PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 | 151--160
Tytuł artykułu

Ocenny charakter znamion przestępstw narkotykowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Evaluative Characteristics of Elements of Drug Offences
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł porusza problematykę ocennych i nieostrych znamion używanych w opisach różnych typów czynów zabronionych w kontekście gwarancyjnej funkcji prawa karnego i zasady nullum crimen sine lege certa. Analiza charakteru tych znamion została przeprowadzona w oparciu o przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii pod kątem dopuszczalnej rozpiętości tzw. pasa nieostrości i luzu decyzyjnego pozostawionego organom stosującym prawo. Wyniki tej analizy wskazują, że niejednokrotnie posłużenie się przez ustawodawcę znamionami ocennymi nadwyręża zasadę nullum crimen sine lege certa. W artykule poruszona została również kwestia możliwości udowodnienia w procesie karnym realizacji przez sprawcę poszczególnych znamion czynu zabronionego oraz problematyka zasady subiektywizmu prawa karnego na tle znamion ocennych. W konkluzji autorka proponuje możliwe rozwiązania problemu znamion ocennych użytych w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the evaluative and vague characteristics used in the descriptions of the various types of offences in the context of the nullum crimen sine lege certa principle. The analysis of these characteristics was conducted on the grounds of the provisions of the Act on Preventing Drug Addiction in terms of the so-called allowable span and freedom of decision left for the authorities applying the law. The results of this analysis indicate that often enough the use by the legislature of the evaluative characteristics strains the principle of nullum crimen sine lege certa. The article also raises the issue of the possibility of proving in a criminal trial that the offender's conduct has fulfilled some specific characteristics of an offence. The subjectivity principle in criminal law in the context of evaluative characteristics has also been discussed. In conclusions, a possible solution to the problem of evaluative characteristics used in the provisions of the Act on Preventing Drug Addiction is proposed. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
151--160
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Andrejew, I. (1959), Ustawowe znamiona przestępstwa, Warszawa.
 • Andrejew, I. (1978), Ustawowe znamiona czynu: typizacja i kwalifikacja przestępstw, Warszawa.
 • Andrejew, I. (1982), Zagadnienia typizacji przestępstw, Studia Iuridica 10.
 • Bojarski, T. (1979), Odmiany podstawowych typów przestępstw w polskim prawie karnym, Lublin.
 • Dębski, R. (1995), Pozaustawowe znamiona przestępstwa: o ustawowym charakterze norm prawa karnego i znamionach typu czynu zabronionego nie określonych w ustawie, Łódź.
 • Dębski, R. (2013), Typ czynu zabronionego (typizacja), [w:] System prawa karnego, t. 3: Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności, red. R. Dębski, Warszawa.
 • Gardocki, L. (1982), Typowe zakłócenia funkcji zasady nullum crimen sine lege, Studia Iuridica 10.
 • Gensikowski, P. (2015), Materialnoprawne ujęcie przesłanek instytucji przewidzianej w art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, Prokuratura i Prawo 10.
 • Jędrzejewski, Z. (2009), Bezprawność jako element przestępności czynu. Studium na temat struktury przestępstwa, Warszawa.
 • Kozioł, T. (2010), Znaczna ilość środka odurzającego, Prokuratura i Prawo 11.
 • Kozioł, T. (2013), Glosa do wyroku TK z dnia 14 lutego 2012 r., P 20/10, Państwo i Prawo 68(5).
 • Mamak, K. (2013), Niejasny opis typu czynu zabronionego a zasada nullum crimen sine lege, [w:] Sepioło I. (red.), Nullum crimen sine lege, Warszawa.
 • Pohl, Ł. (2012), Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa.
 • Srogosz, T. (2008), Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz, Warszawa.
 • Tobor, Z. (2013), W poszukiwaniu intencji prawodawcy, Warszawa.
 • Wolter, W. (1973), Nauka o przestępstwie, Warszawa.
 • Wróbel, W., Zoll, A. (2010), Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków.
 • Zieliński, M. (2010), Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa.
 • Ziembiński, Z. (1997), [w:] Wronkowska, S., Ziembiński, Z. (red.), Zarys teorii prawa, Poznań.
 • Zoll, A. (1982), Okoliczności wyłączające bezprawność czynu (zagadnienia ogólne), Warszawa.
 • Wyrok SA w Krakowie z dnia 24 VII 1997, II AKa 94/97, Prokuratura i Prawo 1998, nr 5, poz. 20.
 • Wyrok SA w Warszawie z dnia 18 IV 2000, II AKa 22/00, OSA 2001, nr 2, poz. 8.
 • Wyrok SA w Lublinie z dnia 17 XII 2002, II AKa 282/02, OSA 2003, nr 9, poz. 94.
 • Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 30 V 2003, II AKa 167/03, OSA 2003, nr 9, poz. 92.
 • Wyrok SA w Katowicach z dnia 6 XI 2003, II AKa 56/03, Prokuratura i Prawo 2004, nr 11-12, poz. 32.
 • Wyrok SA w Katowicach z dnia 12 XI 2005, II AKa 282/05, LEX nr 183871.
 • Wyrok SA w Krakowie z dnia 26 VI 2012, II AKa 92/12, LEX nr 122766.
 • Wyrok SA w Krakowie z dnia 8 XI 2013, II AKa 220/13, LEX nr 1466287.
 • Wyrok SN z dnia 17 VI 1999, IV KKN 813/98, Prokuratura i Prawo 2000, nr 1, poz. 2.
 • Wyrok TK z dnia 14 II 2012, P 20/10, Dz. U. z dnia 27 II 2012 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171432918

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.