PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 (80) Cz.1 Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi | 63--74
Tytuł artykułu

Ujawnienia na temat połączenia spółek w sprawozdaniach finansowych spółek publicznych - wyniki badań

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Disclosures of Mergers in the Financial Statements of Public Companies - Research Results
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - ocena zakresu i jakości informacji na temat połączeń spółek publicznych ujawnianych w ich sprawozdaniach finansowych. Metodologia badania - badania literaturowe, analiza treści sprawozdań finansowych i raportów bieżących spółek publicznych, kwestionariusz badawczy, metody dedukcji i indukcji. Wynik - wskazanie obszarów, w których występują nieprawidłowości w zakresie prezentacji informacji o połączeniach spółek w sprawozdaniach finansowych spółek publicznych. Oryginalność/wartość - wskazanie kierunków modyfikacji regulacji rachunkowości w zakresie połączeń spółek oraz obszarów, które powinny podlegać szczególnej uwadze biegłych rewidentów w trakcie badania sprawozdań finansowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - assessment of the scope and quality of information about mergers disclosed in financial statements of Polish public companies. Design/methodology/approach - content analysis of financial statements and current reports of public companies, research questionnaire, deductive and inductive reasoning. Findings - pointing the areas in which errors in presentation of information about mergers of public companies in their financial statement appear. Originality/value - pointing the direction of improvement of accounting regulations related to business combinations and the areas to which external auditor should pay particular attention while examining financial statements. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Ignatowski, R. (2012). Łączenie się spółek, w: E. Walińska (red.), Meritum. Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (s. 919-958), Warszawa: ABC a Wolters Kluwer Business.
 • International Accounting Standard (IAS) 8. Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors (2003). IFrS Foundation. Pobrane z: http://www.ifrs.org (20.01.2016).
 • International Financial reporting Standard (IFrS). 3 Business Combinations (2008). IFrS Foundation. Pobrane z: http:// www.ifrs.org (20.01.2016).
 • Janowicz, M. (2011). Przejęcia odwrotne - Wybrane zagadnienia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 668, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 41, 131-140.
 • Janowicz, M. (2013). Metody księgowego rozliczenia prawnych połączeń spółek publicznych w latach 2004-2011 - wyniki badań, w: A. Karmańska (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy (s. 683-700), Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • Janowicz, M. (2014). Metody księgowego rozliczenia połączeń jednostek pod wspólną kontrolą w praktyce polskich spółek publicznych sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 832, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 71, 97-108.
 • Luty, P. (2015). Połączenia i przejęcia transgraniczne z udziałem polskich spółek w latach 2005-2014 - wybrane zagadnienia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 854, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73, 547-557.
 • Luty, Z. (2014). Łączenie się spółek, w: T. Kiziukiewicz (red.), Ustawa o rachunkowości - komentarz (s. 420-449), Warszawa: LexisNexis.
 • Maruszewska, E.W. (2008). Połączenia spółek. Prawo, podatki, rachunkowość, Warszawa: Difin.
 • Maruszewska, E.W. (2015). Ujawnienie wartości firmy w wyniku przejęcia dokonanego w ramach grupy kapitałowej w sytuacji wystąpienia ujemnej wartości przejętych aktywów netto, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 224, 140-150.
 • The Conceptual Framework For Financial Accounting (2010). IFrS Foundation. Pobrane z: http://www.ifrs.org (20.01.2016).
 • Ustawa z 29.09.1994 o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
 • Ustawa z 15.09.2000 - Kodeks spółek handlowych. Dz.U. 2013, poz. 100, z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171432978

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.