PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 424 Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling | 50--59
Tytuł artykułu

Controlling kosztów w zakładzie ubezpieczeń

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Cost Controlling in An Insurance Company
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zadań i zakresu controllingu kosztów w zakładzie ubezpieczeń z uwzględnieniem zmian zachodzących na europejskim rynku ubezpieczeniowym, a także wskazanie cech charakterystycznych dla tego systemu w związku ze specyfiką działalności ubezpieczeniowej. Zastosowane metody badawcze oparte są na analizie literatury z obszaru controllingu i rachunkowości zarządczej oraz ubezpieczeń. Zakres controllingu kosztów obejmuje u ubezpieczyciela obszary związane ze sprzedażą produktu ubezpieczeniowego, zarządzaniem kosztami działalności ubezpieczeniowej, działalnością reasekuracyjną oraz działalnością lokacyjną. Natomiast do najważniejszych jego zadań należą: budżetowanie kosztów działalności technicznej, budżetowanie wyników z działalności lokacyjnej, budżetowanie wyników z działalności reasekuracyjnej. Przy wdrażaniu controllingu kosztów trzeba uwzględnić wpływ czynników charakterystycznych dla rynku ubezpieczeniowego, do których można zaliczyć: ujednolicenie rynku europejskiego, zmiany stosowanych metod nadzorczych na rynku europejskim (wdrożenie projektu Solvency II), powiązania ubezpieczycieli z innymi instytucjami finansowymi (funkcjonowanie konglomeratów finansowych), szybki przepływ kapitału, szeroki zakres inwestycji, a także zmiany w gospodarce światowej(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to present the scope and tasks of cost controlling in the insurance company, taking into account ongoing changes on the European insurance market and an indication of the characteristic features for this system in relation to the specific business of insurance. The research methods used are based on an analysis of the literature in the area of controlling, management accounting, and insurance. The scope of cost controlliong includes: the sale of the insurance product, cost management, reinsurance activities and investment activities. The most important tasks include: budgeting of technical costs, budgeting results on investment activity and budgeting of the results for reinsurance. In the implementation of cost controlling the impact of factors which are specific to the insurance market have to be taken into account. They are the unification of the European market, changes in the methods of supervision on the European market (the implementation of the Solvency II project), relations with other financial institutions (functioning of financial conglomerates), the rapid movement of capital, a wide range of investments and changes in the global economy(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Gąsiorkiewicz L., 2009, Finanse zakładów ubezpieczeń majątkowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Karmańska A., 2003, Rachunkowość zarządcza ubezpieczyciela, PWN, Warszawa.
 • Major A., 1998, System controlling w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa.
 • Marciniak S., 2001, Controlling. Filozofia. Projektowanie, Difin, Warszawa.
 • Nowak E. (red.), 2006, Strategiczne zarządzanie kosztami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Nowak E. (red.), 2011, Controlling w działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Nowak E. (red.), 2013, Controlling dla menedżerów, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 • Nowak E., Nita B. (red.), 2010, Budżetowanie w przedsiębiorstwie, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Ronka-Chmielowiec W. (red.), 2004, Zarządzanie finansami w zakładach ubezpieczeń, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Wrocław.
 • Vollmuth H.J., 2000, Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171433036

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.