PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 | 203--216
Tytuł artykułu

Ryzyko gwaranta w świetle projektu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Surety Risk in the Context of the Draft Amendment to the Public Procurement Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł poświęcony został tematyce ryzyka gwaranta związanego z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Szczególną uwagę zwraca się w nim na rolę gwarancji we wspomnianym procesie oraz na zagrożenia związane z ich sprzedażą. Celem artykułu było ukazanie zmian w kwestii ekspozycji na ryzyko gwaranta w związku z nowelizacją Prawa zamówień publicznych. Artykuł składa się zasadniczo z trzech części, tj.: wstępnej, w której przedstawiono rodzaje gwarancji występujące w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; drugiej - dotyczącej szczegółów projektu ustawy oraz trzeciej - opisującej zmiany ryzyka gwaranta w nowej rzeczywistości prawnej. (abstrakt oryginalny)
EN
This article is devoted to a guarantor's risk related to the management of public procurements. Special attention is given to guarantee in this process and the risks associated with its sale. The aim of the article was to show the changes in terms of the guarantor's exposure to risk in connection with the amendment to the Public Procurement Law. The article consists of three main parts: the introductory, which presents the types of warranty occurring in the procedure for awarding a public contract, the detailed one on the specific provisions of the law analysed, and the third one which describes the changes in the risk of the guarantor in the new legal reality. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
203--216
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Bazan, A., Nowicki, J.E. (2015), Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych, LEX.
 • Głębocki, K. (1999), Bezpośrednia skuteczność dyrektyw wspólnotowych w krajowym porządku prawnym, http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/3-1999_Glebocki.pdf [dostęp: 13.01.2016].
 • Granecki, P. (2014), Prawo zamówień publicznych, C.H. Beck, Warszawa.
 • Kukiełka, J., Poniewierka, D. (2003), Ubezpieczenia finansowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa.
 • Kwieciński, T., Pokrzywniak, J., Jarus, P. (2015), Wstrzymanie realizacji gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej na podstawie postanowienia sądowego, Wiadomości Ubezpieczeniowe 2.
 • Lisowski, J. (2004), Specyfika wydawania gwarancji ubezpieczeniowych, [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski, t. 1, red. W. Ronka-Chmielowiec, K. Jajuga, Prace Naukowe nr 1037, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Lisowski, J. (2015), Wybrane aspekty konkurencji na rynku ubezpieczeniowym - ujęcie ekonomiczno-finansowe, [w:] Serwach, M. (red.), Konkurencja i konkurencyjność na rynku ubezpieczeniowym, Wyd. Fundacja Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym, Warszawa.
 • Łopianowska, H., Packo, A. (2016), Zamówienia publiczne. Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem., Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce na rok 2014, http://bip.mswia.gov.pl/download/4/26163/RAPORT2014OSTATECZNY.pdf.
 • Olszawska-Stompel J. (2013), Prawo zamówień publicznych. Wybór najkorzystniejszej oferty i zawieranie umów., Rozdział XIII Zakres zmian w umowach o zamówienie publiczne, LEX.
 • Polska Izba Ubezpieczeń, Odpowiedź w trybie konsultacji publicznych z dnia 22 maja 2015 r., https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12271652/12284974/12284977/dokument169243.pdf.
 • Polska Izba Ubezpieczeń, Odpowiedź w trybie konsultacji publicznych z dnia 2 lutego 2016 r., https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12281202/12333444/12333447/dokument209779.pdf [dostęp: 15.02.2016].
 • Projekt Rady Ministrów nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 13 marca 2016 r. (wersja 29).
 • Sieradzka, M. (2015), Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, C.H. Beck, Warszawa.
 • Szyszkowski, A. (2015), Pozacenowe kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych, C.H. Beck, Warszawa.
 • Tenenbaum-Kulig, M. (2008), Instytucja zadatku w polskim prawie cywilnym, Wolters Kluwer.
 • Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych, Dz. U. 2014, poz. 1232.
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz. U. 2014, poz. 121.
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Dz. U. 2015, poz. 2164.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Dz. U. 2013, poz. 231.
 • Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości C-454/06 Presse-text Nachrichtenagentur z dnia 19 czerwca 2008 r., 99361, Legalis.
 • Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 kwietnia 2013 r., KIO 724/13.
 • Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 7 marca 2014 r., VIII GC 503/13.
 • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej C-465/11 Forposta i ABC Direct Contact z dnia 13 grudnia 2012 r., LEX nr 1230044.
 • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej C-91/08 Wall AG v. Frankfurt nad Menem z dnia 13 kwietnia 2010 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171432928

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.