PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1(33) | 151--162
Tytuł artykułu

Turystyka aktywna w strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Active Tourism in the Tourism Development Strategy for Wielkopolska Province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przemiany cywilizacyjne, demograficzne i społeczno-kulturowe wymuszają niejako na gospodarce turystycznej konieczność formułowania nowych strategii jej dalszego rozwoju, rozwoju uwzględniającego oczekiwania i potrzeby konsumentów - turystów, ale także (a może przede wszystkim) interesy społeczności lokalnych, środowiska przyrodniczego i kulturowego. Prezentowane w artykule rozważania odnoszą się do bardzo dynamicznie rozwijającej się w naszym kraju turystyki aktywnej, będącej skutkiem przemian w modelu spędzania czasu wolnego mieszkańców Polski. W opracowywanych ostatnio regionalnych strategiach rozwoju turystyki właśnie turystyka aktywna jest postrzegana jako jeden z wiodących, przyszłościowych segmentów rynku usług turystycznych. W opracowaniu przygotowanym z wykorzystaniem metody analizy indukcyjnej podjęto próbę wykazania, na przykładzie opracowanej strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim, że rzeczywiście turystyka aktywna może być dla wielu regionów produktem markowym, nie tylko w skali kraju, ale także w wymiarze międzynarodowym. (abstrakt oryginalny)
EN
Civilization, demographic and socio-cultural changes force the tourist economy to formulate the new strategies for its further development, taking into account the expectations and needs of consumers - tourists, but also (and perhaps primarily) the interests of local communities, the natural environment and cultural heritage. The considerations presented in the article apply to active tourism - very rapidly growing in our country, which is the result of changes in the model of spending free time among Polish citizens. In the recently developed regional strategies for tourism development active tourism is seen as one of leading, future-oriented segments of the tourism market. The study undertakes the attempt to demonstrate, on the example of the tourism strategy for the Wielkopolska Region, that actually active tourism could be the branded product for many regions, not only within the country, but also at international level. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
151--162
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego Poznań
Bibliografia
 • Berbeka, J., 2013, Ewolucja form i roli obiektów sportowych w turystyce miejskiej, [w:] Turystyka miejska. Prawidłowości i determinanty rozwoju, red. T. Babińska, Wyd. UE w Katowicach, Katowice.
 • Gołembski, G. i in., 2015, Turystyka w badaniach ekonomicznych, PWN, Warszawa.
 • Kachniewska, M., 2006, Modele jakości usług a specyfika produktu turystycznego, [w:] Turystyka w badaniach naukowych: prace ekonomiczne, red. A. Nowakowska, M. Przydział, Wyd. WSzIiZ, Rzeszów.
 • Komunikat Komisji Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 2010, KOM, Bruksela.
 • Mynarski, W. i in., 2012, Jakościowe i ilościowe aspekty aktywności fizycznej, Politechnika Opolska, Opole.
 • Niezgoda, A.,2010, Nowe trendy w popycie - wyzwania dla obszarów recepcji turystycznej, [w:] Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji, red. S. Tanaś, Łódzkie Wydawnictwo Naukowe, Łódź.
 • Nowakowska, A., 2002, Turystyka, turysta, ruch turystyczny, [w:] Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pine II, B.J., Gilmore, J.H., 1998, Welcome to the experiency economy, Harvard Business Review, July-August.
 • Siciński, A., 1978, Wprowadzenie, [w:] Styl życia: przemiany we współczesnej Polsce, red. A. Siciński, PWN, Warszawa.
 • Telfer, D.J., 2008, Zarządzanie turystyką a rozwój, [w:] Zarządzanie turystyką, red. L. Pender, R. Sharpley, PWE, Warszawa.
 • Zajadacz, A., Kosińska, A., 2015, Problemy rozwoju turystyki w skali regionalnej - studium przypadku Wielkopolski, [w:] Społeczno-ekonomiczne problemy turystyki, rekreacji obszarów metropolitarnych, red. A. Basińska-Zych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 63/6/2015, Poznań.
 • Zarządzanie. Teoria i praktyka, 2002, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, PWN, Warszawa.
 • Żukowska, Z., Żukowski, R., 2012, Sport rekreacyjny w kontekście wartości autonomicznych i wychowawczych, [w:] Teoria i metodyka rekreacji ruchowej w świetle aktualnych badań, red. W. Siwiński, B. Pluta, AWF, Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171432954

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.