PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 423 Social Responsibility of Organizations. CSR 1.0, CSR 2.0 and what's next? | 45--60
Tytuł artykułu

Ecomediations in managing company stakeholders

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ekomediacje w zarządzaniu interesariuszami przedsiębiorstwa
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Przedsiębiorstwo funkcjonuje w otoczeniu i wchodzi w relacje z różnymi grupami - interesariuszami. Takie założenie stanowi podstawę teorii interesariuszy (teorii stakeholders), oraz podłoże do realizacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR). Każde przedsiębiorstwo posiada określony zestaw własnych grup interesariuszy, charakterystycznych tylko dla niego, z których każda ma inne oczekiwania. Mają one wpływ na zachowanie przedsiębiorstwa oraz stanowią istotny element rozstrzygający o kierunkach rozwoju przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo powinno być zatem odpowiedzialne wobec swoich interesariuszy i spełniać ich oczekiwania. W literaturze przedmiotu wskazuje się na rolę zarządzania relacjami z interesariuszami. Realizacja oczekiwań może odbywać się poprzez różne formy mediacji, zarówno z partnerami zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi grupami interesów. Autor, bazując na studium przypadku, zaprezentował w niniejszym artykule szczególną formę mediacji - ekomediacje (mediacje ekologiczne) jako metodę mającą na celu zaspokajanie oczekiwań interesariuszy przedsiębiorstwa(abstrakt oryginalny)
EN
The company is functioning in a certain milieu and enters into relations with various groups: stakeholders. This assumption constitutes the basis of the theory of stakeholders and the background for execution of corporate social responsibility (CSR). Each company has its own set of stakeholders, characteristic only for it, each one of which has different expectations. They do affect the functioning of the company and constitute an important item determining the directions of company development. The company should thus be liable to its beneficiaries and meet their expectations. The literature stresses the role of managing relations with stakeholders. Satisfying the expectations may be done with various forms of mediation, with both external partners and internal groups of interests. The objective of the paper is to present the role of ecomediations as the method used in the process of stakeholder management that is aimed at satisfying expectations of company stakeholders. In the first, theoretical part of the paper, the literature is reviewed that is dedicated to the issues of stakeholder management, ecological conflicts and mediation, and the analysis is provided of the connections of these concepts taking into account creation of value for all stakeholders. In the empirical part, based on a case study, the author presented a special form of mediation: ecomediations (ecological mediations) in solving an ecological conflict(original abstract)
Twórcy
 • Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
Bibliografia
 • Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 • Ansoff H.I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 • Binsztok A. (ed.), Mediacje gospodarcze, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2015.
 • Buehring-Uhle Ch., Arbitration and Mediation in International Business, The Hauge 1996.
 • Burgess G., Burgess H., Environmental Mediation: Beyond the Limits Applying Dispute Resolution Principles to Intractable Environmental Conflicts, Conflict Research Consortium, Working Paper 94-50, February 2004.
 • Chodyński A., Odpowiedzialność ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2011.
 • Chodyński A., Środowisko naturalne jako interesariusz w koncepcjach odpowiedzialnego biznesu, Przegląd Organizacji 2012, no. 1.
 • Chodyński A., Huszlak W., Ecological security of a business and execution of corporate social responsibility assumptions, Ekonomika, Journal for Economic Theory and Practice and Social Issues 2014, Nis, no. 4, pp. 1-13.
 • Crane A., McWilliams A., Matten D., Moon J., Siegel D.S. (eds.), The Oxford Handbook, Corporate Social Responsibility, Oxford University Press, Oxford 2008.
 • Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters.
 • Doherty N., Guyler M., Mediacja i rozwiązywanie konfliktów w pracy, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Fassin Y., The stakeholder model refined, Journal of Business Ethics 2009, vol. 84, 1.
 • Freeman R.E., Harrison J.S., Wics A.C., Managing for Stakeholders. Survival, Reputation and Success, Yale University Press, 2007.
 • Furmankiewicz M., Potocki J., Przyroda a gospodarka - konflikty ekologiczne w zagospodarowaniu przestrzennym Sudetów, [in:] M. Furmankiewicz, J. Potocki (eds.), Problemy ochrony przyrody w zagospodarowaniu przestrzennym Sudetów, Jelenia Góra 2004.
 • Gmurzyńska E., Morek R. (eds.), Mediacje. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 • Godziszewski B., Haffer M., Stankiewicz M.J., Sudoł S., Przedsiębiorstwo, Teoria i praktyka zarządzania, PWE, Warszawa 2011, p. 114.
 • Gójska A., Mediacja w konfliktach społecznych, [in:] E. Gmurzyńska, R. Morek (eds.), Mediacje. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 • Haigh N., Griffith A., The natural environment as a primary stakeholder: the case of climate change, Business Strategy & the Environment 2009, vol. 18, 6.
 • Huszlak W., Pasiut B., Negocjacyjne formy realizacji oczekiwań interesariuszy w rozwoju przedsiębiorstw, [in:] A. Chodyński (ed.), Biznes odpowiedzialny wobec interesariuszy, Oficyna Wyd. AFM, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2013.
 • Innes J.E., Evaluating Consensus Building [in:] L. Susskind, S. McKearnan, J. Thomas-Larmer (eds.), The Consensus Building Handbook. A Comprehensive Guide to Reaching Agreement, Thousand Oaks, CA, Sage Publications, 1999.
 • Kistowski M., Społeczne konflikty ekologiczne jako sposób łagodzenia wpływu działalności człowieka na środowisko przyrodnicze, [in:] E. Rydz, A. Kowalak (eds.), Świadomość ekologiczna a rozwój regionalny w Europie Środkowej, Wydawnictwo naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2008.
 • Kołodziejski J., O przyszły kształt polskiej przestrzeni, Wszechnica PAN, Wydawnictwo PAN, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1995.
 • Kołodziejski J., Uwarunkowania przestrzenne ochrony środowiska przyrodniczego, [in:] Planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony środowiska przyrodniczego. Biuletyn KPZK PAN, 1988.
 • Mitchell R.K., Agle B.R., Wood D.J., Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts, The Academy of Management Review, vol. 22, no. 4, 10.1997.
 • Moore Ch.W., The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict, Jossey-Bass, San Francisco 1996.
 • Odidison J., Sustainable conflict resolution - an objective of ADR processes, 2003. Available on the Internet: http://www.mediate. com/articles/odidisonj2.cfm. (date of access: 26.09.2015).
 • Paliwoda-Matiolańska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Pieckowski S., Mediacja gospodarcza, Difin, Warszawa 2014.
 • Piwoni-Krzeszowska E., Zarządzanie wartością relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014.
 • Priscoli J.D., Public involvement, conflict management, means to EQ and social objectives, Journal of Water Resources Planning and Management 1989, vol. 115, no. 1.
 • Rakoczy B., Mediacja w sprawach uciążliwości zapachowych, [in:] T. Rakoczy (ed.), Przyszłość mediacji w polskim systemie prawa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014.
 • Rumianowska I., Konflikty ekologiczne a działania zbiorowe w zakresie użytkowania i ochrony środowiska przygodniczego, Ekonomia i Prawo 2012, vol. VIII, no. 1.
 • Siedel G., The role of business deal making and dispute resolution in contributing to sustainable peace, American Business Law Journal 2007, vol. 44(2).
 • Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Spiroska E., Mediation and Conflict management - creative strategy towards sustainable development of the society, Journal of Sustainable Development 2014, vol. 5(10).
 • Zwoździak J. (ed.), Analiza oddziaływania instalacji i urządzeń Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach koło Poznania, Politechnika Wrocławska Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Zakład Ekologistyki, lipiec 2012.
 • www.accountability.org - official website of AccountAbility organization.
 • www.aquanet.pl - official website of COŚ Koziegłowy.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171432972

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.