PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 | 189--201
Tytuł artykułu

Obrona konieczna a przestępstwo bójki

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Defence of Necessity and the Crime of Fighting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jedną z najbardziej kontrowersyjnych kwestii na gruncie instytucji obrony koniecznej jest to, czy uczestnik bójki może powołać się na ten kontratyp. Przed przystąpieniem do szczegółowej analizy tego zagadnienia autorka scharakteryzowała zarówno instytucję obrony koniecznej, jak i przestępstwo bójki. Z uwagi na to, że problematyka ta nie jest w pełni wyjaśniona, co pociąga za sobą liczne spory i kontrowersje, celem niniejszego artykułu było wskazanie podstawowych problemów, które dotyczą tej kwestii, zaprezentowanie poglądów doktryny polskiego prawa karnego, wybranych rozstrzygnięć sądów i próba wyrażenia opinii, czy uczestnik bójki może powoływać się na działanie w obronie koniecznej. Konstatacją wynikającą z podjętych rozważań pozostaje twierdzenie, że możliwe jest wskazanie pewnych sytuacji, w których można będzie uznać, że osoba biorąca udział w bójce działa w obronie koniecznej. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the most controversial issues regarding a defence of necessity is the question whether the participant in the fight may to invoke this circumstance. Before analysing this issue, the author first characterised the defence of necessity and the crime of fighting. These aspects have not been fully explained so far due to many controversies, and the aim of this article was to identify the fundamental problems concerning this issue and to present the opinions of Polish criminal law doctrine as well as selected decisions delivered by common courts. An attempt was also made to decide whether a participant in the fight may invoke the action in the defence of necessity. The main conclusion of the article is that in some situations the person who takes part in the fight acts in a defence of necessity. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
189--201
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Andrejew, I. (1971), Polskie prawo karne w zarysie, PWN, Warszawa.
 • Berent, M., Filar, M. (2014), [w:] Filar, M. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Bojarski, T. (2012), Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, Lexis Nexis, Warszawa.
 • Budyn-Kulik, M. (2014), [w:] Mozgawa, M. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Cieślak, M. (1995), Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa.
 • Daniluk, P. (2015), [w:] Stefański, R.A. (red.), Kodeks karny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 • Gardocki, L. (2015), Prawo karne, C.H. Beck, Warszawa.
 • Giezek, J. (2014), [w:] Giezek, J. (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Góral, R. (2011), Obrona konieczna w praktyce, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Warszawa.
 • Grześkowiak, A. (2014), [w:] Grześkowiak, A., Wiak, K. (red.), Kodeks karny. Komentarz, C. H. Beck, Warszawa.
 • Konieczny, M. (1962), Obrona konieczna a udział w bójce, Nowe Prawo 2
 • Krajewski, K. (1988), Bójka i pobicie. Analiza kryminologiczna, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Królikowski, M. (2013), [w:] Królikowski, M., Zawłocki, R. (red.), Kodeks karny. Część szczególna, t. 1: Komentarz. Art. 117-221, C.H. Beck, Warszawa.
 • Królikowski, M., Zawłocki, R. (2015), Prawo karne, C.H. Beck, Warszawa.
 • Lisowski, A. (1994), Przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu. Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Comer, Toruń.
 • Marek, A. (1979), Obrona konieczna w prawie karnym na tle teorii i orzecznictwa Sądu Najwyższego, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.
 • Marek, A. (2008), Obrona konieczna w prawie karnym. Teoria i orzecznictwo, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Namysłowska-Gabrysiak, B. (2008), Prawo karne - część ogólna, C.H. Beck, Warszawa.
 • Pohl, Ł. (2013), Prawo karne. Wykład części ogólnej, Lexis Nexis, Warszawa.
 • Rajzman, H. (1970), Kodeks karny. Wyłączenie odpowiedzialności karnej, Zrzeszenie Prawników Polskich, Zarząd Okręgu dla m. st. Warszawy, Warszawa.
 • Surkont, M. (2001), Prawo karne, Oficyna Wydawnicza Branta, Gdynia.
 • Szwarczyk, M. (2013), [w:] Bojarski, T. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Lexis Nexis, Warszawa.
 • Tabaszewski, T. (2010), Eksces intensywny obrony koniecznej w orzecznictwie, Prokuratura i Prawo 12.
 • Warylewski, J. (2012), Prawo karne. Część ogólna, Lexis Nexis, Warszawa.
 • Warylewski, J. (2008), Zasada ustawowej określoności przesłanek odpowiedzialności karnej a kontratypy pozaustawowe, [w:] Majewski, J. (red.), Okoliczności wyłączające bezprawność czynu. Materiały IV Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Dom Organizatora, Toruń.
 • Wiak, K. (2014), [w:] Grześkowiak, A., Wiak, K. (red.), Kodeks karny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 • Wilk, L. (2014), [w:] Dukiet-Nagórska, T. (red.), Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, Lexis Nexis, Warszawa.
 • Wolter, W. (1970), Kodeks karny. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, Zrzeszenie Prawników Polskich, Zarząd Okręgu dla m. st. Warszawy, Warszawa.
 • Wolter, W. (1947), Prawo karne. Zarys wykładu systematycznego, Gebethner i Wolff, Warszawa.
 • Wróbel, W., Zoll A. (2010), Polskie prawo karne. Część ogólna, Znak, Kraków.
 • Zientara, A. (2012), Prawo karne materialne, C.H. Beck, Warszawa.
 • Zoll, A. (2012), [w:] Zoll Andrzej (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz Lex, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28.02.1935 r., II K 1697/34, OSN(K) 1935, nr 10, poz. 428.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11.10.1938 r., I K 2760/37, OSN(K) 1939, nr 5, poz. 122.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28.02.1963 r., V K 343/62, OSNKW 1963, nr 11, poz. 194.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26.07.1971 r., IV KR 119/71, OSNKW 1971, z. 12, poz. 190.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7.04.1975 r., II KR 10/75, OSNPG 1976, nr 3, poz. 20.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19.05.1976 r., V KR 68/76, OSNKW 1976, nr 12, poz. 143.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20.12.1984 r., II KR 289/84, OSNKW 1985, nr 7-8 poz. 58.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 5.12.2003 r., II AKa 256/03, LEGALIS nr 69830.
 • Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2.04.2009 r., IV KK397/08, Prokuratura i Prawo 2009, Nr 10, poz. 7.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 26.03.2013 r., II AKa 27/13, LEX nr 1360489.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171432926

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.