988): Neke osnovne reproduktivne i društveno ekonomske karak- teristike stanovništva SAP Kosova, Marksistička misao, no. 3-4:153-161.
 • 3. Bazler-Madžar M. (1988): Regionalna diferencijacija kvalitativnih faktora privredjivanja, Marksistička misao, no. 3-4: 87-104.
 • 4. Blagovóanin, M. et al. (1986): Razvoj privredno nedovoljno razvijenih područ ja Jugoslavije. Beogard: Fond Federaci je za kreditiranje bržeg razvoja privredno nedovoljno razvijenih republika i pokrajina.
 • 5. Bogoev K. (1970): Politika bržeg razvoja nerazvijenih republika i pokrajina, Ekonomist, no. 2-3:369-83.
 • 6. Bogoev K. (1975): Položaj nedovoljno razvijenih republika i SAP Kosovo u razvoju Jugoslavije, "Socijalizam", no. 7-8:825-41.
 • 7. Čobeljic N. (1974): Privreda Jugoslavije. Rast, struktura i funkcjonisaui'je, knjiga 2. Beograd: Savremena administracija.
 • 8. D mg W. (1991): Costs and benefits of union and interdependence of regional economies. Comparative Economic Studies, no. 4 (Winter 1991): 1-26.
 • 9. Djurdjevič I. (1987): Development of underdeveloped republics and Kosovo province, 1981-1985 and Developmental Policy, 1986-1990, Yugoslav Survey 28, no. 1: 21-40.
 • 10. D o d e v s k i D. (1975): Probierni strukturę u procesu industrializacije nedovoljno razvijenih područja Jugoslavije. Skopje: Ekonomski institut na univerzitetot Kiril i Metodij.
 • 11. Flaherty D. (1988): Plan, Market and Unequal Regional Development of Yugoslavia, Soviet Studies 40, no. 1 (January): 101-24.
 • 12. Goran P. (1988): Nezaposljenost i demografski rast. Sadašnje i buduće regionalne razlike, Marksistička misao, no. 3-4: 79-88.
 • 13. Janicijevič Lj. (1989): Rezultati i iskustva samoupravnog udruzivanja po osnovu sredstva Fonda u 1986, Ekonomika, no. 11:21-25.
 • 14. Jovanović B. (1988): Neki rezultati i probierni razvoja nedovoljno razvijenih područja, Ekonomska misao, no. 1:133-39.
 • 15. Jelič M. (1965): Kriteriji, metodi i oragnizacija industrializacije nedovoljno razvijenih područja Jugoslavje. Beograd: Savezni závod za privredno planiranje.
 • 16. Jugoslarija 1945-1985. Štatistickí príkaz. Beograd: Savezni závod za statistiku, 1986.
 • 17. Kozłowski S. G. (1982): Polityka i rozwój regionalny Jugosławii. Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa-Łódź.
 • 18 Kozłowski S. G. (1983): Finansowanie aktywizacji słabo rozwiniętych regionów Jugosławii Ann. Vniv. Mariae Curie-Skłodowska, Lublin - Polonia, sec. H, vol. XVII, 5:69-88.
 • 19. Kraft E. (1992): Evaluating regional policy in Yugoslavia, 1966-1990, Comparative Economic Studies, no. 3-4 (Fall-Winter 1992): 11-33.
 • 20. Kurpejovič A. (1984): Položaj privredno nedovoljno razvijenih u uslovima stabilizacije, Socijalizam, no. 2: 255-63.
 • 21. Mihailovič K. (1970): Nerazvijena područja Jugoslavije. 2-nd ed., Ekonomski institut Beograd.
 • 22. Mihai1ović K. (1982): Ekonomska stvarnost Jugoslavije. Ekonomika, Beograd.
 • 23. Mihailovič K. (1988): Zapošlavanije i strategija razvoja nerazvijenih područja, Marksistiška misao, no. 3-4: 198-98.
 • 24. Mladěnović M. (1972): Sistem dopunskog finansiranija razvoja privredno nerazvijenih republika i autonomnih pokrajina, Finansije, no. 3-4:117-33.
 • 25. Neki pokazatelji razvoja Jugoslavije, socijalističkih republika i autonomnih pokrajina 1950-1970. Beograd: Savezni závod za statistiku, 1971.
 • 26. Papić Z. (1989): Novi model sistema podsticanja bržeg razvoja nerazvijenih, Ekonomika, no. 4: 56-62.
 • 27. Poležina V. (1973): Prelivanje narodnog dohotha u primarnoj i sekondarnoj raspodeli, njegovi efekti i kvantifikaeija. Skopje: Ekonomski institut na univerzitetot "Kiril i Metodij".
 • 28. "Programme of economic reform and measures for its implementation", Yugoslav Survey 31, 1990, no. 1.: 25-68.
 • 29. Rajčević B. (1987): Društvene finansije u funkeiji podsticanja bržeg razvoja privredno nedovoljno razvijenih područja Jugoslavije, Finansije, no. 7-8: 433-40.
 • 30. Ramet S. P. (1992): Nationalism and Federalism in Yugoslavia, 2nd ed. Bloomington: Indiana University Press.
 • 31. Sokolov L. (1973): Dostignuti stepen i perspektiva privrednog razvoja nedovoljno razvijenih područja u Jugoslavije. Skopje: Ekonomski institut na univerzitetot "Kiril i Metodij".
 • 32. Stame nić Z. (1988): Neke pretpostavke daljeg razvoja nerazvijenih podruŕja u sklopu rešavanja problema nezaposlenosti, Marksistička misao, no. 3-4: 105-9.
 • 33. Statistički godisnjak Jugoslavia. Beograd: Savezni závod za statistiku (various years).
 • 34. Stojanovski J. (1973): Prelivanje narodnog dohotka preko tržisnog mehanizma u Jugoslaviji. Skopje: Ekonomski institut na univerzitetot "Kiril i Metodij".
 • 35. Stu ranović R. (1989): Changes in the SFRY Constitution, Yugoslav Survey 30, no. 1: 3-38.
 • 36. Todorovie D. D. (1962): "Industrializacja kaoopšti metod regionalnog privrednog razvitka", in Probierni regionalnog privrednog razvoja. Beograd: Ekonomska biblioteka.
 • 37. Vinski I. (1966): Rast fiksnih fondová po jugoslovenskim republikama od 1946 do 1964, Ekonomist, no. 1-4: 417-438.
 • 38. Vratuša A. (1988): Prilog pitanju ostvarivanja politike bržeg razvoja manje razvijenih delová Jugoslavije, Ekonomika, no. 3: 8-13.
 • 39. Vukčevič R. (1966): Brži razvoj privredno nedovoljno razvijenih podrueja kao uslov stabilizaeije jugoslovenske privrede, Ekonomist, no. 1-4: 399-410.
 • 40. Zjalić L. M. (1972): Metodi finansiranija razvija nedovoljno razvijenih područja na primerima italijanskog i jugoslovenskog iskustva, Ekonomsit, no. 3- 4: 519-30.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171432886

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.