PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. nr 45 | 366--373
Tytuł artykułu

Strategie cenowe sklepów internetowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Pricing Strategies of Online Shops
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wraz z rozwojem zakupów za pośrednictwem Internetu różnicować zaczęły się strategie cenowe sklepów tradycyjnych i internetowych. Z jednej strony wynikało to z różnych możliwości dokonywania analiz cenowych przez potencjalnych nabywców jednego i drugiego typu sklepu, a z drugiej - powszechnie panującego przekonania, że ceny w sklepach internetowych powinny być niższe niż w sklepach tradycyjnych. Specyfika strategii cenowych sklepów internetowych wynika jednak ze znacznie większej liczby czynników. Przedmiotem artykułu była analiza i diagnoza aktualnego stanu procesu kształtowania cen w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w Internecie dokonana na podstawie studiów literaturowych, wyników różnych badań oraz własnych badań sondażowych o charakterze jakościowym. Na podstawie tych źródeł uzyskano przekonanie, że w sklepach internetowych można spotkać taką samą różnorodność rozwiązań w zakresie cen, jak w sklepach tradycyjnych. Uwagę zwrócono przede wszystkim na specyficzne uwarunkowania strategii cenowych przedsiębiorstw internetowych, do których można zaliczyć relatywną łatwość porównywania cen, bezpośrednią zależność między wysokością ceny a wizerunkiem danego sprzedawcy i znacznie większe możliwości dynamicznego kształtowania cen. W artykule wyodrębniono również czynniki wpływające na wybór określonej strategii cenowej. Zwrócono uwagę zarówno na te, które są związane ze specyfiką nabywców i charakterem procesów zakupowych w Internecie, jak i na uwarunkowania funkcjonowania sklepów internetowych, które w dużej mierze są inne niż sklepów tradycyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
With the development of shopping via the Internet the pricing strategies of traditional and online stores began to differentiate. On one hand this was due to the different possibilities of price analysis by potential customers of both type of stores, and on the other hand in accord to the genaral belief that prices at online stores should be lower than in traditional ones. The specificity of the pricing strategies of online stores however results from much larger number of factors. The subject of the article was the analysis and diagnosis of the current state of the price formation process in companies operating in the Internet performed based on literature, results of various studies and our own survey of qualitative nature. On the basis of these sources a belief has been obtained that at online stores the same variety of solutions in terms of price can be found as at traditional stores. Attention was paid primarily to the specific conditions of the pricing strategies of Internet enterprises, which could include the relative ease of comparing prices, a direct relationship between the price level and the image of a seller and a much greater opportunities for dynamic pricing. The article also distinguished the factors influencing the choice of a particular pricing strategy. Attention was paid to both, to those associated with the specific nature of buyers and purchasing processes on the Internet and to the conditions of operation of the online stores wchich largely differ from those at traditional shops. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
366--373
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Alba J.W. i in., 1997, Interactive home shopping: consumer, retailer, and manufacturer incentives to participate in electronic marketplaces, " Journal of Marketing", Vol. 61, No. 3, http://dx.doi.org/10.2307/1251788
 • Ancarani F., Jacob F., Jallat F., 2009, Cross-country analysis of price levels and dispersion in online and offline environments: an empirical analysis in France and Germany, "Journal of Product &Brand Management", Vol. 18, Issue 7.
 • Bakos Y., 1997, Reducing Buyer Search Costs: Implications for Electronic Marketplaces, "Management Science", 43 (H), http://dx.doi.org/i0.i287/mnsc.43.i2.i676
 • Bart Y. i in., 2005, Are the drivers and role of online trust the same for all web sites and consumers? A large-scale exploratory empirical study, "Journal of Marketing", Vol. 69, No. 4, http://dx.doi.org/10.1509/jmkg.2005.69.4.133
 • Danziger S., Hadar L., Morwitz V.G., 2014, Retailer Pricing Strategy and Consumer Choice under Price Uncertainty,. "Journal of Consumer Research", Vol. 4i, Issue 3, http://dx.doi.org/10.1086/677313
 • Halliburton C., Hünerberg R., 2004, Pan-European marketing ten years after 1993 - A current appraisal and proposed conceptual Framework, "Journal of Euromarketing", Vol. 14, No. 1, http://dx.doi.org/10.1300/J037v14n01_02
 • Jensen T. i in., 2003, Advertised reference prices in an internet environment: effects on consumer price perceptions and channel search intentions, "Journal of Interactive Marketing", Vol. 17, No. 2, http://dx.doi.org/10.1002/dir.10052
 • Johnson E., Bellman S., Lohse G., 2003, Cognitive Lock-In and the Power Law of Practice, "Journal of Marketing", No. 67 (2), http://dx.doi.org/10.1509/jmkg.67.2.62.18615
 • Johnson E. i in., 2004, On the Depth and Dynamics of Online Search Behavior, "Management Science", No 50 (3), http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.1040.0194
 • Leyland P. i in., 2002, The Internet and the Birth of Real Consumer Power, "Business Horizons" No. 45.
 • Lii Y., Lee M., 2012, The joint effects of compensation frames and price levels on service recovery of online pricing error, "Managing Service Quality: An International Journal", Vol. 22 Issue 1, http://dx.doi.org/10.1108/09604521211198083
 • Ratchford B., 2009, Online Pricing: Review and Directions for Research, "Journal of Interactive Marketing" Vol. 23, http://dx.doi.org/i0.i0i6/j.intmar.2008.11.001
 • Ruskin-Brown I., 2009, Skuteczna polityka cenowa, Wolters Kluwer, Kraków.
 • http://ecommercepolska.pl/files/7614/0732/8357/Raport-E-commerce-w-Polsce-2012-w-Oczach-Internautow.pdf (dostęp 15.04.2015 r.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171432896

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.