PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. nr 45 | 385--394
Tytuł artykułu

Wpływ reklamy na zachowania młodych i starszych konsumentów

Warianty tytułu
The Impact of Advertising on the Behavior of the Young and Older Consumers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Reklama jest istotnym elementem współczesnego rynku. Mimo że odgrywa w nim ważną rolę i wspomaga jego rozwój, to nie jest lubiana przez konsumentów. Potwierdza to przeprowadzone w 2014 roku badanie ankietowe, którego nadrzędnym celem było poznanie wpływu reklamy na zachowania mieszkańców Trójmiasta. Większość z 255 badanych konsumentów nie lubi reklam i ich unika. Stwierdzono różnice w odpowiedziach młodych (18-25 lat) i starszych (60+) konsumentów. Ci pierwsi zdecydowanie bardziej negatywnie odnoszą się do reklam, natomiast seniorzy chętniej je oglądają i mają większe zaufanie do reklamowanych produktów. Badani preferują spoty reklamowe, które kierowane są do ich grupy wiekowej. Osoby starsze przedstawiane są w reklamie jako osoby pogodne i spokojne i taki swój obraz lubią. Reklamy skierowane do młodych zawierają treści i elementy ważne i charakterystyczne dla tego pokolenia. Wszyscy badani jako główne medium przekazywania reklamy wskazywali telewizję. Poza tym młodzież najczęściej styka się z reklamą poprzez Internet i telefony komórkowe oraz billboardy. Starsze osoby wskazywały jako główne medium reklamy również telewizję oraz radio. Najważniejszymi elementami w reklamie są według ankietowanych pomysł, informacja oraz muzyka. Na kolejnym miejscu znalazły się hasło reklamowe oraz chwyty reklamowe. W opinii badanych ważne jest użycie humoru, motywu dziecka, odwołanie do pozytywnych emocji oraz udział znanych osób. W dobie digitalizacji wskazana jest edukacja kolejnych pokoleń seniorów i przygotowanie ich na odbieranie komunikatów za pomocą nowoczesnych technologii. (abstrakt oryginalny)
EN
Advertising is an important element in today's market. Although it plays an important role in it and supports its development is not liked by consumers. This was confirmed by survey carried out in 2014 whose primary objective was to investigate the impact of advertising on the behavior of the Tri-City residents. Most of the 255 consumers surveyed do not like advertisements and avoid them. Differences was found in the responses of young (18-25 y/o) and older (60+) consumers. The former ones relate to advertising definitely more negative, while seniors prefer to watch them and have greater confidence in the advertised products. The respondents prefer advertising spots that are targeted to their age group. The elderly are presented in advertisements as a cheerful and calm people and they like such own image. Ads aimed at young comprise contents and elements important and characteristic of this generation. All respondents as the main medium for advertising pointed to the television. Moreover, young people are frequently exposed to advertising via the Internet, mobile phones, and billboards. Older people point to the television and radio as the main medium of advertising. The most important elements in ads are idea, information, and music. In the next place were slogan and advertising gimmicks. According to the respondents, it is important to use humor, child theme, a reference to positive emotions and the participation of famous people. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
385--394
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
 • Doliński D., 2000, Psychologia wpływu społecznego, Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, Warszawa.
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., 1996, Marketing, PWE, Warszawa.
 • Gąsiorowska A., 2006, Siła młodych konsumentów, https://uokik.gov.pl/download.php? plik=5586 (dostęp: 29.04.2015 r.).
 • Halicki J., 2008, Potoczne definicje pomyślnego starzenia się [w:] Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych, red. J.T. Kowaleski, P. Szukalski, Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ, Łódź.
 • Kochanowski J., Szumski A., 2011, Promocja i reklama, Wyd. Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Częstochowa.
 • Kotler Ph., 2005, Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.
 • Krawczyk M., Rudzewicz A., 2011, Opinie konsumentów na temat reklamy internetowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 237.
 • Kukuła A.J., 2013, Współczesne uwarunkowania promocji i reklamy, Difin, Warszawa.
 • Leśniewska A., 2006, Reklama internetowa, Helion, Gliwice.
 • Pawlina A., 2010, Sposoby prezentowania osób starszych w reklamie. Analiza wybranych zagadnień, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, Zeszyty Naukowe nr 8.
 • Pietrasiński Z., 1996, Rozwój dorosłych [w:] Wprowadzenie do andragogiki, red. T. Wujek, Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, Radom.
 • Shannon C., Weaver W., 1963, The Mathematical Theory of Communication, Illinois, Univ. Of Illinois Press.
 • Stefaniak-Hrycko A., 2013, Starość w reklamie telewizyjnej - śmieszy czy przeraża?, "Nowiny Lekarskie", 81, 1.
 • Strużycki M., Heryszek T., 2007, Nowoczesna reklama na nowoczesnym rynku, Difin, Warszawa.
 • Wnuk W., 2005, Portret starszej kobiety na przykładzie słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Wrocławiu [w:] Starsze kobiety w kulturze i społeczeństwie, red. E. Zierkiewicz, A. Łysak, Wyd. MarMar Marian Kaczorowski, Wrocław.
 • Zakowicz I., 2012, Starzenie się w kulturze młodości. Wybrane strategie obrazowania późnej dorosłości w reklamie, "Ogrody Nauk i Sztuk", 2.
 • Zielińska-Więczkowska H., Kędziora-Kornatowska K., Kornatowski T., 2008, Starość jako wyzwanie, "Gerontologia Polska", t. 16, nr 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171432900

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.